1. Chwilówki online >
  2. Jak sp?aci? chwilówk?

Jak sp?aci? chwilówk? ?

Nikola
2017-10-23 12:35:17
Witam. Potrzebuj? tutaj kogo? kto pomo?e mi w sp?acie mojego zobowi?zania finansowego. Jakiego? doradc? finansowego. O ile kto? taki udziela si? tutaj na forum. Mianowicie mam dwie chwilówki na 2000 z?. Zad?u?enie ca?y czas ro?nie i mam nad sob? windykatora. Utrzymuj? si? z zasi?ków i ca?e pieni?dze id? na utrzymanie moje oraz dwójki dzieci.Zdarza si?,?e windykator przychodzi do mnie do mieszkania ale ja go ignoruj?. Nie odbieram telefonów oraz listów. S?ysza?am,?e jest mo?liwo?? przedawnienia po?yczki po jakim? czasie.Czy jest to mo?liwe w mojej sytuacji?
2017-10-24 07:49
Nie w tym droga.Sytuacja ta jest mo?liwa je?li na przyk??d kto? wyjecha? za granic? i o tym kontakcie zupe?nie nie wiedzia?. U Ciebie jest inaczje. Wiesz,ze firma si? z Tob? kontaktuje oraz wiesz,ze w koncu bedziesz musia?a sp?aci? t? po?yczk?. Proponuj? pierwsze co zrobi? to skontaktowa? si? z firm?, powiedzie? o trudnej sytuacji. Mo?esz jeszcze poszuka? jakiej? firmy odd?u?eniowej.
2017-12-11 08:28
Przedawnienie to po jakim czasie jest?
2017-12-15 07:23
10 lat dla osób fizycznych .Ale wystarczy jak wys?ali jakie? powiadomienie, pismo na Twój adres to ten okres nalicza si? na nowo 😉 Wiem poniewa? pracuj? w firmie windykacyjnej i tak w?a?nie si? robi. Jeszcze nie spotka?em si? z sytuacj? aby po?yczka si? przdawni?a. Wiele o?ób próbuje ucieka? za granica, chowa? si? po rodzinie ale to niczego nie daje. Bo w koncu firma windykacyjna ich odnajduje. Lepiej sp?aci? bo d?ug w tym czasie coraz bardizej narasta.
2017-12-22 07:57
Wy tutaj nad przedawnieniem si? nie zastanawiajcie. Firmy windykacyjne znajd? sposób aby Was poinformowa? o sp?acie. nawet za granic?. Sama mam d?ugi ale sukcesywnie staram si? je sp??ca? i jestem na równej prostej. Aktualnie mam po?yczk? rataln?. Wzi??am w zaplo, sp?aci?am ni? wszystkie chwilówki. Niestety ale nie mia?am mo?liwo?ci pozyczenia kasy w banku bo nie chcieli mi po?yczy?. Dobre jest co jest. Korzysta? kto? mo?e z jakiej? firmy odd?u?aj?cej? Warto czy drogo i nic nie robi??
2018-01-03 17:12
Mo?na skorzysta? z refinansowania takiej po?yczki w recredit na przyk?ad. Pierwsze raty maj? minimalne i to bardzo pomog? w sp?acie
2018-01-19 09:23
A nie jest tak,?e recredit wspó?pracuje jedynie z vivusem? I mozna skorzysta? z ich oferty jedynie w sytuacji jak ma sie pozyczk? w Vivusie?
2018-04-05 13:09
Chyba nie. Mo?na tam wzi?c pozyczke nawet jak ma si? chwilówki w innych firmach.
2018-09-24 12:34
Nie.W przypadku recredit mo?liwa jest po?yczka równie? je?li masz pozyczki zaciagniete w innych firmach. Firma daje mo?liwo?? finansowania na sp?at? tych pozyczek oraz scalenia ich w jedna po?yczk?. To s? oczywi?cie jednak ich reklamy. Prawda jednak jest taka,ze rozwi?zanie zupe?nie sie nie op?aca z uwagi na wysokie koszta. O czym wspomina?o juz kilka osób na forum. Konsolidacja nie jest z?a,ale recredit nie polecam i to zdecydowanie.
