1. Chwilówki online >
  2. Czy chwilówka udzielana jest osobom na rencje

Czy chwilówka udzielana jest osobom na rencie?

W?adys?aw
2017-06-23 08:40:34
Witam. Jestem osob? 55 letni?. Aktualnie na rencie. Dostaje z tego tytu?u 890 z? miesi?cznie. Nie mam ?adnych zobowi?za?, tak samo wpisów w BIK. Mieszkam w domu na wsi. Czy jaka? firma prywatna udzieli mi chwilówki na 1000 z?? Czy potrzebuj? do niej por?czyciela?
2017-06-26 07:38
Pewnie,?e takie chwilówki s? udzielane. Nie wiem jednak czy dostaniesz a? 1000 z? po?yczki Podejrzewam,?e bedize to mniejsza kwota na 200 czy maksymalnie 300 z?. Przyk??dem jest mój wujek.Bezrobotny, na rencie od 20 lat Ma nad sob? komornika, windykacje. A wci?? bierze chwilówke za chwilówk? ( zdarza si?,?e chwilówkami sp?aca chwilówki). Po prostu chodzi od firmy do firmy i gdzie? mu tych po?yczek udzielaja.
2017-07-10 08:11
Jest udzielana Ka?da firma ma w?asne wide?ki wiekowe, których si? trzyma. jednak nie brakuje firm, które udzielaj? po?yczek osobom starszym. Na przyk?ad lendon jest bardzo elastyczny w temacie. Udziela zobowi?za? osobom od 21 do 70 roku ?ycia. Wa?niejsze s? tutaj dochody. Renta jest niewielkim dochodem ale pewnie dostaniesz mniejsz? po?yczk? ( nie s?dz? aby kto? da? Ci 1000 z? po?yczki). Niektóre firmy b?d? wymaga?y równie? por?czyciela chwilówki,
2017-12-20 08:13
Orientujecie si? do jakiego wieku firmy udzielaja maksymalnie po?yczek? Czy na przyk?ad osoba 70 letnia ma szans? po?yczki?
2018-01-11 12:37
Mnie wkurza moja ciotka.Ci?gle narzeka jak to nie ma kasy. Ale oczywi?cie kask? na restauracje, jakie? wyj?cia czy zakupy ma. Ostatnio nabra?a sobie chwilówek i oczywi??ie wielki lament. Jakei to firmy s? z?e, jakie to ona ma problemy z p?aceniem. I zebranie po rodzinie o pieniadze. G?upio w takiej sytuacji jest odmówi? a czeka? b?dziemy na zwrot kasy od niej niewiadomo ile pewnie 🙁 Zastanawiam si? co takie osoby maj? w g?owie? Po?yczki ok ale jedynie je?li kto? naprawd? potrzebuje a nie na jakie? pierdo?y.
2018-03-07 08:48
Pono? szybka chwilówka udziela po?yczek do 100 lat. Ale ile w tym prawdy to nie wiem 🙂
2018-03-08 07:26
Patrycka po prostu powiedz, ?e nie masz kasy albo kas? trzymasz na lokacie. NIe zmusi Ci? przecie? do po?yczenia sobie pieni?dzy A je?li b?dzie mia?a problem ze sp?at? po?yczki i b?dzie widzia?a,?e na rodzin? raczej liczy? juz nie mo?e to mo?e troch? j? to zahamuje w braniu pozyczek. Moja znajoma tak mia?a. Jednak jak okaza?o si?,ze wszyscy wokól si? zm?czyli po?yczaniem jej pieni?dzy to od razu sko?czy?o si? takie bezmy?lne po?yczanie.Czasami trzeba komu? wla? kube? zimnej wody na g?ow?. Aby go otrze?wi?o.
2018-03-22 07:45
No i znowu wczoraj przysz?a i chcia?a kas?. Bo oczywi?cie nie ma itp. Ale nie da?am. Wielce obra?ona sobie posz?a 😛
2018-04-18 12:18
Mam w tym momencie niewielka rent? w wysoko?ci 700 z?. Dorabiam sobie jednak na boku i mam dodatkowo ponad 1000 z? miesi?cznie. Potrzebuj? niewielki kredyt na napraw? samochodu. Pyta?am sie w banku o mo?liwo?c jednak bank powiedzia?, ?e w mojej sytuacji nie mam odpowiedniej zdolno?ci kredytowej na kredyt. Chcia?abym wzi?? po?yczke prywatn?. Doradzicie gdzie?
2018-04-26 13:55
Mariola nic dziwnego. Przy takich dochodach nawet nie mia?a? si? co pytac w banku o po?yczk?. Dla banku nie licz? sie dochody na czarno. Popytaj si? w filarum, ewentualnie w credissimo. Jednak czy przy takich zarobkach b?dziesz mog?a w stanie sp?aci? potem ten d?ug? Im d?u?sza pozyczka bedzie tym wi?ksze oprocentowanie naliczy firma. Nie mo?esz liczy? na pomoc rodziny? Bo moze lepiej by?oby pozyczy? kask? w???nie od rodziny?
2018-05-21 08:06
Przy takiej niskiej kwocie po?yczki to w wielu firmach nawet nie trzeba b?dzie podawa? informacji o dochodach. Liczy si? tylko aby nie by? w bik. Bo wiekszo?? firm t? baz? sprawdza (nawet je?li pono? nie sprawdzaj?, bazy s? dost?pne tak wiec co im w sumie szkodzi). Jesl nie dostaniesz po?yczki w jednej firmie to dostaniesz w drugiej. Albo po prostu sk?adaj podanie o dwie mniejsze po?yczki w dwóch firmach. Wtedy b?dzie jeszcze ?atwiej.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>