1. Chwilówki online >
  2. Czy w Vivusie mo?na roz?ozyc po?yczk? na raty?

Czy w Vivusie mo?na roz?o?y? po?yczk? na raty?

luceska
2017-10-12 07:28:53
Wzi??am chwilówk? 2 miesi?ce temu. Na 3000 z?. Odda?am 400 z?. Jednak teraz zupe?nie nie mam kasy na sp?at?. Co robi?? Mog? odda? maksymalnie 100 z?. Je?li zap?ac? te 100 z? to nie musz? si? obawia?, ?e zg?osi si? do mnie na przyk?ad windykator? Optymalnie by?oby dla mnie jakby by?a mo?liwo?? roz?o?enia tej po?yczki na raty..
2017-10-13 08:31
Wiem,?e jest taka mo?liwo??. Ale to zale?y od Vivusa. Vivus mo?e si? na to zgodzi?, ale równie? mo?e odmówi?. Tak wiec najlepiej by?oby dopytac si? w temacie bezpo?rednio u nich. Powinni odpowiedzie? jakie masz mozliwo?ci. A i bez znaczena czy zap?acisz 500 z? czy 100 , je?li b?dziesz zwleka?a z p?atno?ci? to windykator mo?e si? do Ciebie zg?osi?.
2017-10-31 11:17
Prosz? o pomoc bo mam problem. Mam aktualnie po?yczk? w Vivusie na ponad 2000 z? . 7 dni temu przekroczylam termin sp?aty po?yczki i wiem,?e na pewno tego w tym ani w przysz?ym miesi?cu nie b?d? mog?a sp?aci? 🙁 Kontaktowa?am si? z firm? i konsultant na infolinii by? mi?y ale powiedzia? mi,ze nic nie mo?e dla mnie w tej sytuacji zrobi?. Nie ma mo?liwo?ci przed?u?enia po?yczki. Pyta?am si? o mo?liwo?? roz?o?enia na raty i tak samo si? nie zgodzili.Normalnie g?ow? w mur 🙁 CO mam robi?
2018-07-18 09:07
Chcia?abym tutaj opisa? swoje do?wiadczenia. Mianowicie mia?am po?yczk? w Vivusie której nie by?am w stanie sp?aci?. Poprosilam w firmie o mo?liwo?? roz?o?enia po?yczki na raty jednak odmówili mi. Powiedzieli, ?e jest mo?liwo?? jednokrotnego przed?uzenia terminu sp?aty ale sam Vivus nie przedlu?a pozyczki.Skierowali mnie do firmy recredit i niestety ale zdecydowa?am sie nad wzi?cie po?yczki w tej firmie na sp?at? vivusa. Pisz? niestety z racji tego,?e s? tam bardzo wysokie koszty. Tak wiec zdecydowanie nie polecam!!!!
2018-07-19 07:13
Candygirl wiem, ?e jeste? tutaj rozgoryczona ale nie s?dzisz, ?e jest to jedynie Twoja wina? Widzia?a? jakie s? koszta w recredit. I pomimo to zdecydowa?a? si? tam na po?yczk? bez gadania. Poza tym je?li bierze si? pozyczk? wcze?niej to trzeba sobie przekalkulowa? jak b?dzie si? w stanie j? sp?aci?. Nie s? to niskie pieniadze i to bez znaczenia czy bierzesz po?yczk? w firmie prywatnej czy w banku W przypadku Vivusa po?yczka na miesi?c czy dwa nie jest w sumie taka droga w porównaniu do innych firm.
2018-07-24 09:36
Tak bo mnie namawiali ?e niby rata b?dzie ni?sza. A guzik prawda 🙁
2018-08-07 12:40
W samym Vivusie nie . Ale kieruja do recredit przed czym odradzam bo jest tam mega du?e oprocentowanie. I jest to typowo wpadni?cie z deszczu pod rynn?....
2018-08-14 13:37
Tak z ciekawo?ci na ile maksymalnie mozna roz?ozy? po?yczke w recredit?
2018-09-05 11:54
Nie wiem czy jest sens tutaj doprasza? sie o raty.Wydaje mi sie,?e jedyne co Vivus mo?e zaproponowac to przej?cie do recredit, czego nie polecam bo wystarczy sobie zobaczy? jakie maja potwornie wysokie oprocentowanie. Tak wiec sumie nie jest to ?adna oszcz?dno??. Nie ma co z Nimi dyskutowa?. Ja wp?acam comiesi?czne po 100 z? od kilku miesi?cy i nie robi? nic, nie mam wezwa?. Nie mam monitów. Wystarcza im, ze próbuje sp?acac po?yczke. Taki tam myk.
