1. Chwilówki online >
  2. Co zrobi? jak ktos po?yczy? pieni?dze i nie chce odda?

Co zrobi? jak ktos po?yczy? pieni?dze i nie chce odda? ?

Lucsk
2017-09-04 11:16:59
Cze??. Interesuje mnie inwestycja w po?yczki spo?eczno?ciowe. Wiem, ?e wi?kszo?? osób sp?aca po?yczki. co jednak je?li pewna osoba nie b?dzie sp?aca?a po?yczki? Czy musz? i?? w takim przypadku do s?du? Czy najlepiej jest zawczasu podpisa? umow? z firma windykacyjn?? Ile kasy taka firma bierze za po?rednictwo w sporze?
2017-09-05 07:16
Umowa z firm? windykacyjn? i prawnikiem jest tutaj podstaw? . Dlatego te? nie op?aca si? po?ycza? zbyt ma?ych pieni?dzy ( zjedz? Ci? wspomniane koszta manipulacyjne....). W niektórych przypadkach trzeba i?? do s?du. Czyta?em jaki? czas ?e w ten biznes warto jest wchodzi? maj?c min 300 tys. z?otych.
2017-09-07 08:31
Wi?kszo?? osob takie po?yczki sp?ata, ale nigdy nie mo?esz mie? pewno?ci czy nie trafisz na osobe, która nie b?dzie sp?aca?a. Tak jak tutaj pisze osoba powy?ej bez odpowiedniego zabezpieczenia nie wchodzi?bym w ten biznes. Szczegolnie,ze cz?sto za pomoca sprawy s?dowej bardzo ci??ko jest odzyska? swoje pieni?dze. Ludzie si? do tego nie kwapi?.
2017-12-19 09:03
Trudno. Decyduj?c si? na pozyczanie kasy innym osobom podejmujesz ryzyko. Wi?kszy procent, wieksze zarobki ale równie? wieksze ryzyko. Tak jest wsz?dzie.
2018-01-09 08:32
Niektórzy daj? do podpisania weksel i tym si? broni? 😉
2018-01-12 11:25
Orientujecie si? czy nie b?d?c firm? mo?na wynaj?? windykacj?? Tak po prostu aby pomogli w odzyskaniu kaski od osoby, która nie chce jej zwróci??
2018-04-05 08:02
Pelek jak najbardziej mo?na. Nawet wiele osob si? tego podejmuje.
2018-05-22 08:38
Co z wynagrodzeniem windykacji? Czy firma pobiera jaka? sta?? kwot? czy mo?e wszystko zalezy od skuteczno?ci?
2018-05-25 07:19
A jak jest z p?atno?ci? do windykacji? P?aci si? jak?? sum? z góry czy mo?e wszystko zale?y od skuteczno?ci windykacji? Pytam si? poniewa? udzieli?am po?yczki osobie znajomej. Oczywi?cie umowa jest podpisana. Jednak ta osoba aktualnie ?mieje si? mi w twarz i mówi,ze nic jej nie zrobi? bo nie mam podpisanego weksla. Unika mnie i nie zamierza widocznie pozyczki sp?aci?. Zastanawiam si? czy i?? do s?du czy mo?e skorzysta? z us?ug windykacji.Co by?oby w moim przypadku lepsze.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>