1. Chwilówki online >
  2. Chwilówka ale bez zatrudnienia

Chwilówka ale bez zatrudnienia

Marlenna
2017-08-23 12:30:48
Cze?? ! Jak oceniaj? pa?stwo mo?liwo?? dostania chwilowki bez zatrudnienia? Niestety, ale nie mam mo?liwo?ci pochwalenia si? zarobkami. Czy pomimo teog jest mo?liwo?c pozyczenia kasy? Chodzi tutaj o niewielk? sumk?.... 500 z? 🙁 Doradzicie co??
2017-08-28 07:24
Tak? sume dostaniesz praktycznie wsz?dzie.Wi?kszo?? osób zg?aszaj?cych si? do firm chwilówkowych nie ma zatrudnienia. Moim zdaniem lepiej jest ju? nie mie? pracy ni? posiada? zad?u?enie w innych firmaczy. Czy te? jakie? wpisy w krd i bik. Gorzej by?oby jakby? mia?a takie w?a?nie wpisy.
2017-09-04 11:09
No to jakim cudem sama nie moge dosta? chwilówki??????? Pytalam sie juz w 3 firmach i w ka?dej odmowa. Co ciekawe to dochody mam i to ca?kiem niez?e. Ale nie wp?ywaj? na konto ale do reki (chwilowo nie jestem w stanie dosta? umowy legalnej). I co mam w takim razie zrobi?? Skoro s? firmy, które udzielaj? chwilówek bez zatrudnienia to wymie?cie je tutaj.
2018-07-24 13:10
Jak pracujesz legalnie to przeciez mo?esz wzi?c od pracodawcy albo od ksi?gowej w firmie za?wiadczenie o zarobkach. Co? takiego do wzi?cia kreytu czy pozyczki powinno wystarczy?. Nie musisz im wcale dostarcza? wyci?gu z konta. Sama nigdy czego? takiego nie drukowa?am a bra?am i kredyt na samochód i baralam raty na sprz?t. Pyta?as si? tak poza tym o po?yczk? w lendonie i filarum? Nie wymagaja dostarczenia za?wiadczenia o dochodach.
2018-08-06 09:41
No nie przesadzajcie. Jak taka niewielka sumka to nie b?dzie problemu z dostaniem po?yczki w wiekszo?ci firm. Mo?esz przez neta wzi?c w szybkiej gotówce. Stacjonarnie w providencie.
2018-08-07 08:46
Oj nie przesadzajcie. Wiekszo?c osób jakie si? staraj? o po?yczki nie maj? zatrudnienia albo pracuj? na czarno albo maj? prace dorywcze. W?a?nie dlatego wybieraj? pozyczki w firmach prywatnych bo w banku nie maj? mo?liwo?ci. Gdyby firmy po?yczkowe tak restrykcyjnie wybiera?y sobie klientów to chyba nikogo by nie mia?y....Pozyczki udziela si? najcz?sciej na podstawie sytuacji w bazach. Jesli nie ma sie negatywnych wpisów to jak najbardziej po?yczk? mozna dostac. Najlepiej jest szuka? promocji z po?yczkami darmowymi bo aktualnie chyba po?owa firm takie po?yczki posiada.
2018-10-05 07:13
Nie tylko. Faktycznie jak sie po?ycza ten 1000 z? czy nawet 1500 zl firma mo?e nie mie? obiekcji co do osoby jakiej po?ycza pieniadze. Jednak problem jest jak po?ycza si? wi?ksze kwoty. I w przypadku wi?kszych kwot po?yczki ju? mo?e by? pewien problem z dostaniem odpowiedniej kwoty... Sama mia?am wpisy w bik i mia?am niesamowity wprost problem z uzyskaniem pozyczki ratalnej. W ko?cu dosta?am ale chyba w 5 firmie do jakiej sie z tym problemem wybra?am....
2018-10-09 07:17
Pono? kuki nie wymaga ?adnych takich informacji.
2018-10-09 12:48
W Kuki na pewno nie wymagaj? za?wiadczenia o zatrudnieniu.
2018-11-05 11:01
A do jakiej kwoty maksymalnie firma po?ycza pieni?dze?
2018-11-08 08:22
Bez zatrudnienia do jakich? 2000 z?.
2018-11-26 12:37
A w przypadku ratalnych jak to jest?
2018-12-07 11:49
Wiesz co nie ma tutaj ?adnego limitu o zatrudnieniu czy nie. Bo wszystko zale?y sytuacji. I trzeba si? zawsze indywidualnie pyta?.
2019-01-09 13:12
A jaka firma mo?e po?yczy? 10 000 bez informacji o zatrudnieniu?
2019-01-24 07:56
Lendon na raty? Maj? dobre warunki. Ale w zasadzie przy takiej kwocie ka?da firma b?dzie si? chyba o zatrudnienie pyta?a.
2019-02-08 07:57
Wonga. Szybko sprawnie bezproblemowo.
2019-02-22 07:21
Hapi po?yczki. Po?ycza?em u nich wi?ksz? kwote. Mo?na tam po?yczyc do 25 000 z?, sam ustalasz sobie na ile rat ( koszta s? wiadome i ich nie ukrywaj?). Dali mi 15 000 bez pytania o zatrudnienie, bez pytania w zasadzie o nic i uda?o si? za?atwi? przelew tego samego dnia na konto. W dodatku z tego co czyta?em to firma na 99% nie sprawdza bik, tak wi?c je?li masz wpisy to mo?esz tam aplikowa?. Sama firma przy opó?nieniach w sp?acie równie? z tego co wiem rzadko do bik wpisuje. No chyba, ze ktos totalnie ma d?ugi i ich specjalnie nie sp?aca.
2019-04-19 16:36
Nie wiem gdzie Wy sk?adali?cie podania do po?yczek ale sama sk?ada?am podanie do kilku firm i dos?ownie nigdzie nie wymagali ode mnie za?wiadczenia o zarobkach. Które mog?abym dostarczy?, ale ?adna firma go nie chcia?a. Jedynie raz chcieli jak bra?am raty w sklepie, ale w tym przypadku to po?ycza?am nie w firmie prywatnej ale w banku tak wiec jest to zrozumia?e.
2019-04-23 08:48
Czy ktos mo?e bra? po?yczke w firmie aasa dla biznesu? Czy ?atwo jest dosta??
2019-04-23 14:16
Chodzi Ci tutaj o fakt zatrudnienia? NIe musisz mie?. Je?li jeste? bezrobotnym i chcesz otworzy? w?asn? firm? to na pewno b?dzie Ci o wiele ?atwiej dosta? po?yczk? ni? w banku.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>