1. Chwilówki online >
  2. Czym rózni si? po?yczka od kredytu

Czym ró?ni si? po?yczka od kredytu ?

Mariolka
2017-09-07 08:29:44
Witam. Zauwa?y?am, ?e banki u?ywaj? zwykle s?owa kredyt, podczas gdy firmy chwilówkowe po?yczka. Czy jest jaka? ró?nica pomi?dzy tymi dwoma poj?ciami? Czy po prostu mo?na u?ywa? tego zamiennie?????? A mo?e po prostu po?yczka ma wy?sze oprocentowanie ni? kredyt?
2017-09-08 09:31
Kredyt to pieni?dze na konkrtn? rzecz. Na rozwój firmy, na samochód czy na remont mieszkania. Po?yczka natomiast nie jest udzielana na nic konkretnego. Po prostu dostajesz pieni?dze do r?ki i mo?esz z nimi robi? co Ci si? ?ywnie podoba.
2017-12-19 09:02
No ale w wi?kszo?ci w formularzach pozyczek pojawia si? pytanie o tona co b?d? przeznaczone pieniadze. Czy w takim razie to kredyt a nie po?yczka?
2018-01-09 08:33
Je?li bierzesz w firmie prywatnej to jest to po?czka. Po prostu niektórzy pisz? takie pytania jedynie formalnie. MO?esz napisa? na cele prywatne, na co tylko chcesz. Jesli nic nie napiszesz w formularzu to spoko, nic si? nie stanie.Sam z takim pytaniem w formularzu to tylko raz si? spotka?em.Zwykle w po?yczkach prywatnych si? o to nie pytaj? bo i w sumie po co... LIczy si? dla nich tylko to czy nie masz wpisów w bik i czy w miare zarabiasz ( na tyle aby po?yczk? sp?aci?).
2018-01-12 07:20
W Vivusie ostatnio w formularzu by?o takei pytanie. A? si? sama zdziwi?am.Ale napisa?am, ze na prywatne wydatki i nikt sie w sumie nie czepia?. W sumie taki podzia? ma sens.Ale widzia?am,ze nie tylko firmy prywatne maj? po?yczki ale równie? banki. Na przyk?ad ing reklamuje si?,ze ich igotówka to po?yczka. Oferta w sumie sensowna. Jesli macie zdolno?? kredytow? to polecam poniewa? u nich równie? wszystko mo??a za?atwi? wy??cznie przez internet.
2018-01-18 09:54
Dla mnie to jedno i to samo. Niby s? jakie? ró?nice ale sama bra?am i to i to i ich nie u?wiadczy?am 😛
2018-05-21 12:52
Orientujecie si? czy igotówka to po?yczka czy kredyt? Przymierzam si? do z?o?enia wniosku na dniach poniewa? potrzebuj? troch? kasy na organizacj? imprezy. Mam dochody, wprawdzie na najni?sz? krajow? ale nie mam obci??e? w postaci dziecka itp. Nie mam równie? zaci?gni?tych ?adnych kredytów ani wpisow w bik. Historii kredytowej te? nie 🙁 czy b?d? musia?a im podawa? na co chc? przeznaczy? pieni?dze z pozyczki???? Orientuje si? kto??
2018-05-29 08:36
Jest to po?yczka ale w banku. Nie musisz w tym przypadku mówi? im na co chcesz przeznaczy? pieni?dze.
2018-05-30 07:15
Dok?adnie. Nie musisz mówi? I bez znaczenia czy jest to po?yczka w banku czy w firmie po?yczkowej. Pieni?dze mog? by? przeznaczone na co chc? Wiesz jednak oczywi?cie,ze igotówka to nie jest chwilówka ale po?y?zka przyznawana przez bank? Bg? bnp paribas udziela po?yczki przez internet, która si? tak nazywa. I trzeba mie? do niej zdolno?? kredytowa.
2018-06-07 10:38
No w???nie nie mog? si? tutaj zgodzi?. W przypadku niektórych po?yczek jest zapytanie o to na co chcemy przeznaczy? kas? z po?yczki.
2018-06-14 11:41
Czy rozumiem, ?e w przypadku po?yczki nie sa sprawdzane bazy bik i krd?
2018-06-21 07:59
Ale nie wymagaj? tego na 100% do dostania po?yczki.
2018-09-04 07:55
S? sprawdzane. To, ze firma jest prywatna nie znaczy, ze nie sprawdzaja baz. Je?li masz du?e zad?u?enie to jest ryzyko,ze nawet firma prywatna Ci po?yczki nie da.
2018-09-05 08:46
Jedynie jedna firma nie sprawdza bik i krd z tego co wiem. Jest to firma kredyt zen. Inne sprawdaj? niestety.
2019-01-22 12:49
Wydaje mi si?, ?e ka?da firma sprawdza bik ale po prostu niektóre firmy bior? go pod uwag?. niektóre ju? mniej.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>