1. Chwilówki online >
  2. Chwilówki a bik

Chwilówki a bik

grel
2017-06-19 11:19:38
Orientujecie si? czy sytuacja , któr? poni?ej opisz? ma wp?yw na bik? Mianowicie wzi??em chwilówke. MIa?em jednak pewien okres s?abo?ci i nie by?em w stanie sp?acac. Nie sp?aca?em chwilówki przez ponad pól roku. Oprocentowanie naros?o, firma korzysta?a pocz?tkowo z windykacji, potem dosz?a egzekucja komornicza. Jednak wyjecha?em do pracy za granic? i wszystko naprostowa?em Od tamtej sytuacji min?? ju? prawie rok. Obecnie mam dobr? prace i chcia?bym starac sie o kredyt na samochód w banku. Czy nie b?dzie problemu z dostaniem?
2017-06-21 10:22
Nie wiem czy dostaniesz. Zale?y oczywi?cie to od wysoko?ci kredytu, ale podejrzewam,?e mo?e byc z tym do?? spory problem. Pomijaj?c to, ?e wpisy o komorniku i opó?nieniach w bik nie s? zbyt zach?caj?ce to jeszcze banki sa bardzo wybiórcze w dzisiejszych czasach przy dawaniu kasy. I aby uzyska? po?yczk? trzeba byc czystym jak bia?a kartka. Polecam na pocz?tku podyskutowac z firm? czy nie ma mozliwo?ci usuni?cia wpisów w bik. I dopiero potem stara?bym si? o kredyt.
2017-07-27 07:08
Pewnie masz jakie? wpisy w bik. Dyskutuj z firm? , która Ci te wpisy zrobi?a o ich usuni?cie. Ewentualnie z jakas firm? odd?u?aj?c?? Pono? s? w stanie usun?? takie w?asnie wpisy. Bank niech?tnie miesza w swoje sprawy klientów, które maj? albo mia?y niesp?acane chwilówki ;/
2017-08-03 07:52
Po jakim czasie od sp?aty ostatniego zad?uzenia taki bik si? wyzeruje? Pytam sie poniewa? 3 lata temu jeszcze by?em bardzo zad?u?ony, mia?em zad?uzenie w kilku chwilówkach, windykatora. Potem pojecha?em pracowa? za granic? wszystko uda?o si? sp?aci?. Aktualnie jestem czysty, znalaz?em prac? i do?? dobrze zarabiam i chcia?bym stara? si? o kredyt hipoteczny w banku. Czy mam szans??
2018-02-27 07:18
5 lat. Ani dnia krócej. No chyba, ?e poprosisz firme, która Ci? do bik wpisa?a aby Ci? wykre?lili.Sa wzory poda? w sieci Mo?esz spróbowa? co? takiego zrobi? chocia? na wiele si? nie nastawiaj poniewa? cz?sto bywa,ze firma olewa sobie Twoje pismo. Sam tak mia?em i przez g?upot? w m?odo?ci mialem bardzo du?e problemy w wzi?ciem kredytu hipotecznego.Musia??m czeka? te 5 lat a? bik mi si? wyzeruje i dopiero wtedy musia?em wzi?c kredyt. A i nie wierz w te wszystkie firmy czyszcz?ce bik. Nie zrobi? wi?cej ponad to co mo?esz zrobi? samodzielnie.
2018-03-06 08:18
S?uchajcie a co s?dzicie o czy?cicielach bik? TO dzia?a czy nie?
2018-03-20 07:10
No co?. Nie twierdze,?e wszystkie takie firmy s? z?e ale sam nie mam zaufania do takiego dzia?ania. W wielu przypadkach to co robi? mo?esz zrobi? samodzielnie. Na przyk?ad wys?a? podanie o usuni?cie wpisu z bik ( mo?e to zrobic firma, w której masz po?yczk?). Firmy czyszcz?ce bik nie maj? jakich? specjalnych umiej?tno?ci czy uk?adów z firmami po?yczkowymi. I o ile nie ?adaj? kasy wcze?niej przed usuni?ciem wpisu z bik to mo?na si? nad nimi zastanowi? ale je?li chc? pieniadze na poczatku to bym sobie ich odpu?ci?.
2018-03-23 09:16
Mi pomogli.Zap?aci?am im chyba z 300 z?. Ale bik mia?am dzieki nim czysty:)
2018-04-09 08:16
Wera to co? niedrogo Ci policzyli. Bo jak sama si? wybra?am do takiej firmy to policzyli mi ponad 1000 z? i bez gwarancji,?e co? zdzia?aj? 🙁
2018-04-11 09:48
?ucja z jak? firm? sie kontaktowa?a?? Faktycznie drogo.
2018-04-12 07:08
Ktos si? orientuje co to jest ta baza erif? I czy bank sprawdza t? baz??
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>