1. Chwilówki online >
  2. Chwilówki a brak umowy o prac?

Chwilówki a brak umowy o prac?

Barbarka
2017-09-18 12:45:05
Aktualnie nie mam zatrudnienia. Mam dwie chwilówki. Jedn? w efino, drug? w vivusie. Które bra?am jeszcze jak by?am zatrudniona na umow? zlecenie. Niestety ale dopad?a mnie nowa reforma edukacji. Strafi?am prac?. Chcia?abym zaci?gn?? trzeci? chwilówk?. Czy mam szans? dosta? ja w jakiej? firmie?
2017-09-19 07:57
Pewnie tak. Dopytaj si? w filarium, net credit. Ewentualnie w trzynastce. Mo?esz tam liczy? na mniejsz? kwot? po?yczki. 3 tys. na start przy braku dochodów Ci nie dadz? ale 200 czy 300 z? na pewno. Wi?kszo?? klientów firm po?yczkowych to osoby bez pracy , ktore nie maj? mo?liwo?ci wzi?cia kredytu bankowego.
2017-09-26 08:21
Niestety ale brak pracy ,,eliminuje" Twoj? szans? zaci?gniecia chwilówki w wielu firmach prywatnych. Co nie oznacza jednak,?e nie ma firm, które mog? Ci udzieli? finansowania. Polecam Wong? i Lendon. Sam mam równiez pozytywne do?wiadczenia z Profi Credit. Bra?em tam po?yczki 3 razy. Zawsze przy tym sp?aca?em na czas. Bez zadnych problemów.
2018-02-12 06:58
W Wondze trzeba pracowa? no i sprawdzaj? bik. Powiedzia?abym,ze o wiele mniej restrykcyjne s? firmy takie jak Szybka gotówka oraz ferrratum. NIe sprawdzaj? bik i nie pytaj? sie o dochody. Oczywi?cie przy po?yczkach w odpowiedniej kwocie czyli tych ni?szych do max 1000 z? Bo je?li sk?adasz podanie o pozyczk? w wysoko?ci 3000 czy 4000 z? to nie wiem czy przy braku dochodów jakakolwiek firma Ci finansowania udzieli.
2018-02-26 08:47
Polecam szybk? gotówk?.Daj? po?yczki z tego co zauwa?y?em ka?demu po kolei....
2018-04-10 07:25
No nie ka?demu. Bo jak ktos przyjdzie ale nie b?dzie mia? dochodów, jakie? zad?uzenia i wpisy w bik to nie wiem czy mu dadz? po?yczke. Niby szybka gotówka nie sprawdza bik ale tak naprawd? to tego nie wiemy. Ka?dy mo?e si? zarejestrowa? na stronie i je?li posiada dane konkretnej osoby to moze sprawdzi? sobie jak wygl?da z ni? sytuacja w bik. Ze swojej strony polecam Ferratum Mo?na dosta? tam po?yczk? nawet jak nie ma sie pracy. Niewielk? to fakt, ale si? dostanie.
2018-04-16 08:16
Szukam chwilówki w wysoko?ci 500 z?. Najlepiej w tym tygodniu. Nie jestem zatrudniony legalnie.
2018-04-17 07:26
Jak w jednej firmie nie dadz? po?yczki to warto jest wybra? si? do drugiej firmy, potem do trzeciej, do czwartej i w koncu dadza. Oczywiscie jesli chcemy po?yczy? jakie? 1000 , no 2000 z? max. Przy wiekszych kwotach ka?da firma sprawdzi nasze zatrudnienie oraz to jakie mamy wpisy w bik. Przy mniejszych kwotach zdarza sie,ze firma nie sprawdzi czy posiadamy jakie? wpisy i b?dzie w stanie udzieli? po?yczki. Ewentualnie mozesz poszuka? osoby, która por?czy Ci pozyczk?. W takim przypadku masz wieksz? szans? na dostanie pieni?dzy.
2018-04-30 11:54
Dwie firmy, które nie sprawdzaj? zatrudnienia: Ferratum i Net credit. Do nich uderzaj.
2018-05-04 15:57
Najlepiej porówna? jednak sobie na starcie chocia? kilka firm bo warunki to maj? naprawd? ró?ne, co kraj to obyczaj a co po?yczkodawca to zupe?nie inny regulamin. Troch? mnie te rozbie?no?ci w sumie dziwi?, ale okej, nie zmieni? tego 😉
2018-06-05 12:33
Jeszcze dodaj do tego zen credit. Nie wiem jak firma na tym wychodzi i jaka jest u nich splacalno?? po?yczek ale firma nie do??,ze nie sprawdza czy masz zatrudnienie to jeszcze daje po?yczki z wpisami w krd i w bik gdzie chyba ?adna inna firma nie chce udziela? pozyczek je?li masz wpisy w krd. Nie po?yczaj? wysokich sum, ale s?dze,ze nie bedzie problemu z po?yczeniem u nich tego tysiaka.
2018-08-14 11:59
Serio? A nie sprawdzaja równiez erif?
2018-10-12 07:09
Erif z tego co wiem sprawdza kazda firma.Pozwala im to stwierdzi? jakie zobowi?zania masz w innych firmach po?yczkowych.
2018-12-28 08:17
S?uchajcie a jak to jest z d?ugami alimentacyjnymi? Mam sporo takich d?ugów i zastanawiam si? czy to przeszkodzi mi we wzi?ciu po?yczki. Czy osoby które maj? zad?u?enia alimentacyjne s? wpisywane do big krd i erif? I innych baz ewentualnie? No i je?li tak to przez ile to mo?e wisie?? Bo ostatnio dosta?em odmow? po?yczki w firmie prywatnej i si? zdziwi?em.Czy to jest mo?liwe przez te d?ugi?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>