1. Chwilówki online >
  2. Czy Wonga sprawdza bik

Czy Wonga sprawdza bik ?

Basia
2017-10-11 12:39:19
Orientuje si? kto? czy ta firma sprawdza bik je?li aplikuje si? do nich o po?yczk?. Bardzo prosz? o informacj? poniewa? jest to dla mnie wa?ne.
2017-10-16 07:20
Wonga sprawdza bik. Tak jak wszystkie inne rejestry: big, krd, erif i jeszcze kilka innych o których nie pami?tam. Tak wiec pomimo tego,?e firma udzela chwilówek to jesli b?dziesz miala negatywne wpisy w bik to mog? CI odmówi? udzielenia po?yczki.
2017-11-09 10:44
Sprawdza bik na 100%. KRD tak samo I jeszcze trzeba czasami przy wi?kszych pozyczkach pokaza?,?e ma si? dochody ( dostarczy? skany wyci?gu z konta). Sam jednak raz z?o?y?em podanie o niewielk? pozyczk? pomimo negatywnego biku i dosta?em. Tak wi?c musisz próbowa?. Mo?e Ci dadz?.
2018-01-16 07:57
No w?a?nie sam mia?em opó?nienie w Wondze jakie? 10 dni sp?aty po?yczki.Naliczyli mi jeden monit zasms ale si? tego spodziewa?em w sumie ;/ Wszystko jednak juz sp?aci?em i zastanawiam si? czy mnie wpisali do bik czy nie. Mog? to sobie samodzielnie sprawdzi?? W sensie musz? si? na przyk??d zarejestrowa? na stron? bik? Da sie tak zorientowa? samemu? O krd te? mi chodzi w sumie. Chocia? ju? d?ugu nie mam.
2018-11-14 08:33
jak najbardziej mozesz si? tam sprawdzi?. Jak si? sam sprawdza?em w przesz?ó?ci to musia?em wp?aci? troche kasy smsem.
2018-11-21 13:15
Aktualnie bik mam czysty aczkolwiek mam wpis w krd za nieop?acenie mandatu za jazd? z niewa?nym biletem.Czy pomimo to mog? stara? sie o po?yczk? w Wondze?
2018-11-22 12:50
Sprawdza i jesli masz wpisy to lepiej szukaj po?yczki w innej firmie!
2018-11-27 07:37
Wonga sprawdza bik na 100%. Wymagaj? czasami nawet informacji o dochodach. Tak wi?c prze?wietlaj? równo
2018-12-03 13:43
Czyli jak mam wpisy w bik to mog? sobie wybi? z g?owy po?yczke u nich?
2018-12-18 12:41
Dok?adnie. Ogonie sam mam wpisy w bik i co ciekawe to Wonga po?yczki odmowi?a ale skok stefczyka juz da?.
2019-01-03 08:19
No wlasnie nie wiem czemu wonga jest tak popularna bo wcale nie jest lepsza od innych firm.Bra?am tam jaki? czas temu po?yczke. Sam proces weryfikacyjny jak dla mnie na duzy plus. Ale bior?c pod uwag? ile musia?am im pozniej sp?aci? porównuj?c pocz?tkow? kwot? to hmmm... no nie zbyt. Nie sprawdzi?am kosztów, wiem g?upio zrobi?am i moja wina ale uzna?am,ze skoro tak wiele osób po?ycza?o w niej po?yczki i skoro firma ma tyle pozytywnych opinii w sieci to nie mo?e byc tak drogo. Teraz mam przynajmniej nauczk? ?eby nie bra? po?yczek na szybko ale dok??dnie czyta? wszystkie umowy. Dodam,ze koszta sprawdzi?am sobie dopiero przy sp?acie po?yczki tak wie? nie mog?am z niej zrezygnowa?.A tak bym po prostu zrezygnowa?a.
