1. Chwilówki online >
  2. Ile maksymalnie pozyczek mog? wzi??

Ile maksymalnie po?yczek mog? wzi?? ?

ciekawy jestem
2017-06-27 10:22:41
Czy firmy chwilówkowe maja jak?? wspóln? komunikacj?? Czy nie wiedz? tak naprawd? jakie mamy ogólne zad?u?enie? Chodzi mi o to czy na przyk?ad mog? jednego dnia w kilku firmach wzi?? chwilówk? i czy ka?da firma mi jej udzieli?
2017-07-03 12:28
Ile Ci dadz?.... Znam osoby, które bez g?owy bra?y pozyczki w firmach po?yczkowych ( które nie sprawdza?y bik) i ich zad?u?enie wynosi?o swego czasu po kilkadziesi?t tysi?cy z?otych. Jedna osoba sp?aca, dwie uciekly za granic? i pracuj? tam na czarno. Ogólnie chwilówki nie sa niczym z?ym je?li tylko bierzesz jedn? i masz szanse na sp?at?. Branie ilus tam chwilówek na raz to samobójstwo.
2017-07-11 08:39
A czy takie firmy maja mo?e rejstr pokazuj?cy w jakich firmach ma si? jeszcze po?yczki? Bo z tego co wiem to rejestruje si? kredyty w bankach ale chyba nie chwilówki?
2017-12-20 08:12
Jest co? takiego jak erif Jest to baza firm chwilówkowych i je?li masz jakie? d?ugi to tam si? pojawiaj?. Ma do niej dost?p z tego co wiem wiekszo?? firm prywatnych.
2017-12-28 13:00
No ale jak firma widzi,?e osoba ma du?e zad?u?enia to czemu daje jej kolejn? po?yczk?? Przecie? jak ktos jest zad?u?ony po uszy to nie bedzie tego sp?aca?.
2018-01-04 09:34
Je?li jest to niewielka kwota to cz?sto nawet nie sprawdzaja jak wygl?da sytuacja d?u?nika. Czy ma jakie? d?ugi czy nie. Niektóre firmy sprawdzaja ale jedynie na wyrywki. Bywa tak,?e ma?a cz??? osób nie sp?aci danej po?yczki nigdy.Czasami sp?ac? po cz??ci. Ale takie ryzyko wiekszo?ci firm chwilówkowych i s? one na to przygotowane ( odbij? sobie w tym co zarobia na innych).
2018-05-29 11:37
No w?asnie tak nie jest Mam wra?enie,?e firma zawsze sprawdza bik czy krd.O ile jeszcze mozna dosta? po?yczke z wpisami w bik to nemozliwe jest dostanie z wpisami w krd.
2018-06-13 08:00
To poszczególne firmy po?yczkowe nie wiedza ile osoba pozyczy?a w innych firmach?
2019-02-12 07:20
NIe wiedz? Chocia? nie wiem jak to jest w przypadku erif. A do tego rejestru dostep maj? jedynie firmy po?yczkowe.
2019-02-26 07:42
A jest jaka? firma, która nie sprawdza ?adnych baz obecnie?
2019-03-13 07:02
Ka?da sprawdza ale albo bierze je pod uwag? albo nie. W sumie to mo?esz próbowa? jednak w kredyt zen bo maj? do?? liberalne zasady.
2019-03-15 11:55
A jak? maksymaln? kwot? mog? tam po?yczy??
2019-03-26 13:23
Na stronie jest u nich napisane. W firmie mo?na po?yczy? maksymalnie 4000 z? na 30 dni. Jednak to, ?e jest tam tak napisane nie znaczy od razu, ze firma zdecyduje si? na po?yczenie Ci takiej kasy. Je?li kto? ma czyste bazy to faktycznie dostanie po?yczk? bez problemu. Ale je?li masz wpisy w bazach to moze i dostaniesz u nich kas?. Ale na pewno nie najwy?szej sumy. To, ?e firma nie bierze czasami bik pod uwag? nie znaczy, ze wcale bik nie bedzie sprawdza?a. Bo zwykle firmy zawsze sprawdzaj? bazy.
2019-04-10 14:08
Po?ycza?am u nich pieni?dze, firma równiez ma pierwsz? po?yczk? za darmo. Wprawdzie nie na jak?? super rewelacyjna kwot? bo mo?na tam w taki sposób po?yczy? jedynie 500 z? ale u mnie oby?o si? bez komplikacji. Sam formularz bardzo prosty oraz podajesz tam jedynie podstawowe dane, które s? potrzebne do wzi?cia po?yczki, nie wymagaja od Ciebie jakich? szczegó?owych informacji. No i co najwa?niejsze uczciwie. Po?yczy?am 500 z? oraz nie wymagali nic ponadto. W dodatku mam wpis w bik ale nie by?o to dla nich problemem tak wi?c rzeczywi?cie firma przy udzielaniu po?yczek nie sprawdza tego rejestru.
2019-04-12 07:21
Przy niewielkich dochodach oraz wpisach w bazach raczej nie nastawia?bym si? na to, ?e wiele firm udzieli po?yczki. W ostatnim czasie coraz wi?cej firm po?yczkowych prywatnych sprawdza nasze mo?liwo?ci finansowe.
2019-04-29 07:50
Je?li po?yczasz na niewielkie kwoty to nikt takich rzeczy nie sprawdza.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>