1. Chwilówki online
  2. >
  3. Chwilówki od 18 lat

Chwilówki od 18 lat : Ranking

Chwilówka mo?e by? dobr? i szybk? form? wsparcia finansowego dla ka?dej osoby. W przeciwie?stwie do kredytów zaci?ganych w bankach, szybkie po?yczki to najcz??ciej niewielkie formalno?ci, a pieni?dze mo?na otrzyma? ju? w kilka minut.

Z chwilówek mo?e skorzysta? prawie ka?dy – wystarczy by? osob? pe?noletni?. Teoretycznie pozabankowe instytucje po?yczkowe zaznaczaj?, ?e musi to by? osoba posiadaj?ca dochód, w praktyce ró?nie z tym bywa. Dlatego na tak? form? wsparcia decyduj? si? m?odzi ludzie, którzy zarabiaj? pieni?dze dorywczo.

kuki.pl logo
Ocena: 3.78
(ilość ocen: 23)
Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Szybka Gotówka logo
Ocena: 3.92
(ilość ocen: 12)
Kwota pożyczki

400 - 5000 zł

Czas na spłatę

7 - 65 dni

Solcredit logo
Ocena: 3.31
(ilość ocen: 13)
Kwota pożyczki

100 - 5000 zł

Czas na spłatę

5 - 50 dni

POLO?yczka logo
Ocena: 3.73
(ilość ocen: 11)
Kwota pożyczki

500 - 8000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Chwilówki od 18 lat – co musicie wiedzie?!

Chwilówka od 18 lat – podstawowe informacje

Tylko kilka pozabankowych instytucji po?yczkowych udziela chwilówek od 18 lat – dlaczego? Chwilówkodawcy stosunkowo nieufnie podchodz? do osób, które dopiero stawiaj? swoje pierwsze kroki w doros?ym ?wiecie. Najcz??ciej 18-latkowie, czy 19-latkowie to osoby ucz?ce si?, bez regularnych dochodów. Dlatego nie powinno nas dziwi?, ?e pozabankowe instytucje po?yczkowe bardzo jasno stawiaj? granice, komu udzielaj? po?yczek. Najcz??ciej chwilówki skierowane s? do osób, które uko?czy?y 20-21 lat. Co ma zrobi? 18-, czy 19-latek?

Na pewno nie podda? si?, gdy? cz??? instytucji po?yczkowych udziela chwilówek 18-latkom. Najlepsze oferty znajdziecie w naszym rankingu chwilówek od 18 lat.

Gdzie zaci?gn?? chwilówk??

Chwilówk? od 18 lat mo?emy zaci?gn?? nawet bez wychodzenia z domu – nasz wachlarz mo?liwo?ci to: Internet oraz telefon. Na przelew mo?emy czeka? nawet zaledwie kilka minut!

Szybk? po?yczk? mo?emy te? wzi?? w placówce instytucji po?yczkowej – w tym przypadku mo?e by? troch? trudniej, gdy? znalezienie w naszej okolicy firmy, która udzieli 18-, czy 19-latkowi po?yczki, mo?e by? stosunkowo trudnym zadaniem. Warto uzbroi? si? w cierpliwo??.

Najprostszym sposobem zaci?gni?cia takiej chwilówki, jest skorzystanie z naszego rankingu chwilówek od 18 lat!

Jakie formalno?ci przy chwilówce od 18 lat?

Po?yczkodawca prawdopodobnie b?dzie wymaga? od nas tylko okazaniem si? dokumentem to?samo?ci. Cz??? firm prosi tak?e o podanie dochodów – przy czym niewymagane jest za?wiadczenie z miejsca pracy, wystarczy tylko deklaracja, ?e osi?ga si? konkretny dochód.

Pami?tajcie, ?e je?li nie osi?gacie dochodu, to lepiej nie k?amcie! Bo bez pieni?dzy trudno Wam b?dzie sp?aci? zobowi?zanie wzgl?dem instytucji po?yczkowej. Wasze zad?u?enie mo?e zosta? oddane firmie windykacyjnej lub po?yczkodawca mo?e spraw? odda? do s?du.

Na co uwa?a? bior?c chwilówk? w wieku 18 lat?

Bior?c chwilówk?, warto zastanowi? si? czy zaci?gni?te pieni?dze s? niezb?dne do ?ycia? B?d?c m?od? osob?, bardzo ?atwo jest pope?ni? b??d i wpa?? w spiral? d?ugów, z której trudno b?dzie si? wypl?ta?. Chyba tego nie chcecie? Prawda?

Dlatego, je?li pieni?dze z chwilówki nie s? niezb?dne – nie zaci?gajcie jej! Dlaczego? Koszty chwilówek s? bardzo wysokie i nie jest ?atwo odda? jednorazowo ca?? po?yczon? kwot?. W szczególno?ci, gdy nie zarabiamy. Warto, ?eby?cie pami?tali, ?e nieterminowa sp?ata oznacza wysokie, dodatkowe koszty!

A je?li chcecie sobie kupi? co? nowego, to lepiej po prostu zaoszcz?d?cie swoje pieni??ki 🙂 Polecamy regularne oszcz?dzanie!

Dlaczego warto skorzysta? z naszego rankingu?

Dzi?ki nam zaoszcz?dzicie czas – niewiele firm oferuje chwilówki od 18 lat, dlatego znalezienie w?a?ciwej firmy mo?e by? bardzo czasoch?onne. Z nami macie wszystko podane i bez problemu znajdziecie to, czego szukasz!

Druga sprawa – prezentujemy te? wszystkie koszty takich chwilówek, wi?c b?dziecie od samego pocz?tku wiedzieli, ile i za co zostaniecie obci??eni. Bez problemu znajdziecie optymalny i najta?szy produkt dla siebie.

Nie musicie si? rusza? z domu – wszystko za?atwicie wygodnie siedz?c przed komputerem, a pieni?dzmi b?dziecie mogli si? cieszy? w bardzo krótkim czasie 🙂