1. Chwilówki online >
  2. Gdzie dobra po?yczka bez biku

Gdzie dobra po?yczka bez biku ?

Nowicki
2017-10-06 11:04:47
Jak? po?yczk? polecacie dla osoby, która jest przyparta totalnie do muru i nie ma pieni?dzy na pewn? wa?n? rzecz? Dodam,?e mam negatywny bik. Dwa lata temu wzi??em dwie chwilówki, których nie sp?aca?em. Do gry wkroczy?a windykacja, jednak ostatecznie uda?o mi si? je sp?aci? z pomoc? rodziny. Aktualnie równie? bardzo potrzebuj? pieni?dzy, a boj? si?, ?e nikt mi ich nie udzieli. Zarabiam, ale na papierze mam najni?sza krajow?. Do banku nawet si? nie wybieram 🙁 Co polecicie?
2017-10-09 12:49
We? pod uwag?,?e nawet je?li dana firma chwali si?,?e nie sprawdza bik to mo?e bra? pod uwag? wiele innych rejestrów do których nale?? na przyk?ad: erif big infomonitor, krd. Zdarza?y si? sytuacje, w którym kto? nie figuruje w bik ale zosta? odprawiony z kwitkiem przez dan? firm?. Dwie firmy, które maj? do?? liberalne podej?cie do przyznawania kredytów to via sms oraz lendon. Zg?o? si? w?asnie tam.
2017-10-10 08:27
A nie masz mo?liwo?ci wzi?cia po?yczki z kim? z rodziny? Jesli nawet nie masz zdolno?ci kredytowej ale druga osoba ma to jest taka opcja.
2017-10-12 07:25
Pytaj si? po kolei w firmach. Niektore sprawdzaj? bik, niektóre nie. A niektóre sprawdzaj? na wyrywki Wiem,?e na pewno bez bik udzielaj? po?yczek: rapida, monedo, loan me. Teoretycznie równiez lendon, jednak on moze sprawdzi? Cie w erif, a je?li mia?e? problemy ze sp?at? chwilówek to prawdopodobnie jeste? jeszcze w tym rejestrze ( jest to rejestr zad?u?enia w firmach chwilówkowych). Swoj? drog? to czy jest sens brania chwilówki jak mia?e? problemy ze sp??t??
2017-10-18 12:22
Nie jest to wcale takie proste. Niby firmy po?yczkowe maja o wiele mniejsze warunki udzielenia po?yczki ni? bank, jednak z drugiej strony wiele z nich sprawdza rejestry takie jak bik czy krd. I sie tego raczej nie uniknie. Poza tym bardo restrykcyjne wymagania s? dla nowych klientów, którzy chc? wzi?? na przy?ad po?yczk? za darmo. W takim przypadku praktycznie ka?dy sprawdza bik.
2018-08-16 14:23
S?uchajcie! Ostatnio dosta?am ulotk? z ofert? po?yczki w skoku.Na ulotce by?o napisane, ?e firma udziela po?yczek osobom posiadaj?cym wpisy z bik co mnie zdziwi?o bo wydawa?o mi si? praktycznie zawsze, ?e skoki maj? zasady podobne do banków je?li chodzi o udzielanie po?yczek. Mo?e kto? jednak bra? u nich pozyczk?? i napisze czy rzeczywi?cie jest tak czy pisz?? Czy jednak jest to jedynie slogan reklamowy?
2018-08-21 11:18
Je?li by?by to slogan reklamowy to pewnie by tego nie pisali.To,ze skok uznaje osoby z wpisami w biku jest dla mnie zaskoczeniem, aczkolwiek skoro tak pisza to moze warto jest tej pozyczki spróbowa?. Skoki zwykle mia?y mniejsze wymagania ni? banki w zakresie przyznawania po?yczek. Widocznie maj? ma?o klientow tak wiec szukaj? ich na wszystkie sposoby. Ciekawi mnie przy ilu wpisach w bik firma jest w stanie dac pozyczke.
