1. Chwilówki online >
  2. Czym ró?ni si? po?yczka od kredytu?

Czym ró?ni si? po?yczka od kredytu?

olcia
2017-10-13 11:06:22
Czy jest jaka? róznica pomiedzy tymi dwoma terminami? Czy mozna ich u?ywa? zamiennie? Do tej pory my?la?am,ze po?yczki s? udzielane jedynie przez firmy prywatne, a kredyty przez banki. Ale ostatnio w tv widzia?am,?e millenium bank reklamowa? u nich ,,,po?yczk?"...... TO ju? sama nie wiem 🙁
2017-10-16 12:19
Banki równie? udizelaj? po?yczek. Po?yczki z regu?y sa dro?sze od kredytów ( chocia? nie zawsze bo wiele zalezy od danej oferty). Ale bank nie wymaga podania przez Ciebie informacji na temat tego na co wydasz pieni?dze. Mo?esz je wyda? na co chcesz. Na mieszkanie, na ciuchy. W przypadku kredytu bank b?dzie wymaga? podania informacji o tym na co chcesz kredyt przeznaczy?. I w przysz?o?ci mo?e Cie z tego rozlicza?.
2017-10-31 10:24
No i jednak oprocentowanie po?yczki jest o wiele wy?sze ni? kredytu 😉 I nie dotyczy to jedynie firm prywatnych. Je?li bank oferuje kredyt i pozyczk? to po?yczka b?dzie dro?sza. Niekiedy firma prywatna w formularzu zaznacza pole, na którym prosi o wpisanie celu na który ta po?yczka mo?e zosta? przeznaczona. Jak chcesz to mo?esz to wype?ni?. Je?li nie to nie,
2018-02-15 07:41
Takie teoretyczne pytanie.Czy jakie? firmy prywatne udzielaj? KREDYTÓW zamiast po?yczek?
2018-02-22 07:47
Nie widzia?em. Zawsze w reklamie jest po?yczka.
2018-03-06 08:23
Raczej po?yczek a nie kredytów. Podobnie po?yczek udzielaj? równie? osoby prywatne udzielaj?ce po?yczek spo?eczno?ciowych. Jesli zastanawiasz si? nad kredytem to w banku. Oprocentowanie kredytu jest ni?sze ale bank musi wiedzie? na co przeznaczysz te pieni?dze. Nie mo?esz sobie na przyk?ad wzi?c kredytu na mieszkanie i wyda? go na ciuchy poniewa? jest to karalne. Tak samo, jak bierzesz kredyt na samochód to musisz kupi? samochód i przedstawi? informacje o kupnie tego auta do banku. Je?li bierzesz po?yczk? to mo?esz wyda? na co chcesz i nikt nie b?dzie Ci si? do tego wtr?ca?.
2018-07-20 07:16
A ja mam pytanie jeszcze do czego? innego bo z takim terminem to jeszcze si? nie spotka?am.Chcia?am ostatnio wzi?? kredyt w banku i zaproponowano mi kredyt bezgotówkowy. Co to takiego? Nigdy nie spotka?am si? z takim terminem. Czy kto? bra? ju? tutaj co? takiego? Czy to w ogóle jest bezpieczne? Pyta?am znajomych, ale nikt nic o tym nie wie. Bank nie chce zgodzi? si? na inn? opcj?.... I juz sama nie wiem co robi?. Mo?e ktos ma jakie? do?wiadczenia z tego typu kredytami?
2018-08-10 10:45
Przy zobowi?zaniach pod zakup nieruchomo?ci lub ruchomo?ci (np. samochodu) pieni?dze nierzadko s? przesy?ane bezpo?rednio na konto sprzedawcy produktów lub us?ug. W takiej sytuacji sama nie dostajesz pieni?dzy do r?ki. Ale dostaje je osoba albo firma od której chcesz co? kupic. Na przyk?ad samochód albo mieszkanie. W ten sposób odbywaja sie na przyk?ad kredyty hipoteczne!
2018-10-10 07:20
W zasadzie to firmy po?yczkowe prywatne nie wymagaja informacji o tym na co przeznaczysz kase. Mo?esz wydac na zakupy, mo?esz na samochód, mo?esz na remont domu. W bankach równiez s? takie po?yczki, jednak w wiekszosci sytuacji udziela si? po?yczki NA CO? . Co do bezgotówkowej to dwa najlepsze przyk?ady to po?yczka hipoteczna oraz po?yczka na samochód.
2018-10-15 11:27
powiem wam, ?e z mojego punktu widzenia te? si? niczym nie ró?ni, ot po?yczenie pieni?dzy na procent 🙂 pewnie s? jakie? ró?nice w definicjach encyklopedycznych - ale jak dla mnie, nie ma wi?kszej ró?nicy 🙂 i musze powiedzie?, ?e dobrze mi z tym, mniej wiem, d?u?ej ?yj?.
2018-10-16 11:21
Wziecie po?yczki trzeba sobie przekalkulowa?. A pó?niej chcesz dosta? kredyt w banku i decyzja negatywna ze wzgl?du na "zbyt du?e ryzyko banku". Chwilówki (nawet w 100% darmowe i sp?acane na czas) nie s? dla klientów korzystne... Chodzi tutaj o to,ze jak nie mamy opó?nien i je?li wszystko jest sp?acone to historia kredytowa nie bedzie z?a. Ale je?li bank sie dowie, ze aktualnie macie jakie? po?yczki do sp?aty to by? mo?e nie b?dzie chcia? udzieli? pozyczki....Trzeba b?dzie w takim przypadku na pocz?tku sp?aci? po?yczki prywatne.
2018-10-19 07:04
Je?li po?yczki pozabakowe - to zdecydowanie polecam Lendona , gdy? udziela naprawd? szybkich i tanich po?yczek! Oczywiscie jest to pozyczka pozabankowa jednak jak porówna si? warunki do innych firm to nie jest tak ?le. To jest idealne dla ludzi, którzy nie posiadaj? zdolno?ci kredytowej! A koniecznie potrzebuj? pieni?dzy! Ta po?yczk? mo?na nawet zrealizowa? przez Internet, ?wietna sprawa, bez wychodzenia z domku
2018-10-22 12:36
Ja równie? polecam lendona. Szybko i bezproblemowo, aczkolwiek jedynie je?li chodzi o ich darmow? po?yczke. Bo ich standardowa nie jest taka super. Wysokie koszta, poza tym z tego co widzia?em to raczej nie ma mozliwo?? jej przed?u?enia ( lendon w przypadku problemow nie rozk?ada po?yczki na raty). Sam kilka razy tam pozycza?em ale po prostu wiedzia?em, ?e b?d? mia? z czego to sp?aci?. Jakbym mia? problem to automatycznie pojawi?yby sie wysokie koszta ( wystarczy si? wczyta? jakie koszta przewiduje lendon).
2018-10-31 07:11
Ale to tak jak w przypadku wiekszo?ci po?yczek prywatnych.... Tak wi?c wiele tutaj nie odkry?e?.
2018-11-07 14:45
S?uchajcie wla?nie sk?adam formularz o pozyczke i tam jest pole, w którym ka?? napisa? na co ma by? przeznaczona ta po?yczka. Nic sienie stanie jak to omin??
2018-11-27 12:47
Chwilówki cechuje mniej formalno?ci przy procesie zaci?gania po?yczki. Przy kredycie po?yczkodawca b?dzie oczekiwa? od nas znacznie wi?cej, z uwagi na wysok? kwot? po?yczki.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>