1. Chwilówki online >
  2. chwilówka Wonga

chwilówka Wonga

salvadore
2016-09-04 23:31:26
Po?yczka - chwilówka Wonga. Co o tym s?dzicie? Brali?cie?
2016-09-07 16:30
Korzysta?am kilka miesi?cy temu - plus taki, ?e nie musisz wychodzi? z domu, ?eby dosta? pieni?dze. Maj? te? pierwsz? po?yczk? za darmo. Minus to troch? ci??ka obs?uga klienta.
2016-09-19 18:13
Witam! Emilka, dzi?kuj? za skorzystanie z oferty po?yczki w naszej firmie. Przyznaj?, ?e wielkim udogodnieniem dla Klientów jest mo?liwo?? z?o?enia wniosku o po?yczk? bez wychodzenia z domu. Wszystko odbywa si? online. Wystarczy wej?? na nasz? stron? internetow? wonga.com i tam z?o?y? wniosek o po?yczk?. Dokumenty, które b?d? potrzebne do sk?adania wniosku o po?yczk? to numer konta bankowego, dowód osobisty, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego (który jest niezb?dny do weryfikacji). Maksymalna kwota pierwszej po?yczki do sp?aty w 60 dni wynosi 1500 z?, a jej koszt to tylko 10 z?. Co wi?cej, nowi Klienci mog? wnioskowa? o po?yczk? rataln? - do 3000 z?, nawet w 12 ratach! Koszt po?yczki ratalnej mo?na pozna? na stronie wonga.com, pod suwakami, którymi ustawia si? kwot? po?yczki i liczb? rat. Podejmuj?c decyzj? o udzieleniu po?yczki bierzemy pod uwag? m.in. informacje w biurach informacji gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz ocen? zdolno?ci kredytowej Klienta. Zapraszam do kontaktu z nasz? infolini? pod numerem 22 388 88 88* lub skorzystania z chata na wonga.pl/live_chat?utm_source=chwilowki. W razie pyta? jestem do dyspozycji Tomasz | Ekspert wonga.com * Koszt po??czenia zgodny z taryf? op?at operatora.
2018-03-09 07:27
Radz? unika?. Tak si? reklamuj? ale warunków wcale nie maj? takich dobrych i moim zdaniem jest o wiele wi?cej innych bardziej sprawdzonych firm pozyczkowych, tkore maj? moim zdaniem o wiele lepsze warunki pozyczek. By?a to pierwsza chwilówka jak? wzi??am ale potem porówna?am sobie oferty. Bra?am pozyczk? i w Lendonie i w alfa credit i te dwie firmy bij? wong? zarówno kosztami po?yczki jak i szybko?ci? wyp?aty kasy. Tak wiec polecam nie ulega? jedynie reklamom.
2018-03-19 13:02
No przesta?. Ich pierwsza po?yczka jest ca?kiem spoko. Poza tym wonga jak ka?da inna firma po?yczkowa nie b?dzie dzia?a?a za darmo. Dla mnie najwazniejsze jest to,?e nie kantuj? i ?e koszta s? takie same jak podaj? na pocz?tku. Nie s? ani wy?sze ani ni?sze. Dok?adnie takie jak s? opisane na stronie. No i jednak jest to firma po?yczkowa tak wie? chce zarobi?. Jak chcesz mie? ni?ej oprocentowany kredyt to id? w banku a nie wymagaj tego od firmy po?yczkowej. I tyle
2018-03-20 07:08
Czemu? Wonga ma bardzo dobr? po?yczk? darmowa. I jak jest okazja to czemu nie skorzysta?? Poza tym to du?a firma tak wiec jest pewno??,ze nie b?da kantowali i dla mnie to mega plusik.
2018-04-25 07:20
Niestety nie by?am zadowolona. Przelew szed? w moim przypadku d?ugo.Czeka?am jakie? 3 dni. O wiele wi?cej ni? w innych konkurencyjnych firmach. Oczywi?cie dzwoni?am do nich i pyta?am sie kiedy b?dzie, zapewniali mnie,ze jeszcze 2-3 godziny i b?dzie. A jednak nie.... Tak wiec u mnie na starcie firma jest ju? spalona i wi?cej w niej po?yczki nie wezm?. Nie po to bior? po?yczk? prywatn?. aby czeka? na nia d?u?ej ni? po?yczk? w banku.Kas? zwróci?am, pozyczk? wymówi?am. Tyle dobrze,?e z tym problemu nie by?o.
2018-04-26 07:08
Orientujecie si? jak to jest z windykacj? w wondze? Jak szybko oddaj? spraw? jak nie p?aci si? po?yczki?
2018-05-15 07:29
Gdzie? s?ysza?am, ?e Wonga ma w?asn? windykacj? ale rownie? ch?tnie poczytam sobie o do?wiadczeniach innych.
2018-05-16 08:13
Jak dla mnie firma Wonga jest kiepska, tyle ?e dobrze si? reklamuje. Jest o wiele wiecej lepszych firm 😛
2018-05-23 10:38
Samba w takim razie napisz jakie.Sama z wongi jestem zadowolona.
2018-05-25 07:17
Po?yczka jak po?yczka. Bra?am raz darmow?. Czeka?am na pieni?dze 3 godziny.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>