1. Chwilówki online >
  2. Co je?li nie sp?ac? chwilówki?

Co je?li nie sp?ac? chwilówki?

Arielka
2017-09-28 13:57:21
Zaci?gn??am chwilówk? w Vivusie. Min??o ju? jakie? kilkana?cie dni Ale nie odes?a?am im umowy. Czy w takim przypadku musz? sp?aca? po?yczk?? Nie maj? w koncu ?adnego papierka z moim podpisem. ?adnej podk?adki. Jak my?licie?
2017-09-29 07:25
Maj? dowody. Chocia?by z?o?ony formularz na ich stronie oraz rozmow? telefoniczn? ( tak tak - rozmowa telefoniczna równie? mo?e zosta? uznana za dowód). Po drugie przeleli Ci kas? na konto. Maj? wyci?gi, jest ?lad. Nie licz na to, ?e nie b?d? Ci? ?cigali. Narzuc? Ci du?e odsetki, do dzia?ania wkroczy windykacja. Tak wi?c je?li juz wzi??a? chwilówk? to za?atw to nalezycie oraz ode?lij im umow?.
2017-10-06 11:02
Na spokojnie. Vivus upomnie sie o pieniadze. Jak up?ynie termin sp?aty po?yczki. Teraz si? nie odzywaj? ponieaw? od czasu wzi?cia min??o tylko kilkana?cie dni. Ale po miesi?cu mo?esz si? na bank spodziewa? albo telefonu z Vivusa. Albo wr?cz od windykacji. Nic nie zginie 😉 Swoja drog? to aktualnie nawet umowy zawierane przez telefon s? w wielu przypadkach uznawane za wa?ne.
2018-08-16 14:23
Ja zrobi?em tak samo. Mina? miesi?c a si? nie upominaj?. Czy rzezcywi?cie po?yczka przepad?a?
2018-08-21 11:11
Nie przepad?a. Mozesz si? ?udzic jak chcesz ale ludzie nie pilnuja niczego bardziej tak ja w?asnych pieni?dzy. Ju? teraz d?ug narasta. Firma potrafi odezwac sie o d?ug po czasie. W pierwszym dniu opo?nienia po?yczki ale równie? i po dwóch miesiacach. Nie znaczy to jednak,ze nie naliczaja kar za opó?nienie. W umowie mozesz wyczytac jakie s? kary za opó?nienie w sp?acie zaleg?ej po?yczki. Nie warto jest zwleka? bo kary s? spore.
2018-08-24 07:18
Oczywi?cie,ze nie. Na pewno si? upomn?.I b?dziesz jeszcze musia? zap?aci? zaleg?e odsetki. Na pewno Cie to nie ominie 😉
2018-08-29 12:27
A jakby tak uciec za granic? i nie podawa? swojego adresu? Po jakim czasie nast?puje przedawienie chwilówek? Bo slysza?em ze je?li od jakiego? czasu nie dostaje si? powiadomienia o splacie to chwilówka przestaje by? legalna. Wiem,ze s? to lata ale mozecie napisa? ile mniej wiecej trzeba mieszka? w innym kraju? I czy je?li zatrudnie si? legalnie dla przyk?adu w UK to czy Uk przeka?e moje dane do firmy po?yczkowej jesli ta firma bedzie si? o nie dopomina?a?
2018-08-30 07:13
No ale nie mog? sobie narzuci? chyba tych odsetek tyle ile chca? Jest raczej jakies ograniczenie co nie?
2018-09-11 13:20
Nie mog?. Odsetki i monity nadal s? takie same jak w podpisanym regulaminie po?yczki. Plus ewentualny koszt obs?ugi firmy windykacyjnej oraz komornika je?li dojdzie do rozprawy.
2018-09-13 07:36
Oczywiscie,ze nie. Wszystko jest zobowiazane regulaminem jaki jest w po?yczce. Jednak dochodzi tutaj równie? i wiele innych kosztów. Takich jak windykacja, wysy?anie monitóów czy sprawa s?dowa. Wbrew pozorom z t? drug? firma równie? mozna sie dogada? i proponowa?bym sp?acic po?yczke jak najszybciej to mo?liwe bo jak dojdzie do sprawy s?dowej to b?dziesz mia? jedynie problem!
2018-09-19 11:35
Nie wiem jak mozna mie? takie lekkie podej?cie do d?ugów. D?ugi same sie nie sp?ac?. Po prostu wpakowali?cie si? w sytaucj?, z której sami b?dziecie musieli wyj??.. Nie ma co odk?ada? d?ugów w chwilówkach. Lepiej jest bra? po?yczki w bankach, a z nimi ?atwiej jest si? pó?niej dogada?. Najlepiej by by?o, gdyby? znalaz? fundusze, aby t? chwilówk? sp?aci? wraz z odsetkami i zamkn?? spraw?. Chwilówki jedynie jak potrzeba Wam kasy na szybko i b?dziecie to mogli sp?aci?!
2018-09-24 07:14
A po jakim czasie nastepuje przedawnienie chwilówek? Bo z tego co wiem to je?li nie b?d? d?u?ej sp?aca? to potem nie b?dzie juz takiej konieczno?ci.
2018-11-07 07:33
Z tego co wiem to Po?yczki prywatne maj? termin przedawnienia 10 lat w , przypadku os. fizycznych. ale jedynie je?li wcze?niej nie dostaniesz ?adnego powiadomienia o sp?acie po?yczki. Bo je?li dostaniesz powiadomienie to licznik zaczyna si? nalicza? ponownie. Generalnie firmy windykacyjne maj? bardzo wiele sposobów na przed?u?enie samej po?yczki tak wi?c i tak pewnie b?dziesz musia?a to sp?acic. WIele osób ludzi si?,ze po prostu ten termin minie ale nie ma tak lekko.
2018-12-10 12:37
Nie licz nawet na to przedawnienie Firmy po?yczkowe maja zatrudnionych takich prawników, ?e z nimi nie wygrasz.
2019-01-10 13:27
Doradzicie gdzie w sieci mo?na liczy? na darmowe porady prawne?
2019-01-14 09:14
No chyba,ze upad?o?? konsumencka.Bo upad?o?? mozna oglosi? równie? na chwilówki.
2019-02-04 13:48
A to nie jest tak, ?e wszystkich d?ugów nie mo?na w taki sposób anulowa?. ale jedynie cz????
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>