2018-09-06 08:17
Na 2 lata z tego co wiem.
2018-09-21 12:10
Dajcie sobie spokój z tym recredit. Zdecydowanie nie polecam .O ile vivus ma do?? dobre chwilówki, nawet je?li nie jest to pierwsza darmowa chwilówka to ich po?yczki ratalne s? kiepskie Zarówno je?li chodzi tutaj o po?yczki w zaplo jak rowniez je?li chodzi o po?yczki w Vivusie. Najnormalniej w ?wiecie jest drogo i je?li kto? sie zdecyduje na wziecie takiej po?yczki to b?dzie bardzo naiwny. Szczególnie,ze jest masa firm, które daj? ni?sze oprocentowanie. Wystarczy tylko poszuka?. A jak nie chcecie szuka? albo nie umiecie ( chocia? nie wiem co w tym trudnego) to zg?o?cie sie do jakiego? doradcy finansowego niech Wam doradzi.
2018-10-15 08:22
Tak z ciekawo?ci czy zaplo to to samo co recredit?
2018-10-16 07:03
Witam ! Poszukuj? po?yczki w kwocie 50 ty? z?otych na 6 miesi?cy bez sp?at ratalnych tylko sp?ata ca?kowita po up?ywie wyznaczonego terminu . B?de mia? na pewno kase na sp?at?, z uwagi na to,ze jad? za granice a nie chc? aby firma mnie przed tym terminem me?zy?a o sp?aty, chcia?bym sp?acic w?a?nie ca?o??. Posiadam nieruchomo?ci , które mog? by? zabezpieczeniem . Po?yczka na o?wiadczenie o dochodach. Orientujecie si? czy jest mo?e kto? kto udziela pozyczek tego rodzaju?
2018-11-20 08:08
Nie. To dwie rózne firmy ale obu nie polecam bo zarówno w pierwszej jak i w drugiej oprocentowanie jest wysokie.
2018-11-22 07:56
Aha czyli w recredit mog? wzi?c po?yczk? na sp??t? d?ugu w innej firmie?
2018-11-23 07:50
Zdecydownie nie polecam po?yczek zaplo ani recredit. Ani tym bardziej je?li mamy zad?u?enie i chcemy sp?aci? po?yczk? po?yczk?. Wiele osob jest zdesperowanych i bierze co leci ale wystarczy zobaczy? sobie samodzelnie na to jak wysokie koszta oferuje firma recredit aby przekona? si?, ?e jednak wzi?cie w niej po?yczki mo?e nie by? dobrym rozwiazaniem.... Najlepiej skontaktujcie si? z jakim? dobrym doradc?, który wyja?ni co i jak a nie pakujcie si? od razu w takie wysokie oprocentowanie.
2018-12-27 07:56
Mo?esz ale pytanie po co skoro jest wiele innych ta?szych firm?
2019-01-04 07:26
Nie wiem czemu ludzie nawet bior? te po?yczki w recredi. Vivus bardzo m?drze to sobie u?o?y? bo to jego firma i jeszcze wi?cej zarobi na osobie, która ma chwilówe problemy ze sp??t? pozyczki bo recredit oferuje mega wysokie oprocentowanie. Moja propozycja to nie pakowanie sie w konsolidacj? ale sp??canie regularnie po?yczki w Vivusie tyle ile mozecie a? nie sp?acicie ca?o?ci. Nawet je?li dowal? Wam jakie? dodatkowe op?aty w zwi?zku z tym, to na pewno nie bedzie to takie wysokie jak p?acenie odsetek w firmie recredit.
2019-01-16 21:14
Bo wybór refinansowania dla wielu osob jest po prostu naj?atwiejszy. Równie? si? zgadzam, ze nie jest to zbyt korzystna opcja ale wiele osób po prostu jest w pu?apce i szuka JAKIEGOKOLWIEK rozwi?zania, nie zawsze najlepszego i najbardziej op?acalnego cenowo. Zwykle pierwsza lepsza konsolidacja jest korzystniejsza ni? refinansowanie ale w?a?nie. Trzeba takiej konsolidacji poszuka?. podzwoni? po wielu firmach. Nastawi? sie na odmow? w niektórych.... Nie jest to takie proste a wiele osób goni czas. Bo z ka?dym kolejnym dniem naliczane s? odsetki .Sam jestem zdania,ze najlepiej jest nie wybiera? ?adnej opcji ale po prostu regularnie sp?acac tyle ile mo?na.
2019-04-30 09:15
Czy Vivus refinansuje po?yczk? automatycznie? Czy trzeba sie na to zgodzi??
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>