1. Chwilówki online >
  2. Firma po?yczkowa Miloan

Firma po?yczkowa Miloan

Bakczys
2017-06-13 09:08:06
Bra? kto? moze po?yczk? w tej firmie? Zastanawiam si? nad po?yczeniem tam 100 z?. Wiem wiem, ze niewielka kwota ale chcia?bym po?yczy? w firmie, tkóa nie naliczy mi jakich? duzych procentów. Nie s?ysza?em o niej nigdzie wi?cej. Mo?e ktos napisze co? na jej temat?
2017-06-14 09:53
Oprocentowanie nie jest tak wysokie chocia? wydaje mi si?,ze znajdziesz firmy po?yczkowe z mniejszym procentem Firma jak firma. Sam bra?em tam po?yczk? raz. Nie by??o ?adnych problemów. Jesli chcesz po?yczy? niewielk? kwot? to ?mia?o.
2017-06-21 10:37
100 z? to ?aden problem po?yczy?. Powinni Ci po?yczy? nawet je?li nie b?dziesz mia? zatrudnienia. Zreszt? przy tej kwocie to wi?kszo?? firm nie sprawdza bik ( z tym,ze ma?o która chce udziela? takiego niskiego kredytu)
2018-09-14 07:18
Nie jestem pewien czy bawi? si? w takie niskie kwoty pozyczek.
2018-09-17 13:13
Nie ma takiej opcji. Z tego co wiem to mo?na tam po?yczy? od 300 z? w gór?.
2018-09-20 07:39
Tak z ciekawo?ci sprawdzilem sobie jakich kwot po?yczek firma udziela. I jest to kwota od 300 do 5000 z?, Oraz od jednego dnia do 30 dni. Tak wi?c nie bawi? sie w takie niskie kwoty. No i maj? dobr? ofert? pierwszej darmowej pozyczki bo to nawet 2000 z? na 30 dni. Potem koszta ju? rosn? ale firma nie nalicza odsetek ale pobiera za po?yczke prowizj?.
2018-09-20 11:02
A co jak sie przekroczy te 30 dni? Jest mozliwo?? przed?u?enia po?yczki?
2018-09-21 07:04
Orientujecie si? czy mog? stara? si? o po?yczke je?li nie mam udokumentowanych dochodów? Znaczy si? mam alimenty oraz 500 plus na dwójk? dzieci ale s?ysza?am,ze co? takiego nie jest brane przez firmy po?yczkowe jako dochody. Czy rzeczywi?cie tak jest? Pracuj? i mia?abym z czego sp?aci? po?yczk? jednak na czarno ( co jest obgadane z szefem bo jakbym mia?a zarobki to nie mia?abym dofinansowania z 500 plus na dwoje dzieci, sami rozumiecie....).
2018-10-08 13:24
Hej s?uchajcie a ile jest formalnosci przy tej po?yczce? Wymagaj? dostarczenia za?wiadczenia o dochodach?
2018-10-09 07:16
Orientujecie sie czy firma ma jakies rabaty czy program lojalno?ciowy dla sta?ych klientów? Bo o ile wiele firm obecnie ma promocje dla nowych klientow to jak zauwazy?em totalnie zaniedbuje si? starych klientów no i ?rednio mi si? to podoba 😛 Jestem zdania,ze powinno si? tak samo szanowa? nowych klientow jak i sta?ych klientów. Wiem, ze na pewno wandoo ma program dla sta?ych klientó i wonga chyba te?. Jak jest z miloanem?
2018-10-11 07:55
Nie wiem czy maj? ale sprawdza?em sobie programy lojalno?ciowe w niektórych firmach i s? bardzo kiepskie ( przykladem tutaj jest wonga).
2018-10-15 08:21
Niestety ale nie ma ?adnego. Jak wiele innych premiuje jedynie nowych klientów.
2018-10-17 07:37
Sprawdzone - pozyczaja i to bardzo szybko. Aha i nie wymagaj? informacji o dochodach.