2019-01-11 07:30
Jak dla mnie firma dramat!!! mam bardzo dobra historie w BIK - bardzo du?o punktów, i od prawie 2 lat bior? chwilówki bez ?adnego po?lizgu i oni mi odmówili. Po?yczki bra?em w wielu róznych firmach, do tej pory odmowy nie dosta?em i jak firma wonga mi odmówi?a to by?em zaskoczony i specjalnie zadzwoni?em do nich aby potwierdzi?. Na infolinii potwierdzili odmow? i powiedzieli, ze w ci?gu roku nie dostan? u nich po?yczki. Nie chc? mi powiedzie? z jakiego powodu, sam mog? si? jedynie zastanawia? Czy kto? mia? taka sytuacje i mo?e mi powiedzie? czemu firma moze odmówi? finansowania pozyczki osobie z dobrym bikiem i braku opo?nie? w sp?acie poprzednich po?yczek?
2019-01-21 07:27
W zasadzie sprawdzenie baz to nie jest ?aden problem. Wydaje mi si?, ?e wszystkie firmy sprawdzaj? takie bazy jak bik i krd czy erif ale nie zawsze jak ma si? tam wpis to trzeba si? liczy? z odmow? bo jakby ka?da firma tak odmawia?a to chyba by nie mieli klientów...... - zale?y od tego jak du?e zaleg?o?ci oraz od tego jakie ma si? dochody - warto z?o?y? podanie o po?yczk? bo nigdy nie wiadomo. Mo?e firma da mo?e nie. A decyzj? dostaje si? praktycznie zawsze bardzo szybko. Poza tym jak wonga Wam po?yczki nie da to jest wiele innych firm, w których mo?na próbowa?.
2019-01-22 08:58
W raporcie takie wpisy widniej?, ale znajomy doradca powiedzia? mi, ?e raporty indywidualne ró?ni? si? tych dla banku, i mia? sytuacje, ?e klient mia? po?yczk? w Vivus i dosta? normalnie kredyt. Podobnie bywa z firm? Wonga. Firma sprawdza bik i zarowno wpisuje do bik ale je?li sp?aca si? po?yczk? regularnie to problemu z tym raczej nie powinno by? 😉 Wiele osób bierze po?yczki prywatne i jakby banki tak wybrzydza?y to nie mia?yby du?ego zarobku po prostu.
2019-02-04 13:54
Bo je?li nie ma opo?nie? w sp?acie po?yczki prywatnej, to bank nie b?dzie mia? pretensji ?e si? pozycza w takich firmach. Inaczej straci?by wielu klientów. A bank na co? takiego sobie nie pozwoli.
2019-02-14 12:40
Sprawdzaj? bik na 100%.... Mam s?aby i przez to nie dosta?em kasy.
2019-03-19 14:09
No dobra ale czy je?li ktos ma wpisy sprzed 3 czy 4 lat to równie? bedzie mia? problem z dostaniem po?yczki?
2019-03-22 08:04
Raczej tak. Akurat firma Wonga jest w tym wzgl?dzie bardzo restrykcyjna. Ogólnie nie wiem sk?d u nich takie dobre opinie bo jak dla mnie dzia?anie bardzo s?abe. Firma jest skre?lona z uwagi na to, ?e przez telefon mówi? jedno ale w rzeczywisto?ci wychodzi drugie. By?em ich sta?ym klientem i pomimo, ze sp?aci?em w terminie wiele po?yczek to nigdy nie chcieli mi udzieli? maksymalnej kwoty po?yczek i to bez podania powodu, Przerzuci?em si? na us?ugi innych firm, które maja o wiele bardziej elastyczny cennik.
2019-03-28 08:04
Pewnie tak, wpisy kasuj? sie po 5 latach. I wtedy firma da Ci po?yczk? bez problemu.
2019-03-29 07:35
Wonga niestety ale sprawdza. Ale podobnie ma wiele innych du?ych firm. I czasami nawet nie ma znaczenia jakiej kategorii s? wpisy. Jak widza jaki? wpis w biurze informacji kredytowej czy w krajowym rejestrze d?ugów to raczej nie masz szansy na pozyczk?. Poza tym zauwa?y?em, ?e w ostatnim czasie coraz wi?ksze znaczenie ma erif. Jest to baza, która jest przeznaczona do odczytu jedynie dla firm prywatnych. Tak wi?c nawet jakby? chcia?, to nie móg?by? zobaczy? jak wygl?da w niej Twoja sytuacja. Je?li masz wpisy to polecam albo mniejsze firmy, albo po?yczki spo?eczno?ciowe.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>