1. Chwilówki online >
  2. Jak najtaniej sp?aci? po?yczki

Jak najtaniej sp?aci? po?yczki?

Romina
2017-11-16 12:47:44
Witam. Mam aktualnie jakie? 20 tys. po?yczek u firm prywatnych, nad g?ow? komornika, nawet kilku. Chcia?abym to jako? sp?aci?. Prosz? tutaj mnie nie krytykowa? bo sama wiem, ?e ?le zrobi?am. Licz? za to na sensowne rady w sprawie tego jak to wszystko zorganizowa? Pisa? do wierzycieli? Czy jest chocia? cie? szansy na umorzenie cz??ci rat?
2017-11-17 13:20
Naj?atwiej i najlepiej zreszt? jest restrukturyzowa? po?yczk?. Czyli roz?o?y? sp?at? na wiele rat. J est to mozliwe na przyk?ad w banku. W firmie prywatnej b?dzie trudno poniewa? takie firmy nie za bardzo si? na to zgadzaj?. Nie jest aktualnie mozliwe rówine? rolowanie po?yczki ( mo?e to i dobrze poniewa? ludzie przez to wpadali w p?tle kredytowe). Druga opcja to wzi?cie kredytu konsolidacyjnego, chocia? przy takim zadlu?eniu jak Twoje opcja odpada. Pozostaje zawsze ostatecznie upad?o?? konsumencka, chocia? droga do niej nie jest taka prosta.
2017-12-01 14:25
Nie jeste? w?a?cicielk? ?adnej nieruchomo?ci? Jesli nie masz niczego to mo?e og?o? upad?o?c konsumencka?
2017-12-18 13:16
Witam ponownie. Od czasu kiedy pyta?am si? tutaj o porad? kilka rzeczy si? zmieni?o. Po pierwsze zdecydowa?am sie na recredit z vivusa. Wiem wiemz,? jest ma?o op?acalny ale przynajmniej jestem w stanie sp??ca? raty bo s? mninejsze. Jesli chodzi o provident to jest wiekszy problem bo nie mog? z nimi dojs? do porozumienia do chwili obecnej. Ju? nie wiem sama ile pisa?am do nich razy ró?ne pisma o mo?liwo?? roz?o?enia sp?aty. Ale nie! jak grochem w ?cian? 🙁 Strasz? mnie dodatkowo, ze spraw? oddadz? do komornika ( ich windykacja z kolei) . Doradzicie co z nimi robi??
2018-01-11 12:37
Romina i jak sytuacja si? rozwiaza?a?
2018-03-08 07:23
Na pewno nie polecam kredytu konsolidacyjnego. Trzeba dzwoni? i prosi? o przedlu?enie.
2018-03-22 07:44
A jak firma nie chce przed?u?y? to co pozostaje? TYlko konsolidacyjny I to cz?sto w firmie prywatnej :O
2018-04-06 10:33
Bo i nie moze przed?u?y? po?yczki. Nie s?yszeli?cie o ustawie antylichwiarskiej i zakazie rolowania po?yczek????
2018-04-17 12:06
Z jednej strony jest to z?e ponieawz nie mo?na przed?u?y? sobie po?yczki wi?ej ni? jeden raz. Z drugiej strony w wi?kszo?ci przypadkach udaje si? unikn?? wielkiego zad?u?enia By?y w przesz?o?ci sytuacje kiedy osoba po?yczyla 1000 z? Po 10 lat ma zad?u?enie si?gaj?ce 50 000 z?. Ostatnio w uwadze by?o co? takiego ( w s?dzie jednak uda?o sie wywalczy? zmniejszenie kosztów po?yczki, ale jakby si? tym telewizja nie zainteresowa?a to raczej nic by si? nie zrobi?o). Aktualnie wiele firm po?yczkowych daje mozliwos? roz?o?enia sp?aty na raty. I to jest o wiele korzystniejsze ni? przed?u?enie sp?aty pozyczki.
2018-04-24 07:21
No ale jakie oprocentowanie mo?na uzyska?? Bo sprawdza?em sobie w recredit i ich kredyt ratalny jest oprocentowany na 78% rocznie. To du?o.
2018-05-18 12:04
Serio? Mega du?o. Czyli rozumiem,ze jesli po?yczymy tam 1000 z? to b?dziemy musieli zap?aci? prawie 1800 z? po?yczki? 800 z? kosztów? Nie wiem kto tam bierze po?yczk? ale kto? kto musi by? bardzo zdesperowany Bo s? firmy, ktore oferuj? mniejsze koszta po?yczek i równie? udzielaj? po?yczek prywatnych na sp?at? kredytów. Podejrzewam,ze s? to klienci Vivusa, których Vivus nakr?ca, ?e niby to dobra oferta. Ten ca?y recredit.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>