2018-12-14 07:22
Miloan równiez polecam. Bardzo dobra oferta z bardzo dobrym cennikiem. Kto nie zna to niech nadrabia zaleg?o?ci.
2018-12-24 07:21
Orientujecie si? jak to jest w przypadku jak nie ma si? kasy na sp?at?? Mo?na dyskutowa? z firma przed?u?enie terminu sp?aty? Jestem w trudnej sytuacji, mianowicie mam termin splaty po?yczki do dzisiaj ale wiadomo, ze ?wi?ta i te sprawy i potrzebuj? kasy na to aby te ?wi?ta zrobi? i kupic prezenty. Poza tym b?de mia? kas? dopiero po sylwestrze gdzie? tak na poczatku stycznia jak przyjdzie na konto kasa z wyp?aty. My?licie, ze firma moz? podej?? bardziej elastycznie do takich spraw z uwagi na ?wi?ta?
2019-02-18 08:50
Polecam firm?. I pisze to jako osoba, ktora bra?a ju? w niejednej firmie po?yczke. Jeden z najnormalniejszych po?yczkodawców na rynku, przy problemach ze sp?at? firma nie nalicza nie wiadomo jakich kosztów ale mo?na z nimi porozmawiac o trudnej sytuacji i firma proponuje rozwi?zania na które rzeczywi?cie mozna sie zgodzi? ( a nie naci?gaja na wysokie koszta jak inne firmy). , naprawd? firma w której pracuj? ludzie a nie s?py, które tylko licz? na to aby wys?pi? kas? z cz?owieka. Polecam!
2019-02-21 07:17
Nie polecam bo szkoda Waszego czasu. Obiecuj? po?yczk?, w ko?cu nie daj?.I nie jest to jedynie moje do?wiadczenie, ale równie? i do?wiadczenie znajomej, która równie? u nich sk?ada?a podanie. I równie? nie dosta?a. Je?li firma wie, ze nie udzieli po?yczki to by sobie dali spokój, a nie wymagali aby im wysy?a? skan dowodu osobistego i wype?nia? te wszystkie formularze na po?yczk?. Nie po to aby potem dosta? maila o tre?ci , ze nie posiada si? stosownej zdolno?ci kredytowej aby dosta? po?yczk?. Czyta?em o tym w sieci i nie jeste?my jedyni, zdarza si? to tutaj cz?sto!
2019-02-25 13:23
Czy firma wymaga za?wiadczenie o dochodach i od jakiej kwoty takie za?wiadczenie trzeba im dostarczy??
2019-03-11 13:30
Ode mnie ?adnego za?wiadczenia nie wymagali.
2019-03-12 07:38
Nie wymagaj? ?adnego za?wiadczenia. Nie wiem czy jakakolwiek firma chwilówkowa wymaga. Sam zarabiam w tym momencie na czarno i raczej nie by?bym w stanie dostarczy? za?wiadczenia. Jednak kilka razy ju? po?ycza?em i nigdy nie spotka?em si? z sytuacj? w której wymagali by ode mnie podania za?wiadczenia .Zwykle sk?ada?em podanie i jeszcze tego samego dnia albo na nast?pny dzie? mia?em kas? na koncie.... No nie wiem moze po prostu mia?em takie szcz??cie.
2019-03-22 08:06
Daj sobie z ni? raczej spokoj. Nie jestem w stanie napisa? tutaj ile siwych w?osów firma zrobi?a mi na g?owie. Okazuje sie, ze jak sie ma problemy ze sp?at? to juz nie jest tak mi?o i przyjemnie jak si? po?yczke bierze. Od razu zaczynaj? sie koszta windykacji, które niskie nie s? ale wr?cz sa bardzo ale to bardzo wysokie. Kwota d?ugi zaczyna rosn?? w zastraszaj?cym tempie oraz mo?na liczyc na odwiedziny windykacji w domu. Ostatecznie sp?aci?em ale nie s?dzi?em, ?e firma bedzie mia?a takie podej?cie do sta?ego klienta, ktoremu si? po prostu w którym? momencie powin??a noga.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 2
>>
>