1. Chwilówki online >
  2. 500+ a zaj?cia komornicze konta bankowego?

500+ a zaj?cia komornicze konta bankowego?

basiek22222222
2017-08-08 12:02:17
Jak to w ko?cu z tym jest, czy pieni?dze z programu 500+ podlegaj? czy nie zaj?ciom komorniczym?
2017-08-09 12:15
Nie podlegaj?. Tak wiec jesli dojdzie do sytuacji, w której komornik zaj?? pieniadze z programu 500 plus trzeba do niego natychmiast napisa? pismo o wyja?nienie sytuacji, poniewa? nie mia? do tego prawa. Jesli to nie podiza?a oraz je?li nie odda? kasy to mozna sk?adac skargi, ewentualnie skierowac spraw? do s?du. S?dz? jednak,?e takiej sytuacji nie b?dzie poniewaz komornicy o tym wiedz? i raczej tego by nie zaj?li. Tak wiec jest to sytuacja typowo teoretyczna.
2017-08-29 07:06
Na szcz??cie nie podlegaj?. Tak samo jak pieni?dze na dzieci z alimentów. Komornik nie ma prawa tego zaj??.... Z drugiej strony ró?ne sytuacje bywaj? w ?yciu. Zdarza si?,ze komornik zupe?nie si? tym nie przejmuje i niestety, ale zajmuje te pieniadze. Potem trzeba sie z nim bojowa? o to aby odda? kas?.
2018-02-21 14:19
Heh To chyba jedyna rzecz, która nie jest zajmowana przez komornika bo s? to pieniadze dla dzieci. Ale prawda jest taka,?e jak komornik co? chce zaj?? to zajmie. I zajmie wszystko to co nie obejmuje 500 plus. Tak? sytuacj? mia? mój wujek. Komornik, którego nas?a?a na niego ?ona zabiera? mu wszystkie pieniadze i wujek nie mia? kasy na leczenie. Wzi?l chwilówk? i to równiez komornik zaj??. Wujek znalaz? sie w trudnej sytuacji, jednak troch? mu pomogli?my rodzinnie i móg? stan?c na nogi.
2018-03-09 12:11
Aha. Wcale to nie jest takie humanitarne jak sie wydaje. komornik czasami zajmuje dos?ownie wszystkie pieniadze 🙁
2018-03-14 07:53
Tak, ale s? to jedynie wyj?tkowe sytuacje i niezgodne z prawem.Wiekszo?c tak nie robi.
2018-03-16 07:02
No i mo?na sie w takiej sytuacji odwo?a? do s?du i zaskar?y? komornika.
2018-03-19 07:13
No to w takim razie czemu si? o nich s?yszy w tv? Jest wiele przypadków i moim zdaniem wcale nie s? takie rzadkie 🙁
2018-04-25 07:22
Toretycznie tak. Ale jednemu komornik zabiera, drugiemu jednak oddaje.Czemu osoby nie my?la?y wcze?niej? Ale si? zad?u?a?y?
2018-04-26 07:12
No co?. Musisz tutaj wzi?c pod uwag? dwa czynniki. Pierwszy to by? mo?e fakt,ze komornik rzeczywi??ie nadu?y? swoich uprawnie? i zaj?? co? czego nie powinien zaj??. Jednak je?li sprawa dosz?a ju? do telewizji to komornik mo?e zacz?c si? bac poniewa? takimi sprawami, s?d zajmuje si? cz??ciej. Druga sprawa to to, ?e by? moze nie podaj? nam prawdy takiej jaka jest. Zawsze jest podkolorowana, aby mog?a przyciaga? ludzi to telewizora.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>