1. Chwilówki online >
  2. Chwilówka dla studenta

Chwilówka dla studenta

mir
2017-04-26 11:21:44
Cze??. orientujecie si? czy jest mo?e jaka? firma chwilówkowa, która udziela chwilówek dla studentów? Mianowicie chcialbym w najbli?szym czasie po?yczy? 1000 z?. Dochody mam , ale nie s? to dochody zwi?zane z prac? ale stypendium naukowe i socjalne, które co miesi?c sp?ywa mi na konto. Czy mo?e by? to traktowane jako dochód?
2017-05-30 08:13
Stypendium nie jest traktowane jako dochód.Twoje zarobki na czarno równie? nie b?da wzi?te pod uwag?. Z drugiej strony wiele firm udziela po?yczek osobom bez dochodów. Proponowa?bym w pierwszej kolejno?ci dopyta? si? o tak? mo?liwo?? w Vivusie z racji tego,ze firma daje mo?liwo?? pierwszej po?yczki za darmo. Podobnie jest w firmie Filarium. Nie wiem czy b?dzie to kwota 1000 z?, ale w przypadku mniejszych pieni?dzy ( 200 czy 500 z? nie b?dzie problemu).
2017-06-27 10:25
A czy mo?na na przyk?ad b?d?c studentem rozwi?za? ten problem bior?c kilka chwilówek w kilku firmach ale na mniejsz? kwot??
2017-07-07 07:26
Mo?esz. Chociaz nie wiem czy jest to dobra opcja bo mo?na sie popl?ta? i potem mie? problem ze sp?at?. Druga rzecz to ta,ze nie ma tak wielu firm, które udzielaj? po?yczek na 100 czy 200 z?. Ze swojej strony polecam Syner. Nie jest mo?e tani ale udziela po?yczek praktycznie ka?demu ( nie sprawdza baz.).
2017-07-18 08:29
A jest jaki? okreslony wiek od którego mo?na dosta? chwilówk??
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>