1. Chwilówki online >
  2. Chwilówka dla emeryta

Chwilówka dla emeryta

pytaj?cy
2017-08-03 07:50:16
Czy jest jaka? firma, która udziela chwilówek starszym osobom na emeryturze? Czy jest jaka? górna granica wieku, dla której udzielaj? chwilówki? Co jest równie? jak osoba bior?ca chwilówki umrze? D?ug jest umarzany czy przechodzi na kogo? z rodziny?
2017-08-07 09:20
?aden d?ug sie nie umarza. Przechodzi na kogo? z rodziny No chyba,?e kto? zrezygnuje ze spadku albo wybierze opcje z dobrodziejstwem inwentarza. Je?li przejmuje spadek to przejmuje równie? d?ugi chwilówkowe. Tak wiec warto jest dowiedzie? si? czy osoba mia?a jakie? d?ugi czy nie. Wiekszo?? firm udziela kredytów emerytom. Jednak s? to zwykle mniejsze sumy.
2017-12-11 11:54
No ale przecie? jest co? takiego jak dobrodziejstwo inwentarza? Pytam si? poniewaz mój wujek narobi? sobie chwilówek, zupe?nie nie zastanawia si? nad tym czy bedzie w stanie je sp?acic a jest s?abego zdrowia. I moi rodzice bardzo boj? si? czy d?ugi na nich nie przejd?. Nie bed? mieli mo?liwo?ci na przyk?ad zrezygnowania z dziedziczenia po nim?
2017-12-19 09:01
Jest co? takiego jak przyj?cie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jesli osoba zdecyduje si? na co? takiego to otrzymuje to czego nie obejmuj? d?ugi. Jesli d?ugi przekraczaj? wysoko?? maj?tku jaki zostawi?a dana osoba to nikt nie b?dzie dziedziczy? tych dlugów. Straci po prostu firma, która udzieli?a po?yczk?.
2017-12-22 07:59
Czasami szkoda na przyk?ad zosawia? mieszkania po emerycie i rodzina sp?aca d?ugi 🙁
2017-12-27 09:46
Z tego co ostatnio sobie sprawdza?em to udzielaj? po?yczek do max 80 roku ?ycia. Starszym b?dzie pewnie o wiele trudniej.
2018-01-05 07:11
Co si? dzieje jak taka osoba umrze? Chciwlówka przechodzi na rodzin? czy mo?na si? jakó? z tej chwilówki wywin??? Do?? truda sytuacja jest w mojej rodzinie poniewa? mamy pewnego dziadka, który nieustannie si? zad?uza i pokazuje,ze firmy po?yczkowe jednak nie maj? zadnych i to absolutnie ?adnych oporów przed udzielaniem po?yczek osobom starszym. I boimy si?, ?e jak mu sie zemrze to b?dziemy musiel to wszystko sp??ci?...
2018-01-22 07:47
Niby dostajecie ale mi sie nie uda?o. Jestem emerytem, mam 70 lat i nie dosta?em po?yczki.
2018-02-05 12:09
Henryk masz jakie? dochody? Na przyk?ad wynikaj?ce z emerytury?
2018-08-22 11:52
Moim zdaniem nie ma problemu z dostaniem pozyczki je?li jest si? w wieku 70 lat. Znam ludzi, którzy dostali spory kredyt z banku na ponad 20 lat. Jak mieli lat 60! i nie maj? dzieci co ciekawe. Tak wiec z firma prywatn? to tym bardziej problemu nie bedzie. Moim zdaniem problem robi si? jak osoba jest pod 80 tke. Wtedy ju? firmy mog? si? troch? ba? je?li chodzi o przyznawanie po?yczek.
2018-08-30 07:12
Je?li szukasz najlepszej oferty kredytowej zajrzyj na http://chwillowki.pl ?wietna strona pozwalaj?ca porówna? oferty i wybra? najkorzystniejszy wariant. Wszystko si? zmienia i jednego miesiaca jedna firma ma lepsz? ofert?, drugiego druga firma i warto jest samemu sobie sprawdzi? jak to jest aktualie. Ka?dy mo?e unikn?? wysokich rat i spe?ni? swoje marzenia dotycz?ce gotówki bez wielkich zobowi?za?. Tylko nale?y to robi? z g?ow?.
2018-09-06 08:19
Mo?na równie? spróbowa? w Ferratum, Kredito24, Po?yczkomat.... w których max wiek kredytobiorcy nie jest okre?lony. Aczkolwiek tutaj nawet nie ma gwarancji, ze firma nie dopyta sie o wiek i nie zechce przynajmniej odmówi? pozyczki.Firma nie ma obowi?zku dawa? po?yczki ka?demu. Jesli uzna osobe za niewiarygodn? to jak najbardziej mo?e jej odmówi? udzielenia pozyczki.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>