1. Chwilówki online >
  2. Chwilówka bez przelewania grosza Jaka

Chwilówka bez przelewania grosza - jaka?

radek
2017-07-21 08:00:42
Orientujecie si? jaka firma udzieli mi chwilówki bez przelewania tego 1 gr na konto? Gdzie wystarczy na przyk?ad skan dowodu czy co? takiego.Chcia?bym równie? unikn?? wysy?ania papierów przez kuriera.
2017-07-26 07:27
Mo?esz zainstalowa? sobie aplikacj? do wzi?cia po?yczki bez przelewania 1 gr. Chodzi tutaj o konto connect. Jeszcze niez?a jest aplikacja Instantor (korzystaj? z niej najwieksze firmy takie jak vivus, lendon, extra portfel , moneyman) Nie polecam wysy?a? online skanu dowodu.
2017-08-08 11:25
Na czym taka aplikacja polega? czy nie jest jednak w przypadku tej aplikacji,?e nie musimy przelewa? tego 1 gr ale na przyk?ad przyjedzie kurier z umow?? Bo sama kiedy? by?am taka m?dra, mysla?am,?e omin??am ca?? t? procedur? z p?aceniem 1gr na konto. Ale okaza?o si? ostatecznie.ze b?d? musia?a bawic si? w wysy?anie dokumentów przez kuriera.
2017-08-09 10:42
Z tego co wiem to albo decydujesz sie na przelanie 1 gr. Albo musisz podpisa? umow? przy kurierze. Orientujecie si? czy mozna po prostu pokaza? kurierowi dowód i on mo?e napisa? adnotacj? ?e my to my? Nie chcia?abym nikomu wysy?a? skanu swojego dowodu bo to jednak troche niebezpieczne....
2018-07-26 07:59
A w providencie stacjonarnie?
2018-08-10 07:23
Zawsze tak mo?na ale s?ysza?em, ?e jak stacjonarnie bierze si? tam po?yczke to jest o wiele dro?ej.
2018-08-22 08:52
Nie. O ile we?mie si? sp?ate przez internet. Bo sp?ata z r?ki do r?ki faktycznie jest dro?sza.
2018-08-24 07:17
Orientujecie si? jakie firmy umo?liwiaj? podpisanie umowy z kurierem bez przelewania grosza? Ale takie w których kurier by przyjecha? szybko w sensie najlepiej jeszcze tego samego dnia po po?udniu albo na dzie? nast?pny i je?li nast?pnego dnia mia?bym ju? kase na koncie. Nie chc? si? bawi? w jakie? grosze bo nie mam zuufania do tego sposobu potwierzania danych, poza tym nie mam ochoty wysy?a? im skanu dowodu ( bardziej to w??snie o ten skan dowodu chodzi bo jakby wyplyn??o to mia?bym spory problem).
2018-10-02 07:44
S? serwisy, w których mo?esz unikn?c przelania grosza na konto.....
2018-10-04 13:44
Niby jakie? Z tego co wiem to wymóg tak aby firma mog?a zweryfikowa? osob? pod wzgl?dem danych.
2018-10-09 12:51
Jest ich kilka ale najwygodniejsze jest Konto Connect. Po przej?ciu na stron? po?yczkodawcy tradycyjnie wybieramy kwot?, której potrzebujemy i wype?niamy niezb?dne dane. Przy chwilówkach, które obs?uguj? aplikacj? KontoConnect, zazwyczaj wystarcz? tylko dane z dowodu. Mo?emy by? spokojni o bezpiecze?stwo rachunku. Po??czenie jest szyfrowane, aplikacja nie pobiera ?adnych danych z naszego rachunku, ani nie pobiera z niego historii. Weryfikacja przez KontoConnect nie wp?ywa na nasz? decyzj? kredytow?.
2019-01-04 13:49
A jak z szybko?cia uzyskania po?yczki jak sie korzysta z takiego sposobu weryfikacji? Czy nie przed?u?a to zbyt procesu po?yczania?
2019-01-07 12:22
Czy za?o?enie takiego konta kosztuje? I jak si? tam weryfikujemy?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>