1. Chwilówki online >
  2. 6000 z? darmowej po?yczki w Szybkiej gotówce

6000 z? darmowej po?yczki w Szybkiej gotówce

fajna oferta w sumie
2017-09-27 08:00:25
Orientujecie si? czy jest to prawdziwa oferta? Rzeczywiscie mo?na tam dosta? ponad 6000 z? darmowej po?yczki? Bo szczerze powiedziawszy nie chce mi si? w co? takiego wierzy? . Jakie maj? wymagania aby dosta? te pieniadze? I na jaki czas daj? po?yczk??
2017-09-28 08:06
Tak z ciekawo?ci zajrza?em sobie do ich oferty, bo równie? z tak? wysok? kwot? pierwszej pozyczki sie nie spotka?em. I wydaje si?,ze firma rzeczywi?cie udziela w?asnie takich wysokich kwot po?yczek. Podejrzewam,?e b?d? wymagali przedstawienia za?wiadczenia o dochodach. No i pieni?dze trzeba b?dzie odda? do 30 dni od po?yczenia. Szkoda,?e nie udzielaj? takiej wysokiej pozyczki na pól roku albo d?u?ej 😉
2017-10-11 07:38
Za krótki czas na sp?at? po?yczki.Jakby by?o to pó? roku to by?oby to co? , a tak to wcale nie jest taka dobra opcja w sumie 😉 No i trzeba mie? dduuuuu?e zarobki aby dosta? maksymaln? kwot?.
2018-02-13 12:37
Tak z ciekawosci sobie zerkn??am bo oferta wydawa?a mi sie niemo?liwa. W koncu firmy daja maksymalnie 2000 z? darmowej po?yczki ale na ich stronie jest pokazane,?e niby jest to prawda. Bawie si? suwakiem i okazuje sie,?e teoretycznie rzeczywi?cie mozna tam pozyczy? 6000 z? na okres 30 dni i to za darmo. Jednak ciekawa jestem jak ma sie rzeczywisto?? do tego co napisali i czy rzeczywi?cie tak w?asnie jest. Mo?e kto? z Was dosta? tak? du?? kwot? darmowej pozyczki?
2018-02-16 08:16
Ja dostalem. Ale dla mnie mega minusem jest to,ze trzeba po miesi?cu sp?aci?. Ostatecznie sp?aci?em ale by?o trudno ( po?yczy?em kase od rodziny). Przeliczy?em sobie jakie by?y koszta po?yczki jakbym nie sp?aci? i troche mnie to przerazi?o. My?l?, ?e taka po?yczka za darmo 6000 z? na miesiac to niez?y myk ze strony firmy. Musz? nie?le zarabia? na tych którym zapomni sie tego sp?aci?.
2018-02-19 08:00
Ja sk?ada?am ale dali mi tylko 2000 z?. Jak dla mnie to jedynie zach?ta dla klientów.
2018-04-13 12:13
Oczywi?cie, ?e tak. Mysle,?e w niektórych przypadkach mo?na faktycnzie dosta? te 6000 z?, jednak je?li zarabia sie du?o i je?li nie ma sie wpisów. Poza tym my?licie,?e tak du?o osób sk?ada podanie o tyle kasy? Nie s?dz?. Co z tego,ze dadz? Wam przelewem 6000 z? na konto skoro za dwa miesiace b?dziecie musieli to wszystko sp?aci?....
2018-04-24 11:50
Czy je?li po?ycz? u nich 6000 z? i nie b?de w stanie tego sp??ci? to czy jest mozliwo?c roz?o?enia na raty tej po?yczki? Przymierzam si? do wzi?cia tych pieniedzy i wiem,?e na 99% b?d? w stanie je sp?aci?. Ale chcia?bym si? zabezpieczy? od innych sytuacji. Wiadomo jak w ?yciu si? uk?ada. Nie zawsze jest tak jak chcemy. Czy w przypadku problemow b?de w stanie p?atnie ustali? sobie d?uzszy termin sp?aty?
2018-05-22 08:36
Z tego co wiem to szybka udziela jedynie typowych chwilówek. B?dzie mozliwo?c przed?u?enia sp?aty o jeden miesi?c ja w wielu innych firmach ale firma raczej nie przed?u?y na d?uzej. Nie oplaci im si? równie? roz?o?y? tego na raty. Ogólnie darmowa po?yczka 6000 z? jest bardzo zach?caj?ca, jednak moim zdaniem trzeba zastanowi? si? nad tym czy bra? czy nie. O ile ?atwo jest wyda? 6 tysiaków to nie b?dzie tak ?atwo tego sp?aci? za jakie? 2 miesi?ce.
