1. Chwilówki online >
  2. Co to internetowa gie?da wierzytelno?ci

Co to internetowa gie?da wierzytelno?ci ?

talusia
2017-07-06 07:40:59
Orientujecie si? czym jest taka gie?da? Czy firma, w której mam chwilówk?, której na razie nie sp?acam bo nie mam z czego mo?e mnie w czym? takim umie?ci?? I co mi grozi je?li mnie tam umieszcz?? Dosta?am wezwanie,?e zostan? umieszczona je?li nie b?d? sp?aca?a 🙁
2017-07-07 07:29
Typowe dzia?anie windykacji. Internetowa gie?da wierzytelno?ci to gie?da d?u?ników. Jest to rejestr informacji gospodarczych dotycz?cy wierzytelno?ci z ofertami ich wykupu. S? profesjonalne firmy, które skupuj? takie d?ugi, dorzucaj? swoje oprocentowanie i ?ci?gaj? z ludzi nale?no?ci. Tak wi?c moja rada: porozmawiaj z firm? w której masz d?ugi i spróbuj jak najszybciej sp?aci? to co po?yczy?a?.
2017-07-10 08:07
Czyli je?li mam d?ugi w chwilówkach i ich nie sp?acam to ta firma mo?e umie?ci? mnie w takiej internetowej gie?dzie wierzytelno?ci? Czy w takim przypadku obowi?zuje oprocentowanie chwilówki na które si? godzi?am. Czy firma, która odkupi tak? po?yczk? mo?e sobie ustali? oprocentowanie jakie sobie chce? Orientuje si? kto??
2017-07-27 07:05
Oprocentowanie b?dzie takie samo. WYSOKIE. Ale firma, ktora odkupi sobie t? wierzytelno?? mo?e skorzysta? z us?ug firmy windykacyjnej i m?czy? Cie o sp?at? zobowi?zania. Poza tym wszystkie monity jakie b?dzie wysy?a?a równie? b?da p??tne oraz dopisywane do ewentualnego d?ugu. Tak wiec polecam sp?aci? chwilówk? jak najszybciej .
2017-08-08 11:27
A co je?li dana firma chwilówkowa upada? Co si? dzieje wtedy z d?ugami osób ? Czy przejmuje je jaka? firma czy po prostu trafiaj? do takiej gie?dy wierzytelno?ci ? Gdzie ka?dy sobie mo?e takie d?ugi wykupi? oraz ustali? swoje warunki???????
2018-07-26 08:01
Przejmuje je inna firma. Je?li liczysz na to, ?e po?yczka zostanie Ci umorzona to nawet nie licz. Firmy skupuja d?ugi innych oraz potem wywieraj? na nich naciski aby je sp??cili.Ogólnie sytuacja dla d?u?nika wybitnie niekorzystna bo zad?uzenie w takiej sytuacji mo?e narasta? o wiele szybciej ni? jakby firma nie upad?a. Podobnie zreszt? dzieje si? jak upada bank czy skok. D?ugi prezchodz? na inna firm?.
2018-08-16 08:24
Czy firma, która kupi ten d?ug jest w stanie go powiekszy? i zwiekszyc jego oprocentowanie?????
2018-08-17 13:04
Praktycznie kazdy moze sprzeda? d?ug w internetowej gieldzize wierzytelno?ci. Nie tylko firmy po?yczkowe ale równie? i osoby prywatne.Odzyskaj? w ten sposob chociaz cz??? kosztów, ale za to nie musz? sie latami s?dzi? o odzyskanie d?ugu. Robi to osoba, która kupi?a d?ug. A zwykle taka osoba ma zaopatrzenie prawnicze oraz windykacyjne. Poza tym d?ug sie nie kasuje ale ca?y czas narasta. Proponowa?abym unika? takich sytuacji za wszelk? cen?.
2018-08-23 08:35
No to powiedz mi z jakiego powodu niby d?ug który kupi jak?s firma narasta do takich du?ych wielko?ci?????
2018-09-06 08:20
Dziwisz si? skoro nie sp?acasz? I to tak d?ugo ,ze musieli sprzeda? Twój d?ug?
2018-09-21 12:07
Witam. Mam podobna sytuacj?.Mianowicie po?yczy?am pieni?dze mojej cioci. Wszystko oczywi?cie legalnie, spisali?my umow?.By?a to jednak niestety zwyk?a umowa a nie u notariusza, weksla równiez nie by?o, jednak jak czyta?am to taka umowa z podpisem równiez ma moc. Chodiz?o tutaj o 6000 z?. Niestety ale od lat juz bujam si? z ciotk?, która nie chce tej po?yczki sp?aci?. Nie mam si?y na s?dy . Czy mog? ten d?ug sprzeda?? A jakbym sprzeda?a to ile mog?abym odzyska? kasy?
2018-10-15 08:25
Czy Lex Actum (extraportfel/lendon) moze mnie tam umie?ci?? Spacam ich po trochu ale ostatnio zacz?li mi grozi? i powiedzieli, ze jak nie sp??c? to umieszcz? mnie w internetowej gie?dzie wierzytelno?ci. Co b?dze j??li kto? kup d?ug? Czy d?ug w takim przypadku si? zwiekszy i czy ktos na przyk?ad mo?e mi narzuci? wieksze koszta? Ju? sam nie wiem co robi? bo ca?a ta sytuacja bardzo mnie stresuje, chcia?em refinansowa? pozyczk? ale firma nie chce refinansowa? ( powiedzieli,ze ju? raz przed?uzylem pozyczk? i w ich firmie nie jest mo?liwe przed?u?enie po?yczki po raz kolejny). Jestem w kropce.
2018-11-05 10:58
Mo?e umie?ci?. Po prostu kupi go firma, która bedzie Ci? ostro windykowa?a i w razie czego mo?e zg?osi? spraw? do s?du.
2018-11-09 08:06
A co mog? zrobi? aby mnie tam nie umie?cili? Mam d?ug ale nie mam kasy na sp?at? rat.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>