1. Chwilówki online >
  2. Gdzie najlepsza przyznawalno?? chwilówek

Gdzie najlepsza przyznawalno?? chwilówek

szeryf
2017-09-28 08:09:41
Napisze mi kto? tutaj w jakiej firmie naj?atwiej mozna na dzie? dzisiejszy dosta? chwilówk?? Oraz która z nich b?dzie mia?a najwieksz? przyznawalno?? w tym temacie? Bo z tego co widz? to reklamuje si? wiele firm ale s?ysza?em,?e nawet chwilówki sprawdzaj? aktualnie takie rejestry jak bik, big, krd oraz erif.
2017-09-28 13:23
Nie wiem czy s? prowadzone takie statystyki? Mog? jedynie pisa? z w?asnego do?wiadczenia. Nigdy nie spotka?em si? z odmow?. A chwilówki zaci?gam od przesz?o 10 lat. Bra?em w Provident, Filarum, Vivus. A teraz niedawno w Trzynastka, i Ekstrakasa. Tylko wiesz, ja jestem rzetelnym sp?acaczem kredytów ;] Taki klient to skarb 🙂
2017-10-09 07:06
Wonga. Spora firma, przyznaj? wiele po?yczek aczkolwiek mog? obni?y? Ci kwot? pierwszej pozyczki je?li nie masz takiej du?ej zdolnosci kredytowej i je?li wcze?niej nie bra?e? u nich po?yczek (druga po?yczka je?li pierwsza by?a sp?acana o czasie mo?e by? ju? o wiele korzystniejsza). Uczciwy jest równie? Vivus
2018-02-14 12:40
Chyba Szybka po?yczka. I dlatego,?e nie sprawdzaj? bik.
2018-02-19 08:01
Lendon Mam wpisy w bik ale bra?em tam po?yczk? 4 razy i za kazdym razem o nic sie nie pytali.
2018-06-07 07:26
Kredyt zen. Firma nie sprawdza bik i krd.
2018-06-07 10:35
Szczerze? Kiedy? by?em negatywnie nastawiony do tego typu pozyczek. Ale obecnie.... chwilówki czy tam jak kto? mówi po?yczki prywatne to jak dla mnie s? najlepsze mo?liwe po?yczki jakie istniej?...szybko si? je dostaje, szybko sp?aca i nie trzeba si? prosi? w bankach, a ta trzeb prosi? nawet je?li chodzi o niewielkie sumy. G?ównie jak szukam po?yczki to zagl?dam sobie na porównywarki. Co do przyznawalno?ci to dobr? ma provident i vivus.
2018-06-15 12:48
Do jakiej maksymalnej kwoty udzielaj? pozyczek w firmie kredyt zen? Czy jest mo?liwo?? dostania po?yczki ratalnej?
2018-06-21 08:02
Z tego co widzialem to du?a przyznawalno?? jest w mniejszych prywatnych firmach. Wymagaja jednak cz?sto podpisania weksla.
2018-06-27 07:11
Bardzo prosz? o porad? mianowicie musz? dosta? w tym tygodniu jeszce pieni?dze. Potrzebna jest mi chwilówka na oko?o dwóch tysiaków ale mam ju? ma?e d?ugi a dok?adnie w mbanku - sp?acam po?yczk? z lekkim opó?nieniem. Nie mog? sobie pozwoli? na wiecej 🙁 Wszystko przez to ?e straci?am prac? i b?d? mia?a dopiero za 3 miesi?ce bo ju? mam umówione - gdzie dostan? chwilówk??
2018-07-03 12:04
S?uchajcie jak to jest, ?e Vivus da? mi pierwsza darmow? po?yczke ale ju? drugiej po?yczki p?atnej nie chce da?? Nic sie nie zmieni?o.
2018-08-29 09:55
Mo?e masz wpisy w bik? Czy przypadkiem nie mia?e? jakiego? zad?u?enia pomi?dzy dwiema po?yczkami?
2018-10-05 12:28
Niczego takiego nie mia?em. Nie bra?em nawet ?adnej po?yczki pomi?dzy pierwsza a druga o któr? z?o?y?em. By?a jednak taka sytuacja, ze miesi?c temu po?yczy?em pieni?dze w Vivusie ale okaza?o sie,ze nie s? potrzebne oraz skorzysta?em z 14 dniowego okresu w ramach którego mog? odda? te pieni?dze. I zrezygnowa? z pozyczki. Nie s?dzi?em jednak,ze to wp?ynie na trudno?c dostania kolejnej.Czy jest mo?liwe , ze firma mo?e si? za co? takiego m?ci??
2018-12-18 07:15
Mo?e. Nie jest to takie rzadkie aczkolwiek nie spodziewa?em si? tego po Vivusie bo sam kiedy? wymówi?em po?yczk? i potem stara?em sie drugi raz o wzi?cie i nie by?o z tym problemu. Jednak moja znajoma mia?a sytuacj? w Wondze i juz nie mog?a wzi?? po?yczki bo firma jej odmówi?a. Nie wiem czy jest to m?dre dzialanie. czym? takim firma troch? strzela sobie w kolano bo traci klientów, którzy potem rozpisuj? negatywne informacje na ich temat w sieci....
2018-12-21 07:13
Polecam Lendon. bra?em u nich pozyczk? kilka razy jak by?em w trudnej sytuacji. Przyznana normalnie b?yskawicznie i nigdy problemu z ni? nie by?o.
2019-04-26 11:30
Czy podobnie jest w przypadku firmy Lendon na raty? Czy aby wzi?? u nich po?yczk? na raty trzeba dostarczy? im za?wiadczenie o dochodach?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>