1. Chwilówki online
  2. >
  3. Family Loan

Family Loan – opinie, chwilówki, kontakt

Family Loan swoj? ofert? kieruje do klientów indywidualnych i przedsi?biorstw. Ka?dy wniosek po?yczkowy rozpatrywany jest indywidualnie. Na jak? po?yczk? mo?esz liczy?? Czy warto jest skorzysta? z ich oferty?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Family Loan logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Rapida Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Ostatnia 1c, Kraków
E-mail: kontakt@familyloan.pl
Telefon kontaktowy: 22 113 44 32
NIP: 5252684957
REGON: 365892926
KRS: 0000647952

Kto mo?e stara? si? o otrzymanie chwilówki na raty w Family Loan?

Wnioski o chwilówki na raty mo?e sk?ada? ka?dy, kto jest w wieku od 18 do 75 lat i mieszka na sta?e na terenie Polski. Nie mo?na by? w stanie upad?o?ci konsumenckiej. Negatywna historia kredytowa nie jest przeszkod?. Dla firmy Family Loan liczy si? stabilno?? finansowa po?yczkobiorcy i gotowo?? do sp?acania zaci?gni?tego zobowi?zania. Jednak jest jeden ,,haczyk”- musi mie? gwaranta. Mo?e by? nim dowolna osoba, która Ci? zna, na przyk?ad kto? z rodziny, przyjaciel albo znajomy z pracy. Musisz pami?ta? o tym, ?e je?eli Ty nie wywi??esz si? ze sp?aty po?yczki, to ten obowi?zek przechodzi na gwaranta. Musi on mie? od 25 do 75 lat i mieszka? w Polsce. To nie wszystko. Wybrana przez Ciebie do tej funkcji osoba powinna równie? mie? w?asn? nieruchomo?? albo pozytywn? histori? kredytow?. To jest logiczne, bo musi w jaki? sposób za Ciebie por?czy?. Gwarant potwierdza, ?e jeste? godny zaufania i firma Family Loan bez obaw mo?e Ci da? chwilówk?.

Jaka jest maksymalna wysoko?? chwilówki i na jaki okres mo?na j? wzi???

Najwi?ksza kwota po?yczki w Family Loan, to a? 25 000 z?. Maksymalny czas sp?aty to 60 miesi?cy, czyli 5 lat. RRSO 50.59%. Przy takim kredycie ca?kowita kwota do zap?aty to: 59777.97 z?. Miesi?czna rata wynosi: 996.30 z?.

Family Loan- wymagane dokumenty

Family Loan ma w swojej ofercie chwilówki na dowód. To jedyny potrzebny dokument przy braniu po?yczki. Firma nie potrzebuje dokumentów potwierdzaj?cych Twoje dochody, ani za?wiadcze? z miejsca pracy. W trakcie rozmowy telefonicznej firma Family Loan pyta jedynie o ?ród?o Twoich dochodów, na przyk?ad renta, umowa o prac?, i na podstawie Twojego o?wiadczenia, decyduje, ?e jeste? w stanie sp?aci? zaci?gni?te zobowi?zanie. W Family Loan nie we?miesz chwilówki bez BIK. B?dziesz zweryfikowany w tej bazie na etapie wnioskowania o po?yczk?. Twój gwarant równie?.

Jak wygl?da wniosek w Family Loan?

We wniosku musisz poda? swoje dane osobowe, takie jak: imi?, nazwisko, numer PESEL, telefon, adres e-mail i numer dowodu osobistego. Nale?y uzupe?ni? równie? aktualny adres zamieszkania. Wymieni? wysoko?? miesi?cznego dochodu i miesi?cznych wydatków. Ostatnim elementem wniosku s? zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu.

Weryfikacja wniosku w Family Loan

W Family Loan weryfikacja nast?puje natychmiast po otrzymaniu przez firm? kompletnego wniosku. Informacj? o decyzji otrzymasz za po?rednictwem smsa lub e- maila. Wnioski s? weryfikowane od poniedzia?ku do pi?tku, od 9:00 do 18:00. W soboty od 10:00 do 15:00.

Jakie mog? by? powody odmowy udzielenia po?yczki w Family Loan?

Chocia? Family Loan oferuje chwilówki dla zad?u?onych, to nie znaczy, ?e ka?dy mo?e dosta? taki kredyt. Powody ewentualnej odmowy s? nast?puj?ce: klienta nie sta? na sp?at? miesi?cznej raty, og?osi? upad?o?? konsumenck? lub nie ma historii kredytowej w BIK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *