1. Chwilówki online >
  2. Czym ró?ni si? po?yczka ratalna od chwilówki

Czym ró?ni si? po?yczka ratalna od chwilówki?

IWONABAC
2017-07-19 08:59:21
Mo?e to g?upie pytanie ale chcia?abym aby?cie mi tutaj wyt?umaczyli pewn? rzecz. Zastanawiam si? nad po?yczk? w firmie prywatnej ( niestety ale nie mam mo?liwo?ci na dzie? dzisiejszy wzi?cia po?yczki w banku). Zauwa?y?am , ?e ka?da firma praktycznie oferuje po?yczk? rataln? i chwilówk?. Interesuje mnie po?yczka bez bik udzielona na 6 miesi?cy. Co b?dzie najlepsze? Z góry dzi?kuj? za odpowied?.
2017-07-20 07:35
Nie jestem ekspertem Ale po?yczka ratalna to po?yczka udzielana na d?u?szy okres i zwylke z ni?szym oprocentowaniem.Po?yczka chwilówka to natomiast po?yczka na chwil?...
2017-07-24 07:26
Po?yczka na raty: po?yczka na d?u?ej. Po?yczka chwilówka: pozyczka na miesi?c , maksymalnie dwa, z du?ym oprocentowaniem ale udzielana bez ?adnego problemu w wi?kszo?ci sytuacji. Jak sama nazwa brzmi sp?aca si? j? szybko. Rataln? przez rok czy dwa.
2018-11-14 08:35
Chwilówki teoretycznie maj? o wiele wy?sze oprocentowanie ale moim zdaniem je?li potrzebujesz kasy to lepiej jest w?asnie postawi? na chwilówk?. Jest to jedynie chwilowa pomoc finansowa i powinna by? zaci?gana w sytuacji kiedy wiesz, ze NA PEWNO nie b?dziesz mia? problemów z jej sp?ata. Za miesi?c jak dostaniesz pensj?. Jesli podliczysz sobie koszt pozyczki ratalnej w skali roku czy dwóch to oka?e si?,ze sp?acisz o wiele wiecej ni? zaci?gn??e?.
2018-11-21 13:11
No nie mog? si? tutaj zgodzi?.... rrso chwilówki jest o wiele wy?sze niz po?yczki ratalnej.
2018-11-22 12:49
Orientujecie sie czy jaka? firma prywatna jst w stanie po?yczy? pieniadze osobie bezrobotnej? No w sumie to nie tak do ko?ca bezrobotnej bo pracuj? ale na razie nie mam dochodów na papierze. Pobieram aktualnie kilka swiadcze? z mopsu i dlatego zdecydowa?am si? na prac? na czarno bo jakbym zacze?a pracowa? legalnie to wiele ?wiadcze? by mi obci?li. Sk?ada?am jednak podanie o po?yczk? w kilku firmach i wiecznie odmowa. Zwariowa? mo?na.
2018-11-23 12:49
Orientujecie si? jak to jest z wymówieniem po?yczki ratalnej. czy w tym przypadku równie? obowi?zuje 14 dni?
2018-11-26 12:33
Czy w przypadku obu firm obowi?zuje okres 14 dni wymówienia po?yczki?
2018-11-27 07:35
No ale raty sa ni?sze i czasami potrzebujemy wy?szej kwoty a je?li chodzi o 5 czy 10 tys . z?otych to raczej ci??ko b?dzie sp?aci? po miesi?cu.
2018-11-27 12:46
Wdz? tutaj 3 g?ówne ro?nice. Górny limit po?yczki ratalnej jest znacznie wy?szy od chwilówki, mo?na w taki sposob po?yczy? o wiele wiecej kaski. Chwilówki oferuj? w wi?kszo?ci pierwsz? po?yczk? za darmo, jet to obecnie standard natomiast takiej oferty promocyjnej w po?yczkach na raty nie znajdziemy. No chyba ze co? przegapi?am 😛 Okres kredytowania w po?yczce ratalnej si?ga do 2 lat, czasami nawet wi?cej. Chwilówki oferowane s? na okres krótkoterminowy, na 15 albo 30 dni.
2018-12-03 13:42
A ile kasy mo?e maksymalnie pozyczy? osoba bez pracy?
2018-12-18 12:42
Kilkaset z?otych maksymalnie. Bo w przypadku po?yczek od tysika w gór? wymagaj? za?wiadczenia o zarobkach.
2019-01-08 12:31
W banku z tego co wiem nie ma moz?iwosci dostania kredytu bez za?wiadczenia o zarobkach. Tak naprawd? kredyty na dowód najlepiej jest dosta? zawsze w banku w którym mamy konto i wp?ywy z wynagrodzenia za prace w przypadku kiedy staramy si? o kredyt na dowód w innym banku ni? ten w jakim prowadzimy konto to trzeba mie? dobra historie kredytowa i dostarczy? te za?wiadczenia. Jesli chodzi o po?yczki ratalne bez za?wiadczen to polecam uderza? do dwóch. Lendon na raty i ferratum bank. Dwie du?e firmy tak wiec stosunkowo ?atwo jest dosta? tam po?yczk?, nawet je?li nie mozecie udokumentowa? swoich dochodów.
2019-02-04 08:06
A nieprawda bo dosta?am ostatnio 2000 z? po?yczki, a nie musia?am dostarcza? za?wiadczenia o dochodach. Po?ycza?am w szybkiej gotówce.
2019-03-11 13:29
W zasadzie tym samym czym si? rózni kredyt gotówkowy od kredytu hipotecznego Z tym, ?e firmy prywatne udzielaj? zwykle po?yczek na krótszy czas ni? w bankach. Chwilówki na kilka miesi?cy, czasami tylko na kilka tygodni. Po?yczki ratalne na kilka miesi?cy,chocia? bywaj? firmy, które udzielaja po?yczek takich na lata. Niby oprocentowanie w pozyczkach ratalnych jest nizsze, ale jak podliczycie sobie koszta to mo?e si? okaza?, ze taka po?yczka jest o wiele dro?sza od chwilówki. Z tym, ze jest sp?acana przez wiele lat.
2019-03-12 12:45
No to jest niewielka kwota Przy takich faktycznie niczego nie sprawdzaj?. Ale jak po?ycza si? wi?ksz? kwot? to ju? jest trudniej i trzeba takie za?wiadczenie dostarczy?. Sam jak po?yczam po 1000 z? czy 2 to równie? si? w to nie bawi?. Jednak jak ostatnio korzysta?em przyk?adowo z firmy Aasa dla biznesu, w której bra?em po?yczk? na rozwój firmy to musia?em dostarczy? informacj? o zarobkach bo bez tej informacji by si? nie oby?o.
2019-03-21 07:51
S?uchajcie czy lendon i lendon na raty to ta sama firma?Bo bra?em tam po?yczk? na raty ale teraz zastanawiam si? nad chwilówk? i nie wiem czy mog? bra? darmow?. Bo pono? jest jedynie dla nowych klientów.Ale przecie? tam chwilówek nie bra?em....
2019-03-22 11:19
Z tego co widzia?em to jest bardzo wiele firm chwilówkowych które nie sprawdzaj? bik. Ale jak to jest z po?yczkami ratalnymi na wy?sze kwoty.Czy mozna równie? dosta? tak? po?yczk? bez bik?
2019-03-28 14:33
Mo?na, chocia? nie jest ich wiele. Poza tym firma mo?e wymaga? tutaj zabezpieczenia jak na przyklad podania por?czyciela czy zastawienia nieruchomo?ci.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>