2018-07-06 12:34
No niby jest to dobra opcja ale po pierwsze firma na pewno pierwszej osobie z brzegu nie udzieli a? takiego wysokiego finansowania. Po drugie w jaki sposob planujecie w ci?gu 2 miesi?cy sp?aci? te 6000 z?? W ko?cu jest to kupa kasy i do?? spora suma, ktora nie?atwo b?dzie ogólnie sp?aci?..... Ze swojej strony proponowa?bym raczej zerkn?? sobie na ofert? Moneyman. Po?yczaj? 4000 z? na 6 miesi?cy ale oprocentwoanie jest tutaj ca?kiem zno?ne.
2018-07-10 08:59
Trzeba do tej pozyczki zgody ma?zonka?
2018-08-17 07:04
Nie trzeba.Firmy po?yczkowe prywatne nie wymagaja zgody ma??onka do wzi?cia po?yczki.
2018-08-23 08:37
Mo?e tutaj wyja?ni? jak wyglada sytuacja. Mianowicie potrzebuj? pozyczy? pieniadze ale moja ?ona nie mo?e si? o tym dowiedzie?. Problem jest w tym,ze nie mam swojego konta bankowego ale konto bankowe, ktore nale?y do dwoch osób mnie i mojej ?ony.Jak podam na po?yczce swoje dane a potem to konto to czy przelej? na nie pieniadze? I kiedy b?de móg? si? dowiedzie? o przelewie tak aby je szybko wyci?gn?c z konta tak aby ?ona sie nie dowiedzia?a co zrobi?em? Najlepiej jakby firma mnie poinformowa?a ?e kasa zosta?a juz przelana.
2018-08-23 08:53
Sorry ale sam widz? tutaj same nielogiczno?ci. Po pierwsze ?ona b?dzie mog?a sprawdzi? sobie w historii to,ze przysz?y pieniadze od firmy po?yczkowej ( w tym przypadku szybka gotówka). Nawet je?li je wyp?acisz. Po drugie je?li konto nalezy do dwóch osób to musisz poda? w formularzu dwie osoby i dostarczyc skan dowodu ?ony. Po trzecie to czy nie lepiej bedzie za?o?y? sobie konto tylko na siebie w innym banku i z?o?y? podanie o wyp?at? na to konto? jest to ?atwe, mo?na to zrobi? przez internet. I lepiej moim zdaniem nie kombinowa? z jakimi? przelewami i wyp??t? kasy.
2018-11-21 07:46
A nie mo?esz wybrac si? po po?yczk? w firmie stacjonarnej? Wiem nawet ?e niektore firmy jeszcze bardziej u?atwiaj? wzi?cie pozyczki i s? w stanie przynie?? kas? do domu ( tej opcji jednak nie polecam bo jak bierze si? po?yczke w oddziale to jest jednak o wiele taniej ni? w sytuacji w której bierze si? kas? z r?ki do reki). Na przykl?d w providencie maj? do?? ma?e wymagania i providetnt z tego co wiem to ma swoje placwki w praktycznie ka?dym mniejszym albo ?redniej wielko?ci mie?cie.Je?li do nich zadzwonisz na infolinie to powinni Ci powiedzie? co i jak to wygl?da.
2018-12-12 08:19
Probowa?am ostatnio sk?ada? podanie o taka gotówk? w firmie i dosta?am odmow?. Nie wymagali ode mnie dostarczenia im za?wiadczenia o zarobkach co mog?abym zrobi? ale po prostu konsultant si? ze mn? skontaktowa? i powiedzia?,ze mo?e mi po?yczy? 1000 z? co mnie zupe?nie nie urz?dza?o bo tak? kwote to mog?am bez problemu po?yczyc w innej firmie a nie czeka? na to a? mi po?yczy szybka gotówka. Moim zdaniem ta ich po?yczka to jedynie pic na wode i przyci?ganie klientów. A tak naprawd? to nic z niej nie wynika.
2019-01-07 08:38
Czy jesli z?o?e podanie to czy dostan? kas? tego samego dnia?
2019-02-11 13:14
No niby z jednej strony jest to dobra oferta bo suma jest spora. Z drugiej jednak strony nie wydaje mi sie to tak? dobra okazj? bo przecie? jest jedynie miesiac do sp?aty. A ma?o kto b?dzie w stanie zarobi? na tyle aby sp?aci? tak? sum?. Moim zdaniem o wiele lepiej jest zainteresowa? si? ofert? providenta. W ramach pierwszej darmowej po?yczki po?yczaja mniejsz? sum? bo 1500 z?. Ale za to na 4 miesi?ce, tak wi?c ze sp?at? nie powinno by? ?adnego problemu.
2019-02-26 07:41
Je?li na tygodniu z?ozysz podanie to tak , dostaniesz jeszcze tego samego dnia, jednak je?li na weekend to b?dziesz musia?a czeka? do poniedzia?ku.
2019-03-13 07:03
Dosta?am wczoraj. Bez formalnosci i bez pyta?. A? sama by?am zdziwiona jak to ?atwo i szybko posz?o.
2019-03-15 11:48
Karla jak? kwot? po?ycza?a??
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 2
>>
>