1. Chwilówki online >
  2. Chwilówka dla osoby zad?u?onej.

Chwilówka dla osoby zad?u?onej

maria67
2017-07-14 08:52:54
Tak jak w temacie.Czy jest mo?liwo?? udzielenia po?yczki osobie, która ma spore d?ugi? Mam spore zobowi?zania kredytowe ( w bankach na razie). Nie jestem w stanie ich sp?aci?. Niestety mam kiepski bik oraz wpisali mnie do krajowego rejestru d?ugów). Potrzebuj? pilnie pieni?dzy. Czy jest jaka? firma, która nie sprawdza tych dwóch rejestrów?
2017-07-17 07:13
Có?. Zawsze znajdzie si? jaka? firma po?yczkowa, która nawet d?u?nikowi udzieli pozyczki. Musisz jednak dowiedzie? si? w poszczególnych firmach. Poza tym je?li masz kiepski bik i jeste? w krd to nie masz co liczy? na wi?ksz? kwot? ( maksymalnie kilkaset z?otych). Proponowa?bym jednak skontaktowa? si? z jakim? doradc? od odd?u?ania albo tutaj napisa? swoj? sytuacj? . Mo?e pomogliby?my Ci wyj?? z tej trudnej sytuacji,
2017-07-25 07:38
Lendon profi credit vivus Te trzy firmy nie sprawdzaj? rejestrów. Znaczy si? sprawdzaja ale robi? to rzadko, albo na wyrywki. Je?li jeste? osob? zad?u?on? to wielkiej po?yczki nie dostaniesz ale zawsze co? uda Ci sie uzyska?.
2017-08-07 11:37
czy jest opcja wzi?cia kredytu w banku jak jest si? osob? zad?u?ona? Niestety ale mam kiepski bik, wpisy w krd równie? si? znajd? ale nie chc? zapo?ycza? si? w kolejnej firmie prywatnej poniewa? sp?acanie chwilówki chwilówk? mi totalnie nie le?y ;/ Jest co? takiego jak kredyt w banku na sp?at? chwilówek?
2017-08-14 14:10
Nie ma opcji je?li masz wpisy w krd. Je?li jednak nie masz wpisów a masz kredyty w chwilówkach to mo?esz si? stara?. Nie istnieje co? takiego jak kredyt na sp?at? chwilówek w bankach, ale jest kredyt gotówkowy. Który mo?esz przeznaczyc na co chcesz. Na przyk?ad na sp??t? chwilówek. Mo?e to by?oby dobr? opcj?....
2018-05-25 11:31
Witam. Szukam pozyczki ratalnej dla osoby z wpisami w bik i krd.Na 20 tys z?otych.
2018-05-28 12:40
Czy przypadkiem kredyt zen nie udziela po?yczek osobom z wpisem krd? Na stronie maj? napisane,ze nie sprawdzaj? tego rejestru.
2018-06-06 10:56
Tak. Chyba jako jedyna firma nie sprawdzaj? czy osoba zad?uzona jest wpisana do krd.
2018-06-13 07:58
A jak to jest z po?yczkami spo?eczno?ciowymi? Czy osoby, ktore udzielaj? takich po?yczek prywatnie równie? sprawdzaj? czy kto? ma wpisy w krd?
2018-06-14 08:11
Orientujecie si? po jakim czasie kasuje si? wpis w krd?
2018-07-27 10:39
Po tym jak sp?acisz d?ugi. Jest to troch? inna baza ni? bik. Wpisy w biku figuruj? do 5 lat. Albo krócej je?li firma, która Ci? wpisa?a do bik zdecyduje si? na wypisanie Ci?. W przypaku krajowego rejestru d?ugów wpis si? kasuje po tym jak uregulujesz nale?no??. Wpisuje si? tam wszystko Niekiedy ludzie maj? problemy z zaci?gni?ciem kredytu hipotecznego jak przyk?adowo nie zap?acili mandatu za parkowanie ;P
2018-08-16 08:25
Po tym jak sp?acisz d?ug. W bik po 5 lat. Orientujecie si? po jakim czasie kasuje si? wpis w erif?
2018-10-12 07:06
Te? po 5 latach. Sam mam problem z krd Mianowicie d?ug jest juz sp?acony ale firma jaka mnie wpisa?a nie chce mnie z krd wypisa?.Pyta?em sie ich i do nich pisa?em i nie chc?. A ten w?asnie wpis sprawia,ze zaden bank, ba.... ?adna firma prywatna nie chce mi dac pozyczki. Co mam w takiej sytuacji robi?? Jestem pod kresk? bo kasa jest mi potrzebna na gwa?t!
2018-10-12 07:07
Z tego co wiem to kredyt zen udziela po?yczek osobom, ktore maja nie tylko wpisy w bik ale rownie? w krd. Musia?bys do nich napisac, ale je?li kwota nie jest taka wysoka to nie powinni robi? z tym problemu. Swoj? drog? je?li sp?aci?e? d?ug, firma powinna Ci? z rejestru wypisa?. Walcz o swoje bo za takie dzia??nia firma mo?e ponie?? du?? kar?. Z tego co wiem to je?li nie usunie d?u?nia pomimo uregulowania d?ugu, krd mo?e ich obci??y? kwot? 30 tys. z?otych kary.
2018-12-28 08:19
Oj trudno jest no chyba,ze polecicie tutaj konkretne firmy, które udzielaj? wy?szych kwot pozyczek bo sama spotka?am si? z wieloma odmowami do tej pory. Ja b?d?c w BIK-u dosta?em chwilówki w kilku firmach. Ale by? to ma?e kwoty 500 - 700 z?. Zazwyczaj aplikowa?em o wi?cej, a propozycja by?a w?a?nie taka. ?adna firma do tej pory nie chcia?a mi po?yczy? po?yczki w kwocie wi?kszej niz 1000 zl. Tak wie? je?li ju? to po?yczalam jedynie mniejsze kwoty.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>