1. Chwilówki online >
  2. Jak mo?na zabroni? osobie brania chwilówek

Jak mo?na zabroni? osobie brania chwilówek ?

Marika
2017-08-14 14:17:21
Czy jest mo?liwo?? czego? takiego? Sprawa dotyczy mojego wujka. Sp?aca chwilówki regularnie, nie ma zad?u?e? ale w?a?nie ..... sporo go to kosztuje. Oraz ci?gle prosi rodzin? o pomoc na sp?at? rat. Ciotka równie? z nim powoli nie wytrzymuje. Doradzicie co robi??
2017-08-16 11:21
Trudny temat, bo trzeba to robi? s?downie. Mo?e to troch? kosztowa? czasu i pieni?dzy. Ubezw?asnowolni? mo?na w przypadku choroby psychicznej, niedorozwoju umys?owego i innych zaburze?, ale równie? w przypadku uzale?nienia od narkotyków. Proponuj? skonsultowa? si? z jakim? radc? prawnym.
2017-08-16 13:35
Nie mo?na. Jesli osoba jest samodzielna oraz je?li ma dochody to nie mo?na jej zabronic brania chwilówek. Wzi?cie chwilówki czy po?yczki w banku nie wymaga zgody tej drugiej osoby. Widz? tutaj jedynie jedno rozwi?zanie . Proponuj? rozdzielno?? maj?tkow?. Niech ciotka z?o?y podanie o co? takiego. Dzi?ki temu d?ugi me?a nie b?d? jej obchodzi?y. Rodzinka natomiast nie powinna dlu?nika wspomaga?. Niech nauczy si?,ze to co si? po?ycza trzeba sp?aci? samodzielnie.
2018-02-21 08:49
Aktualnie jestem w separacji z m??em. Wiem,?e on bierze pozyczki chwilówki.Czy co? mi to grozi?
2018-03-23 07:05
Je?li nie macie rozdzielno?ci maj?tkowej i on nie b?dzie po?yczki sp?aca? to tak. Grozi Ci to,?e firma b?dzie od Ciebie ci?gn??a pieniadze jesli on nie b?dzie sp?aca?. Tak wiec polecam zadba? tutaj o rozdzielno?? maj?tkow?. A je?li ju? na pewno nie zejdziecie si? razem to o rozwód. Wtedy wszystko b?dzie jasne i nawet jak nabierze sobie mas? tych chwilówek to nie b?dzie Ci? to intersowa?o.
2018-04-10 10:28
Kobieto jak najszybciej za?atw sobie t? rozdzielno?? maj?tkow?. Inaczej wpakujesz si? w powa?ne problemy!
2018-04-25 10:55
Czy przypadkiem separacja nie oznacza rozdzielnosci maj?tkowej?
2018-04-27 07:02
Tak, powstaje jak najbardziej. Tak wi?c jesli d?ugi zosta?y zrobione podczas separacji to nie odpowiadasz za to.
2018-05-21 08:07
A d?ugi sprzed okresu separacji, ale wzi?te bez mojej wiedzy ani zgody?
2018-07-06 12:35
Niestety ale za nie równie? odpowiadasz. No chyba, ?e b?dzie ich przedawnienie.
2018-07-10 11:09
Orientujecie si? czy jak ma si? ma?zonka to czy do wzi?cia po?yczki wymagana jest zgoda?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>