1. Chwilówki online >
  2. Jak taktownie poprosi? o oddanie pieni?dzy

Jak taktownie poprosi? o oddanie pieni?dzy ?

terka
2017-11-18 13:13:33
Mo?e si? to wydawa? proste ale niestety nie jest. Mianowicie mam w rodzinie pewn? osob?, która jest totalnie niezaradna. Ci?gle brakuje jej pieni?dzy. Szkoda jest mi jej jednak wiele sytuacji w jakich si? znalaz?a wynika?o z jej winy oraz z braku szerszego spojrzenia na przysz?o??. Poza tym ci?gle kupuje i kupuje. Rzeczy, które zupe?nie nie s? jej niezb?dne do ?ycia. Lubi? j? i chcia?abym jej to powiedzie? w jaki? delikatny sposób. Jak jej zasugerowa?, zeby odda?a pieniadze i ze nie chce jej w przysz?o?ci po?ycza? kasy?
2017-11-30 17:23
Zaraz zaraz. Ty po?yczasz tej drugiej osobie pieni?dze i stresujesz si? jak si? j? zapyta? o to aby Ci t? kas? odda?a? To w?a?nie ona powinna si? wstydzi? tego, ?e od Ciebie pieniadze po?yczy?a. I ona powinna stara? si? je jak najszybciej odda? Popro? po prostu o kas? przy najbli?szym spotkaniu. Jak sie obrazi to trudno . Czy naprawd? zale?y Ci na kontaktach z osoba tego typu? A i jeszcze jedna rada: Nie chcesz straci? przyjació? to nie po?yczaj.
2017-12-01 09:41
No ale ju? pisa?am, ?e obawiam si?,ze ta osoba si? obrazi na mnie 🙁
2017-12-04 08:07
To niech si? obra?a. Co Ci? to obchodzi. Nast?pnym razem powiedz, ?e nie po?yczysz bo masz kas? na lokacie albo b?dziesz mia?a w najbli?szym czasie jakie? inne wydatki. Nie masz obowi?zku po?ycza? jej pieni?dzy. Znasz powiedzenie chcesz mie? przyjació? to nie po?yczaj? 😉
2018-01-18 09:58
Oj mam taki sam problem z moj? siostr?. Wiecznie sepi ode mnie pieniadze i nie chce oddawa?. Obie pracujemy w tej samej firmie oraz zarabiamy tyle samo. Ale ona wiecznie nie ma pieni?dzy. Mieszkamy razem tak wi?c sama op?acam rachunki bo jej sie nie chce. Wyjada mi jedzenie z lodówki Wie kto? moze jak znale?? sposób na tego szkodnika? LUbi? moj? siostr?, ale swoim zachowaniem coraz bardziej zaczyna mnie wkurza? bo przez ni? normalnie niczego nie jestem w stanie zaoszcz?dzi?. A ona pewnie oszcz?dno?ci ma ale si? nie przyznaje.
2018-05-17 10:29
Wyprowadzi? si?? I niech siostra ?yje sobie jak chce... Nie widz? tutaj innego rozwi?zania.
2018-06-05 09:43
W?asnie nie mog? sie wyprowadzi? 🙁 Nie jest to takie proste. Ona beze mnie sobie nie poradzi.
2018-06-27 07:14
O ludzie kobieto.Na poczatku narzekasz na swoj? siostr? a potem piszesz, ?e nie mo??sz si? wyprowadzi?. Siostra si? nie zmieni dopóki ni? nie wstrz??niesz. A takim dzia?aniem jej matkujesz. My?lisz, ?e to dla niej jest dobre? W koncu b?dzie musia?a zacz?? swoje w?asne ?ycie i im wcz?sniej je zacznie tym dla niej lepiej. Nie martw si?, jest doros?a i na pewno sobie poradzi. No i takim dzia?aniem szkodzisz nie tylko jej ale równie? i sobie.
2018-07-04 08:30
Niestety ale w wielu sytuacjach psuja si? stosunki w rodzinie.Dlatego sama nie po?yczam
2018-07-11 11:39
Tak z ciekawo?ci to czy osoba prywatna równie? mo?e w takiej sytuacji skorzystac z us?ug windykacji?
2018-12-03 10:24
Jak najbardziej. O ile ma wazny powód. Klientami takich firm nie s? zawsze firmy ale czesto w?a?nie ludzie prywatni.
2018-12-05 12:28
Mo?e. Ostatnio kontaktowa?am si? z Krukiem bo mia?am pewne problemy z d?ugiem. Nie skorzysta?am jednak z uwagi na to, ze cena jak? mi powiedzieli za swoje us?ugi by?a zdecydowanie niewspó?mierna do d?ugu. Tak wiec b?d? musia?a wymy?le? jaki? inny sposob na ?ci?gni?cie d?ugu od osoby która mi wisi. Najgorsze jest to,ze jest to osoba z rodziny i przez t? ca?a sytuacje bardzo popsu?y sie nasze kontakty. Mam umow? ale chyba b?de musia?a i?? do s?du 🙁
2019-01-09 13:22
Nie wiem czemu ale zwylke to osoba która pozyczy?a pieniadze si? wstydzi. A wstydzi? powinno sie osoba która nie chce tej kasy odda?.... Je?li kasa jest Wam potrzebna to przesta?cie si? cyka? i szczerze powiedzcie, ze potrzebujecie tych pieni?dzy. Musicie si? liczy? z tym, ze ta druga osoba mo?e sie obrazi? ale czy naprawd? zale?y Wam na przyja?ni kogo? tak nierzetelnego? Skoro firmy po?yczkowe nie maj? problemów z domaganiem si? zwrotu pieni?dzy to czemu Wy macie mie? z tym problem?NIe rozumiem.
2019-01-21 07:29
Czy aby odzyska? pieni?dze liczy si? jedynie umowa na papierze? Czy moze by? umowa ustna ale ze ?wiadkami?
2019-04-09 07:45
Teoretycznie mo?e by? ale takie sprawy ci?gn? si? d?ugo..... Najlepsza jest umowa pisana z wekslem. Wtedy mo?esz odzyska? kas? w miar? ?atwo.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>