1. Chwilówki online >
  2. Chwilówka dla osoby pracuj?cej za granic?

Chwilówka dla osoby pracuj?cej za granic?

bartero
2017-05-18 09:30:07
Orientuje si? kto? czy jest opcja dostania chwilówki jak pracuje za granic?? Aktualnie jestem zatrudniony w UK na umow? . I zarabiam ca?kiem nie?le. Jednak teraz jestem na wakacjach w Polsce, planuj? tutaj sp?dzi? ponad miesi?ci i chcia?bym wzi?? niewielk? chwilówk? poniewa? zabrak?o mi troch? kasy. Orientujecie si? czy firmy nie b?d? mia?y ?adnych zastrze?e? co do miejsca mojej pracy?
2017-05-24 10:48
Niestety nie ma takiej mozliwo?ci. Firma nie ma pewno?ci czy przypadkiem dana osoba nie we?mie pieni?dzy i nie ucieknie za granic? i wi?cej nie wróci z nimi. Nie jest tak tylko w przypadku firm udzielaj?cych chwilówek ale równie? w przypadku rat czy kredytów w banku. O kredyt na mieszkanie mo?na si? stara? ale o ten gotówkowy ju? nie.
2017-05-26 12:17
Niemo?liwe. Wiem poniewa? sam sie orientowa?em czy jest taka opcja ale nieeee 😉 Kiedy? by?y automaty udzielaj?ce chwilówek, ale z tego co wiem to ju? je zlikwidowali. Mieszkasz za granic? to tam bierz chwilówk?.
2018-03-12 12:30
A jak ma sie konto w Polsce? Przecie? wiele firm chwali si? tym,ze nie sprawdza zarobków.
2018-03-16 11:15
No to w takim razie mozesz dosta? ale nie nastawiaj si? na jak?s du?a kwot?. Bez sprawdzania dochodów mo?na dostac maksymalnie 1000 z? no mo?e 1500 z? jak nie masz wpisów w bik. Ale nie ma opcji dostania po?yczki ratalnej bo ?adna firma nie zechce da? takiej po?yczki osobie, która nie jest dla nich rzetelna.
2018-03-19 13:00
Pewnie dostaniesz po?yczke. Ale nie w wysokiej kwocie. Jakei? 500 , no max 1000 z?.
2018-04-25 07:21
Nie lepiej w kraju w jakim pracujesz? Tam równie? na pewno masz tkaie po?yczki
2018-04-26 07:09
W Providencie nie sprawdzxaj? gdzie pracujesz Przynajmniej je?li po?yczasz na mniejsz? kwot?.
2018-05-15 07:28
Aktualnie pracuj? w Londynie i nawet si? tym nie interesowa?em ale czy tutaj s? równie? po?yczki chwilówki? Mam konto w banku,ale nie widzia?em reklam firm po?yczkowych. Wydawa?o mi si?,?e takie po?yczki s? w?a?nie domen? Polski.
2018-08-13 07:57
Pewnie, ?e tak. W kazdym kraju s? po?yczki prywatne. Tyle, ?e w UK z tego co wiem popularniejsze s? po?yczki spo?eczno?ciowe.
2018-08-16 11:50
Sa popularniejsze, ale wcale nie sa to takie dobre po?yczki. Oprocentowanie jest nieco ni?sze, ale cz?sto osoba prywatna która udziela pó?yczki wymaga zabezpieczenia w postaci mieszkania, samochodu albo por?czenia. I to za podpisaniem weksla. Wiele osób nie zastanawia si? nawet co to jest ten weksel i podpisuj?. Cz?sto in blanco. Jest to bardzo krótka droga do straty sporej iló?ci pieni?dzy. Jak dla mnie o wiele lepiej jest bra? po?yczke w firmie. Która jednak b?dzie mia?a jakie? zasady....
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>