1. Chwilówki online >
  2. Fines Jakie? opinie?

Fines Jakie? opinie?

screw
2017-11-07 13:52:48
Czy kto? mia? mo?e do czynienia z t? firm?? Chodzi mi tutaj o ogólne spostrze?enia, porównanie ich oferty w stosunku do innych firm po?yczkowych? Chodzi o to,?e zajmuj? sie po?rednictwem finansowym i zastanawiam si? czy nie w??czy? tej firmy do swojej oferty Warunki wydaj? si? ciekawe. Jakie s? jednak opinie osób, które zdecydowa?y si? na po?yczk? u nich?
2017-11-08 08:05
Firma z Sopotu z tego co wiem.Czy jednak ona sama nie jest po?rednikiem w udzielaniu chwilówek? Mo?e by? tak,?e po?rednik podpisuje umow? z po?rednikiem? Sam s?ysz??em o nich w sumie dobre opinie. Ju? troch? istnieja na rynku i mieli wielu klientów.
2017-12-06 08:47
Dok?adnie To po?rednik. Tak wiec pewnie oprócz samej po?yczki narzuc? prowizj? dla siebie Tak wiec nie polecam.
2017-12-07 14:04
Jest to po?rednik .W sieci mia?a ró?ne opinie tak wi?c d?ugo zastanawia?em si? czy skorzysta? z ich oferty czy nie bo troch? si? jednak obawia?em czy b?dzie uczciwie i te sprawy . Aktualnie jestem zadowolony. Wcale nie by?o drogo, wyszukali mi niedrog? ofert? po?yczki. Wcze?niej sam szuka?em i akurat takiej dobrej oferty nie znalaz?em. Tak wi?c jestem na tak. Co do wpisów w sieci to wiadomo,?e zamieszaj? je Ci, którzy zadowoleni z us?ug nie s?.
2017-12-17 13:35
Mój znajomy pracuje w tej firmie i z tego co widzia?em to wiele osob korzysta z jego us?ug bo ca?kiem nie?le mu sie powodzi 🙂
2017-12-19 12:29
Jest to firma doradcza. Ale cz?sto mog? co? zachwala? i jednak w rzeczywisto?ci mo?e si? okaza?,?e jest dro?ej ni? to co mówi?. Tak wiec ok, moecie skorzysta? ale porównajcie sobie jeszcze to co Wam zaproponowali w rankingach.
2018-09-12 08:06
Czy ja im p?ac? jako osoba która dosta?a po?yczke czy moze firma dostaje kas? z firmy w jakiej po?yczam pieniadze? No i pytanie si? tutaj nasuwa czy jako doradcy s? uczciwi. Bo je?li czy jest to druga opcja to znacznie ogranicza ilos? firm, z któr? fines wspó?pracuje. No i czy przypadkiem nie dostaj? róznej prowizji od wielu firm doradczych i czy firma nie poleci mi pozyczki od której dostanie najwieksz? prowizj?, która da im najlepsze warunki a niekoniecznie mi? Bo sam moze bym i skorzysta? z takich us?ug bo niewiele znam si? na po?yczkach ale sam ju? nie wiem 🙁
2018-09-25 07:30
Z tego co wiem to dostaj? tak? sam? kas? od ka?dej firmy po?yczkowej.
2018-10-03 14:33
Aktualnie dosta?am oferte pracy w Fines ale nie napisali mi konkretnie ile si? zarabia.Mo?e ktos pracuje i podzieli si? informacj??
2018-10-12 13:54
Ale u kogo chcesz pracowa?? bo z tego co wiem to fines dzia?a na zasadzie franczyzny. Du?e znaczenie ma tutaj czy pracujesz w punkcie z sieci czy w punkcie franczyznowym. No i czym b?dziesz sie zajmowa? ?Pracowa? w biurze obs?ugi klienta czy na infolinii? W firmie tak jak w wielu podobnych jest podstawa plus dodatkowo udzielana premia..
2018-11-20 08:13
Chyba to zale?y od firmy. Sam mam razem ma?o pozytywne wra?enie z firmy. Co innego na stronie, co innego przez telefon i zupe?nie co innego w biurze. Nie informuj? o kosztach. Zrazi?o mnie to i ostatecznie nie skorzystalem z ich oferty. Na tym forum znalaz?em korzystniejsza, dotycz?c? po?yczki i na ni? w?a?nie si? zdecydowa?em.... A nie na finesa.
2018-11-23 07:47
Nie polecam, szybciej znalaz?am dobr? ofert? pozyczki tutaj ni? przez firm?.
2018-12-12 08:16
A przez jak??
2019-02-05 11:48
Nie wiem czy taka firma jest w stanie zaproponowa? lepsze warunki ni? samodzielnie mozemy znale??. Z tego co wiem to firma ta nie ma podpisanej umowy ze wszystkimi firmami po?yczkowymi,ale ma podpisan? umowe jedynie z niektórymi firmami. No i tym samym nie s? w stanie realnie sprawdzic oferty wszystkich firm. Ju? chyba lepiej na forum za?o?y? temat z zapytaniem o pozyczke i popyta? sie ludzi o to w jakiej firmie by tak? po?yczk? mogli zaproponowa?.
2019-02-18 13:34
A ja nie jestem zadowolony Nie wiem czy mnie oszukali czy po prostu nie wiedzieli o tym Ale potem sam sprawdzi?em sobie oferty po?yczek i znalaz?em korzystniejsza. Jakby to by?o w ci?gu 2 tygodni od wzi?cia to bym zrezygnowa? bo du?o kasy przez to straci?em. Ale termin mina? i musia?em sp?aca? po?yczk?. Mam jednak nauczk?, ?e ju? wi?cej przez tak? firm? pozyczki bra? nie b?d? ale po prostu samodzielnie b?d? ich szuka? i to mi sie bardziej op?aci.
2019-02-20 09:18
A ja polecam. Wygodnie,sprawnie i znale?li mi tak? dobra ofert?, jakiej sama na pewno bym nie znalaz?a.
2019-04-11 10:59
Nie zaproponuj? Ci nic innego ni? to co masz po prawej stronie w rankingu. Samodzielnie lepiej sobie porównywa?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>