2018-08-24 07:17
A to ma znaczenie ile ma si? wpisów w biku? Bo wydawa?o mi sie,ze jakikolwiek wpis w biku blokuje nam wiekszo?? po?yczek.
2018-08-30 07:14
Jasne, ?e tak. Jeden niewielki stary wpis niekoniecznie b?dzie Ci blokowa? po?yczk?. Ale juz kilka wpisów na peewno Ci zablokuje.
2018-09-11 13:19
Blokuje Ci wzi?cie po?yczki w banku. Ale nie w firmie po?yczkowej prywatnej. Sa o wiele bardziej elastyczne ni? banki.
2018-09-13 07:34
Jak firma sprawdza bik to nie ma dla niej znaczenia czy masz jeden wpis czy kilka. Tak samo dla banku. NIe udziela i ju?.
2018-10-16 06:59
Gdzie ma Pani te po?yczki i ile tego jest? bo mo?e da si? to p?aci? w o wiele ?atwiejszy sposób a nie bra? kolejn? po?yczke. Trzeba podj?? negocjacje z chwilówkami, b??dem jest ratowanie si? po?yczk? prywatn?,która mo?e tylko Pani? pogr??y?. Wiele osob takich po?yczek potem nie sp?aca i ma problem. Proponuj? p?aci? na ka?d? z chwilówek tyle ile Pani mo?e, i powysy?a? do ka?dego pisma z pro?b? o ugod?
2018-11-13 08:35
Niektóre firmy nie maj? ochoty na negocjacje.Przykladowo Vivus. Juz od d?uzszego czasu nie przed?u?a pozyczek.
2018-12-12 08:21
No tak bo oferuje recredit. Totalnie nieop?acaln? opcj? na jakiej jeszcze wi?cej zarabia.
2019-01-07 08:41
No niby tak ale dla osoby w trudnej sytuacji mo?e by? to w zasadzie jedyne wyjscie i sama w?a?nie w takiej sytuacji by?am i zdecydowa?am si? na pozyczenie pieniedzy w?a?nie w tej frmie.Co mia?am niby robi?? Je?li bym sie nie zdecydowa?a to odsetki by mnie po prostu zjad?y. Jasne,ze recredit nie jest najta?sza opcja ale porówna?am sobie koszta pierwszej i drugiej sytuacji i jednak dla mnie bardziej op?aca?o si? zdecydowa? si? w?a?nie na wzi?cie pozyczki w recredit.
2019-02-05 14:03
Polecam poszukac sobie po?yczki prywatnej. Ale nie na tych og?oszeniach wrzucanych do skrzynek czy na murach..... Znacznie lepszym sposobem jest szukanie og?osze? w sieci na specjalnych forach lub serwisach po?wi?conych tzw. po?yczkom spo?eczno?ciowym. Po rejestracji i weryfikacji publikujesz w serwisie swoje og?oszenie i po prostu czekasz na oferty – to daje du?o wi?ksze mo?liwo?ci wyboru. Maj? lepsze oprocentowanie chociaz wiadomo, ?e trzeba zawsze czyta? jakie warunki oferuje osoba, ktora po?ycza kas?.
2019-02-06 12:43
Pierwsza dobra firma to Rapida Money. Rapida Money to najta?sza po?yczka dla zad?u?onych. Jedyny wymóg to wskazanie gwaranta, czyli osoby, która przyst?pi z nami do umowy. Pieni?dze s? wyp?acane na konto nawet w ci?gu 24 godzin. Mo?ecie jeszcze zorientowa? si? w profi credit. Druga najwi?ksza firma po?yczkowa w Polsce. Pieni?dze dostaniemy na dowolny cel i w ca?o?ci bez wychodzenia z domu.
2019-04-23 14:20
Czy daj? po?yczk? nawet w sytuacji jak ma si? wpisy w krd oraz bik?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>