1. Chwilówki online >
  2. EUROLOAN

EUROLOAN

rafal
2018-06-21 14:52:25
Euroloan - Odradzam jakiekolwiek zwi?zki z t? firm?. Jakiekolwiek negocjacje po podpisaniu umowy z gory skazane na pora?k?. Je?li powinie Ci sie noga, znaczy ni?sze dochody miesi?czne ni? przewidywa?e? i nie b?dzie Cie sta? na pokrycie pe?nej raty to nie masz szans na obni?enie raty i wyd?u?enie okresu sp?aty, zapomnij. Po trzech niepelnych wplatach windykacja!. Chore op?aty za ka?d? oczywist? czynnosc i nawet za posiadanie konta w ich serwisie internetowym 60 z? miesi?cznie!!! Kontakt jedynie z panienk? obs?uguj?c? telefon, nie wiadomo kto jest jej prze?o?onym. Tragedia. Nigdy wi?cej Euroloan. Zdecydowanie odradzam.
2018-06-26 09:57
Dzi?kuj? za ostrze?enie. czy w przypadku sp?acenia po?yczki równie? p?aci si? t? op?at? za prowadzenie konta w ich serwisie?
2018-06-27 07:15
Niestety ale mam podobne do?wiadczenia. Nie chcieli mi wyd?u?y? terminu sp?aty o miesi?c gdzie w innych firmach takiego problemu nie ma 🙁
2018-07-05 13:08
Czy nie ma tam mo?liwo?ci roz?o?enia po?yczki na raty?
2018-07-09 11:00
Nie ma takiej opcji raczej Z tego co wiem to jest mozliwo?c jednokrotnego przed?u?enia terminu sp?aty.
2018-08-08 08:43
Ja równie? nie polecam bo odmówili mi przyznania pozyczki bez podania powodu 🙁
2018-08-14 08:15
Z tego co wiem to refinansuja ale jedynie raz i jest to bardzo wysoka kwota refinansowania.
2018-10-17 07:20
Niestety ale nie ma opcji. firma ma?o wspólpracuje przy przed?u?eniach.
2018-10-23 08:00
No dobra a jak ktos naprawd? nie ma kasy na sp?at? co to wtedy? Windykacja i rad? sobie d?u?niku sam?Przecie? windykacja te? ich co? kosztuje.... Sam mia?em tak? sytuacj? w Vivusie i mnie tak nie potraktowali. Zaproponowali mi kredyt w recredit ( ostatecznie sie jendak na niego nie zdecydowa?em). Dzi?ki temu rata by?aby mniejsza No i od radzu mnie nie straszyli windykacj? ale zachowali si? jak ludzie,
2018-11-08 11:24
A jak Ci si? uda?o poradzi? z d?ugiem? Bo sam mam trudn? sytuacje w Vivusie. Mianowicie firma nie za bardzo chce roz?o?y? pozyczk? na raty bo powiedzieli mi, ze czego? takiego nie maja w ofercie ale zaproponowali po prostu wziecie po?yczki w recredit. Jednak licze sobie koszta i totalnie mi si? to nie kalkuluje. Bo musia?bym zap?acic prawie 2 razy wi?cej ni? po?yczy?em 🙁
2018-12-17 12:36
Nikt Ci nie ka?e bra? w re credit... Pono? skoki maj? calkiem dobre warunki po?yczkowe dla zad?u?onych.
2019-01-03 08:17
A tak z marszu orientujesz si? jakie jest tam oprocentowanie?
2019-01-18 08:51
To zale?y, na jaki okres, na jaki czas oraz w jakiej sytuacji jeste?. No na pewno ni?sze oprocentowanie ni? w typowych chwilówkach.
2019-01-23 08:05
Pytasz sie o recredit czy o skoki? W przypadku recredit mo?esz sobie wyliczy? koszt na ich kalkulatorach na stronie, jednak nie licz tutaj na oprocentowanie ni?sze ni? jakie? kilkadziesi?t procent w skali roku. NO i dochodz? tutaj ró?ne dodatkowe op?aty takie jak op?ata przygotowawcza czy miesi?czna op?ata za prowadzenie konta. Je?li chodzi o skok to roczne oprocentowanie jest maksymalnie w wysoko?ci 20% w skali roku. Czyli o wiele mniejsze.
2019-01-23 12:27
Kalkulacja dla 2800 z?: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 285%; ca?kowita kwota po?yczki (bez kredytowanych kosztów) 2800 z?; oprocentowanie sta?e 10%, ca?kowity koszt po?yczki 1062,06 z? (w tym: prowizja 980 z?, odsetki 82,06 z?); ca?kowita kwota do zap?aty 3862,06 z?, p?atna w 5 ratach, z czego pierwsza rata p?atna jest po 3 dniach od udzielenia po?yczki, 4 pozosta?e raty p?atne s? w odst?pach miesi?cznych; wysoko?? pierwszych 4 rat jest równa: p?atnych w wysoko?ci po 439,60 z? i ostatnia 5 rata wyrównawcza w wysoko?ci 2103,66 z?. Tak wi?c jest to ?rednia oferta je?li chodzi o koszta i moim zdaniem o wiele lepiej jest samodzielnie poszuka? konsolidacji ni? decydowa? si? na drogi recredit.
2019-02-07 08:13
Zdecydowa?em si? na po?yczke u nich bo maja chyba najlepsze opinie w?ród po?yczek prywatnych i nie ?a?uje. Faktycznie szybko i sprawnie.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>