2018-12-19 08:17
Z tego co wiem w swoje us?ugi po?yczk? konsolidacyjn? w?aczy? Eurobank tak wiec je?li macie problemy ze sp?at? po?yczki, mo?ecie si? powa?nie zastanowi? nad ich ofert? Maj? wygodne oprocentowanie Daj? po?yczk? na ponad 108 rat a nie spotka?em sie z ?adn? firm? prywatn? która po?ycza?aby pieni?dze na tak d?ugo oraz oprocentowanie jest tam od 8 do 23% w skali roku czyli jak na po?yczk? prywatn? zacne!
2019-01-03 13:02
Orientujesz si? ile trzeba zarabia? aby skonsolidowa? chwilowki w eurobanku?
2019-01-04 14:00
Polecam zrobi? sobie tabel? oraz zobaczyc jakie oprocentowanie oferuj? dane chwlówki. W pierwszej kolejno?ci trzeba sp?aci? chwilówke, ktora ma najwy?sze oprocentowanie, czyli która generuje najwy?sze koszta dla nas. Jak j? sp?acicie to od razu zobaczycie, ze d?ug si? zmniejszy i b?dzie o wiele mniej kasy do sp?aty, co równiez jest ogromn? motywacja. Sama osobiscie nie jestem za po?yczkami konsolidacyjnymi bo oprocentowanie takich po?yczek jest wysokie i w sumie to trzeba ich unika? jak moza bo s? inne lepsze sposoby na sp?at? d?ugów.
2019-01-21 13:11
Jaka jest maksymalna kwota pierwszej po?yczki dla nowego klienta w tej firmie?
2019-01-23 08:03
To zale?;y ile masz d?ugów. Teoretycznie mo?na dosta? tam po?yczk? nawet przy niewielkich zarobkach, ale bank musi przekalkulowa? czy b?dziesz w stanie z tych zarobków sp?aci? rat? po?yczki. Poza tym znaczenie ma tutaj równie? fakt Twoich rachunków, zobowi?za?. Dobrze jakby? nie by? sam i aby w rodzinie zarabia?a równie? ta druga osoba ( bez rozdzielno?ci maj?tkowej). Wtedy bank liczy zarobki obu osób. Z tego co jednak wiem to o wiele mniejsze wymagania co do zarobków od eurobanku maj? bank pocztowy i getin bank. Tak wi?c je?li eurobank odmówi, mo?esz uderzyc w?asnie do tych dwóch banków.
2019-01-28 14:09
Berta to zale?y od tego ile masz d?ugów. Im wi?ksze d?ugi, tym wieksze powinny by? zarobki. No i nie mo?esz mie? wpisów w bik.
2019-02-21 13:54
Maksymalnie mo?na tam po?yczy? jakie? 2 tysiaki.Podejrzewam, ?e wi?cej nie dadz?.
2019-03-12 07:36
Bo widocznie nie mia?es odpowiedniej zdolno?ci i odpowiednich dochodów. Cz?ste s? sytuacje w których nie jest problemem udzielenie kredytu danej osobie w banku. Pomimo ?e ma chwilówki. Ale musi mie? odpowiednie dochody oraz brak wpisów w bik oraz krd. Dzi?ki temu o wiele ?atwiej bedzie jej sp?acic pozyczk?. Oprocentowanie jakie oferuje bank jest w koncu o wiele ni?sze ni? to które oferuje firma po?yczkowa.
2019-03-28 08:07
W przypadku takiego ma?ego zad?u?enia, warto rozwa?y? opcj? refinansowania. Obecnie wi?kszo?? firm co? takiego udost?pnia.
2019-04-25 08:12
W teorii tak, w praktyce jednak refinansowanie cz?sto okazuje si? piekielnie drogie.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>