1. Chwilówki online >
  2. Chwilówka w wieku 18 lat

Chwilówka w wieku 18 lat

Piotr
2017-05-15 12:17:54
Witam. Mam na imi? Piotr i za miesi?c ko?cz? 18 lat. Chcia?bym kupi? sobie pierwszy motor i w tym celu wziac chwilówk?. Oczywi?cie nie na ca?a kwot? ale na cz??? ( mam sporo kasy ju? od?o?one). Wiem,?e b?de w stanie sp??ci? to zobowiazanie. W banku raczej kredytu nie dostan? ale czy jest jaka? firma pozyczkowa prywatna, która b?dize w stanie po?yczy? mi 2000 z? na jaki? sensowny, nie za wysoki procent ?
2017-05-24 10:50
Piotrze polecam zastanowi? si? czy b?dziesz w stanie ta chwilowk? splaci?. We? pod uwag?,?e jest to powa?ne zobowi?zanie, cz?sto na wiele lat. Jesli nie masz dochodów to kto b?dzie sp?aca? t? po?yczk?? Nie wiem poza tym czy w jakiej? firmie udziel? Ci chwilówki na ponad 2000 z?. Jest to spora kwota i w przypadku tej sumy niektóre firmy mog? wymaga? za?wiadczenia o dochodach.
2018-03-07 13:50
Ponawiam pytanie.Szukam chwilówki ( darmowej na 2000 z?). Mam 19 lat. Gdzie dostan??
2018-03-15 11:49
Lendon Moneyman Szybka gotówka Najpr?dzej w tej ostatniej.
2018-03-15 16:29
Optikredyt tutaj mo?esz wype?ni? formularz. Okres sp?aty nawet do 2 lat.
2018-04-25 07:23
Czyli mo?na tam wzi?? po?yczk? rataln??
2018-04-25 10:54
A jak to jest w Providencie?????
2018-04-27 07:04
JW Providencie moizna wzi?? po?yczk? w wieku 18 lat. Z tego co wiem tozarówno do reki, jak i poprzez przelew. Przy wi?kszych po?yczkach wymagaj? za?wiadczenia o dochodach, w?tpi? czy b?dziesz je mia? tak wi?c raczej dadz? Ci mniejsza kwot?. Tak ogólem to jednak ich odradzam poniewa? na tle innych firm maj? do?? drog? ofert?.....
2018-05-17 07:36
Mam 18 lat. Chc? wzi?? po?yczk? na zrobienie prawa jazdy. Czy mog? tam dosta? 1000 z??
2018-05-23 07:48
Raczej tak, chocia? pewien na 100% nie jestem.Najlepiej jak si? do nich wybierzesz i dopytasz sie konkretnie.
2018-10-10 12:20
Mi nie dali. Powiedzieli, ze mog? da? z por?czycielem ale sk?d ja wytrzasn? w takim wieku por?czyciela?????
2018-10-19 07:23
Nie bedziesz mia? ?adnego problemu z firm? Ale gotówka. Ca?kiem wysoka kwota darmowej po?yczki to bez w?tpienia jedna z zalet oferty Alegotówka. Przy wnioskowaniu o kolejne zobowi?zanie warto zwróci? uwag? na wysoko?? prowizji, nie nale?y ona do najni?szych na rynku. I trzeba si? tutaj pilnowac. Druga firma to Moneyman. Nie wiem czy sk?ada?e? ale tam rownie? nie wymagaja por?czenia.
2018-10-29 07:24
No ja mam taki problem ale nie szukam tutaj chwilówki ale po?yczki ratalnej. Mianowicie niedawno znalaz?em now? prac? ale aby si? dosta? do niej to musze doje?d?a? kilka kilometrów. Nie mam za bardzo autobusu no i zastanawiam si? nad tym aby kupic sobie jaki? skuterek.Ale w?a?nie, nie mam za bardzo za co. Bank raczej mi przy moich dochodach oraz przy mojej umowie po?yczki nie da ale zastanawia?em si? nad jaka? firm? prywatn?. Jakbym po?yczy? jakie? 4000 tys.z?otych na rok czy na dwa to jaka by?aby miesi?czna rata? I jak? firm? by?cie polecili?
2018-11-19 14:17
Krok jak nie bank to mo?e skok? Oprocentowanie powinno by? tam mniejsze ni? w firmie po?yczkowej prywatnej.
2018-11-20 13:16
Ale trzeba mie? dochody. W skoku nawet do najmniejszych kwot po?yczek wo?aj? o za?wiadczenie o dochodach.
2019-01-25 07:26
Naprawd? nie masz ?adnych dochodów? To jakim cudem niby sp?acisz po?yczk??
2019-02-06 12:46
Zorientujcie si? w moneyguru. Firma wspó?pracuje z po?yczkodawcami udzielaj?cymi finansowania osobom zad?u?onym i z negatywn? histori? kredytow?. Jak równie? i m?odziakom.
2019-04-23 14:17
Wiele osób ma dochody ale po prostu na czarno. A do takich przyznawa? si? nie b?d?. Nawet jakby si? przyznali to ?adna firma nie potraktowa?aby tego powa?nie.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>