1. Chwilówki online >
  2. Gdzie po po?yczk? inwestycyjn?

Gdzie po po?yczk? inwestycyjn? ?

Katarzyna
2017-10-09 07:04:48
Witam wszystkich. Aktualnie przymierzam si? do otwarcia swojego w?asnego sklepu odzie?owego. Potrzebuj? jednak pieni?dzy. Konkretnie 40 tys. z?otych. Pyta?am si? o dofinansowanie z urz?du pracy i nie dosta?am poniewa? nie spe?niam jakich? tam warunków. Czy kto? jest w stanie przedstawi? mi jak?? korzystn? ofert??
2017-10-09 12:44
Jest to spora kwota.Czy posiadasz zabezpieczenie w postaci nieruchomo?ci? Bo firmy mog? tego wymagac. Ewentualnie w postaci samochodu.Pewna opcj? jest podpisanie weksla ( chocia? tego akurat nie polecam z racji tego,?e jest to jednak do?? niebezpieczne). B?dzie si? równiez liczy?a Twoja sytuacja w bik. Czy jest pozytywna czy negatywna. Zg?o? si? do Aforti finance. Przedstawia Ci ofert?.
2017-10-11 12:38
Dziwne,ze odrzucili Ci podanie o dofinansowanie z urzedu pracy ponieaw? wiem,?e nie potrzeba wcale du?ych wymaga? aby takie dofinansowanie dosta? ( w moim mie?cie dostawa?y osoby nawet na biznesy, ktore moim zdaniem z góry spisane by?y na pora?k?......). Firmy, do których proponowa?bym uderza? w tym celu to: euroloan,aforti finanse, credit company, ewentualnie boss po?yczka .Specjalizuj? si? w udzielaniu po?yczek firmom na d?u?szy czas. No i nie zdzieraj? na oprocentowaniu
2018-01-22 14:04
Jakie oprocentowanie ma refinansowanie z urz?du pracy?
2018-02-07 08:04
Zdarza si?,ze nie ma oprocentowania 🙂 Tyle,ze musisz sp?aci? ten kredyt we wskazanym przez nich czasie.
2018-05-22 11:05
Serio? Ale czy udzielana jest taka po?yczka ka?demu przedsi?biorcy czy jedynie dla okre?lonych bran?? Tak na marginesie to czy komu? uda?o si? dosta? w?asnie tak? po?yczk?? Jestem w trakcie planow za?o?enia firmy i szukam finansowania bo jednak te 20 tys. dotacji z urz?du pracy, o któr te? chce si? stara? nie wystarczy. Startuj? z w?asnym barem 🙂 To moje marzenie.
2018-05-29 08:41
Czy kto? mo?e bra? po?yczk? inwestycyjn? w firmie Iwoca? Jak opinie?
2018-06-06 08:06
Ja bra?am po?yczke w tej firmie. No wi?c dok?adnie czytaj warunki tej po?yczki.Ja z?apa?am sie na tym, ze nie doczyta?am o pewnej dodatkowej op?acie jaka tam by?a no i sporo mnie to kosztowa?o. Firma udziela jednak nieco ta?szych pozyczek. W przypadku wi?kszych kwot b?d? wymagali podpisania weksla, ewentualine zastawienia nieruchomo?ci. Z tego co wiem to nie ma konieczno?ci wskazywania por?czyciela.
2018-06-06 11:00
Szukam informacji o firmie AASA FINANSE. A konkretnie ich us?udze dla biznesu Aktualnie jestem po rozmowie z pracownikiem firmy i wydaje mi sie,ze jest to dobry uk?ad ale chcia?bym jeszcze sie upewni?. Co w przypadku prolblemów ze sp?at?? Czy firma oddaje od razu spraw? do windykacji czy jednak daje kilka dni na ewentualny po?lizg? Czy s? jakie? rzeczy o których powinienem wiedzie? decyduj?c si? na pozyczke u nich? No i jak wyglada generalnie kwestia kosztów? Czy s? jakie? dodatkowe op?aty o których nie wspominaj??
2018-08-21 08:14
Napisz moze o jakie koszta konkretnie chodzi? Jaka kwota po?yczki?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>