1. Chwilówki online
  2. >
  3. Fastero

Fastero – chwilówki, opinie, kontakt

Fastero jest jednym z serwisów, które oferuj? chwilówki na dowód. Platforma zajmuje si? po?rednictwem po?yczkowym. Wspó?praca z zaufanymi firmami sprawia, ?e Fastero zwi?ksza szans? na otrzymanie chwilówki bez BIK i przygotowuje oferty dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. W?a?cicielem Fastero.pl jest firma PolCredit Sp. z o.o. Jest to firma obecna na rynku od lat i ciesz?ca si? zaufaniem klientów. Z?o?enie wniosku odbywa si? przez internet. Trzeba spe?ni? minimum formalno?ci, aby skorzysta? z tej chwilówki. Co jeszcze warto wiedzie? o Fastero?

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Fastero logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: PolCredit Sp. z o.o
Siedziba firmy: ul. Pokorna 2 lok. 1044, Warszawa
E-mail: info@fastero.pl
Telefon kontaktowy: 22 228 21 23
NIP: 5213635239
REGON: 146251000
KRS: 0000429935

Pierwsza po?yczka w Fastero

Za pierwszym razem mo?na maksymalnie po?yczy? 1500 z? na 30 dni. Fastero nie pobiera wtedy prowizji. Chwilówka jest ca?kowicie darmowa przy terminowej sp?acie.

Wzi?cie kolejnej chwilówki w Fastero

Kolejnym razem mo?esz wzi?? ju? do 3000 z?, ale okres sp?aty jest taki sam, czyli 30 dni. Przy tej ofercie chwilówki na raty ??czna kwota do zwrotu to 3823.97 z?, a RRSO to 1815.52%. Prowizja wynosi 823.97 z?.

Jakie wymagania musisz spe?ni?, aby z?o?y? wniosek w Fastero?

B?d? Ci potrzebne: wa?ny dowód osobisty, aktywny numer telefonu, adres e-mail oraz pozytywna historia w rejestrach d?u?ników (zobacz równie? chwilówki dla zad?u?onych). Musisz mie? równie? uko?czone 20 lat. Pami?taj, ?e Fastero weryfikuje swoich klientów i nie ma w ofercie chwilówki bez BIK.

Jak z?o?y? wniosek o po?yczk? w Fastero?

Aby otrzyma? pierwsz? po?yczk? nale?y wybra? interesuj?c? Ci? kwot? i termin sp?aty po?yczki. Nast?pnie trzeba wype?ni? formularz rejestracyjny i poda? swoje dane osobowe. Tylko podanie prawdziwych danych w czasie procesu rejestracyjnego, da Ci szans? na otrzymanie pozytywnej decyzji od po?yczkodawcy. Nast?pnie musisz potwierdzi? swoje dane. Gdy ju? wype?nisz wniosek, to mo?esz wybra? jedn? z trzech metod weryfikacji. Pierwsza z nich to Kontomatik, czyli najszybszy i najbezpieczniejszy sposób weryfikacji. Wybierz bank, w którym posiadasz rachunek. Nast?pnie zaloguj si? na osobiste konto bankowe oraz zweryfikuj dane automatycznie. Druga metoda to przelew bankowy wykonany ze swojego konta osobistego w kwocie 1 grosze tytu?em op?aty rejestracyjnej na jedno z kont Fastero. W tytule przelewu nale?y wpisa?: „Potwierdzam wol? zawarcia ramowej umowy po?yczki za po?rednictwem Polcredit Sp. z o.o”.  Dok?adne numery rachunków bankowych znajduj? si? na tej stronie internetowej: https://www.fastero.pl/kontakt. Trzecia metoda weryfikacji to Czek Giro. Polecana dla osób, które nie maj? konta w banku. W tej sytuacji weryfikacja odbywa si? automatycznie. Gdy ju? otrzymasz pozytywn? decyzj?, to mo?esz odebra? gotówk? w wybranym oddziale Poczty Polskiej. Teraz musisz ju? tylko czeka? na decyzj? Fastero. Gdy ju? doko?czysz rejestracj?, to Fastero go zweryfikuje i poinformuje Ci? o swojej decyzji za pomoc? smsa.  W ci?gu 15 minut od wydania decyzji pieni?dze zostan? przelane na numer konta podany w czasie weryfikacji lub b?dziesz mia? mo?liwo?? wyp?acenia ich w oddziale Poczty Polskiej. Na adres e-mailowy otrzymasz wszystkie potrzebne dane razem z Umow? Po?yczki. Je?eli masz konto, w którym? z nast?puj?cych banków: Santander, Bank Polski, Bank Pekao Alior Bank, Millenium Bank, Getin Bank, BG? BNP Paribas, mBank, Bank Pocztowy, to pieni?dze otrzymasz natychmiast.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *