1. Chwilówki online >
  2. Jaka firma ma najlepsz? ofert? chwilówki?

Jaka firma ma najlepsz? ofert? chwilówki?

lester
2017-06-12 09:55:08
My ?l?,ze wiele z Was bra?o takie po?yczki.Jakie firmy mo?ecie ogólnie poleci?? Które maj? dobre oferty tego typu? Oraz jakich jednak lepiej jest unika?? Jestem obecnie w trudnej sytuacji, kasa jest mi potrzebna na gwa?t w tym tygodniu i nie wiem czy jaki? bank mi udzieli kredytu z racji tego,?e nie jestem zatrudniony legalnie.
2017-06-16 10:47
Jak dla mnie najlepsz? ofert? maj? dwie firmy: kredito24 lendon Nie robi? problemów z bik oraz zad?u?eniem w innych firmach i mozna u nich wynegocjowa? naprawd? spor? kwot? po?yczki. Wi?ksz? ni? w mniejszych firmach. Jedyny minus to ten, ?e wymagaj? dostarczenia za?wiadczenia o dochodach oraz przy wi?kszych kwotach mo?e byc do wype?nienia sporo formalno?ci.
2018-09-14 07:17
Jak dla mnie moneyman.Szybko sprawnie i z darmow? po?yczk?.
2018-09-14 12:25
Sam nie jestem za braniem chwilówek. Szczególnie,ze koszt chwilówek jest bardzo duzy.Jaka to okazja jak po?ycza si? 1000 z?, a jest sie zmuszonym do oddania w ci?gu miesiaca 1200 z?? Na moje oko ?adna.Jedynym wyj?tkiem jest darmowa po?yczka a obecnie bardzo wiele firm ma taka ofert?. I je?li ju? chcesz po?yczyc kase to w?asnie za darmo. Je?li jednak firma Ci po?yczki nie da to próbuj w drugiej. Zawsze to darmowa kasa na miesi?c czy dwa.
2018-09-19 11:31
Czy przypadkiem Moneyman nie daje po?yczek na raty? Bo ostatnio widzia?em taka ofert?.
2018-09-20 11:03
Udziela. Ale s? dwie firmy.Moneyman i Moneyman na raty. Jedna daje chwlówki, druga po?yczki ratalne. Jeszcze do niedawna Moneyman udzielal wy??cznie chwilówek, jaki? czas temu otworzyli now? firm? Moneyman na raty. Nie jestem jednak pewien czy je?li masz po?yczke w jednej firmie to czy mo?esz wzi?c równiez w drugiej. Podejrzewam,ze na pocz?tku musia?by? sp?acic chwilówk? aby potem wzi?? po?yczke na raty.
2018-09-26 07:46
Polecam firm? 1credit. Firma mo?e ma?o znana ale za to maj? najlepsz? ofert? pierwszej darmowej po?yczki jak? mo?na mie?. Mianowicie po?yczaj? 2000 z? na ponad 3 miesi?ce. A na tak d?ugi czas to wiele firm nie poleca pieni?dzy nawet na oprocentowanie.A tutaj jet za darmo. Bra?am tam po?yczke miesi?c temu i je?li nic sie nie zmieni?o to naprawd? polecam. Szczególnie,ze nie pytali si? mnie o praktycznie nic. Ani o dochody, ani o por?czyciela. Po prostu z?o?y?am formularz a oni tego samego dnia przeleli kas?.
2018-09-27 07:17
Daje. Kiedys nie mieli takiej oferty, ale ostatnio wprowadzili. W sumie nie dziwi? si? bo firmy na po?yczkach ratalnych zgarniaj? spore zarobki. Porównuj?c sobie ofert? Moneyman to jest troche korzystniej ni? w przypadku innych firm które udzielaja pozyczek ratalnych ale równie? bez zb?dnych rewelacji. Aha i je?li masz u nich po?yczk? chwilówk? to raczej ratalnej nie dostaniesz.Sp?a? chwilówk? i dopiero staraj sie o rataln?.
2018-11-20 08:14
Ostatnio porówna?am sobie kilka firm, ostatecznie zdecydowa?am si? na t? która mia?a moim zdaniem najlepsze warunki. Polecam po?yczk? kredyt1000 - bardzo dobra oferta na tle innych. Ale przede wszystkim przyjemna obs?uga, nie czu?am si? jak intruz jak do nich dzwoni?am i jak to bywa?o w innych firmach. Poza tym kase dosta?am tego samego dnia a bardzo mi na tym zale?a?o bo potrzebowa?am pieniedzy.
2018-12-20 07:35
Najlepsze s? oferty darmowych chwilówek.Obecnie bardzo wiele firm je ma w ofercie i jak dobrze si? zakombinuje to takie po?yczki mozna bra? sobie praktycznie bez konca.
2019-02-22 12:44
A moneyman to udziela chwilówek czy po?yczek ratalnych? Bo ostatnio wszed?em sobie na ich stron? i pisa?o, ze udzielaj? tylko ratalnych.
2019-02-27 13:04
Moneyman i ratalnych i chwilówek. Podobnie jak lendon. Równie? maj? jedn? stron?, na której udzielaja ratalnych i jedn? na której mo?na wzi?? chwilówk?.
2019-03-20 14:04
A jak dla mnie po prostu Vivus. Po pierwsze to maj? bardzo du?? rozpi?to?? kwot chwilówek. Bo mo?na u nich po?yczyc nawet mniejsze kwoty. Mozna po?yczy? 100 z? podczas gdy w innych firmach raczej nie bawi? si? w takie niskie kwoty po?yczek. Po drugie wszystko jest bardzo sprawne, wszystko mo?na za?atwi? przez internet. Po?ycza?am tam wiele razy i zawsze dostawa?am pieniadze tego samego dnia na konto. Nikt do mnie nie dzwoni?. Nigdy mi nie odmówili. No i jest tam darmowa po?yczka dla nowych klientów (szkoda, ze nie ma takiej promocji dla starych klientów bo mogliby zrobi? co? ala 5 po?yczka w gratisie).
2019-04-11 09:04
Firma mo?e ma?o znana ale bardzo dobr? ofert? ma firma Big credit. G?ównie przez wygod? brania pozyczki bo obs?uga jest mi?a i wszystko mozna za?atwi? tego samego dnia. Nie weryfikuj? równie? zbytnio, sam formularz jest prosty oraz ma?o skomplikowany tak wiec ca?y proces nie zajmuje tak du?o czasu. No i ostatnio w firmie wprowadzili darmow? po?yczk? tak wi?c jest mozliwo?? pozyczenia tam 1500 z? na 30 dni za free.
2019-04-15 09:37
Wiecie co z t? darmowa chwilówka mo?na kombinowa?. We wszystkich chwilówkach udzielaj?cych pierwszej po?yczki za darmo mo?na pobra? drug? po?yczk?, ktora równiez b?dzie darmowa o ile pog?ówkujecie. Wystarczy po otrzymaniu kasy wypowiedzie? umow? bez podawania przyczyn i w ten sposób mamy drug? po?yczk? za darmoch? - oddaje si? wtedy tyle ile si? po?yczy?o. Ale na t? druga to ma sie troch? mniej czasu bo 14 dni.
2019-04-15 14:39
No w?asnie zrobi?am tak w Wondze i potem firma nie chcia?a mi ponownie dac po?yczki. Widocznie w ten sposób si? zem?cili na mnie za to, ze wypowiedzia?am po?yczk?.
2019-04-16 08:24
Ale to z tego co wiem to jedynie Wonga tak robi. Sam w ten sam sposób zrobi?em z Netcredit i problemu nie by?o.
2019-04-17 14:30
S?uchajcie a jak to jest z wcze?niejsza sp?ata po?yczki. Mianowicie sp?aci?am wcze?niej po?yczke w firmie Lendon, by?am pewna, ze mi zwróc? prowizj? ale nie zwrócili a sp?aci?am prawie miesi?c temu tak wi?c raczej nie zapowiada si? aby to mieli zrobi?. Czyta?am gdzie? na forum (chyba na innym), ?e jak w tej firmie splaci si? wcze?niej pozyczk? to mozna potem liczy? na zwrot prowizji. Czy co? sie zmienilo i firma tego nie zwraca? No nie ukrywam, ze fajnie jakby zwrócili bo kwota prowizji by?aby spora bo 1000 z?.
2019-04-18 07:19
Zwracaj? ale sami si? do CIebie nie odezw? ale trzeba do nich zadzwoni? albo najlepiej napisa? maila albo list. Dzieki temu b?dziesz miala podk?adk? ze si? z nimi w tej sprawie kontaktowala? bo z telefonowaniem to mo?e by? ró?ne. Mialem tak? sytuacj? oraz samodzielnie firma kasy nie zwróci?a, trzeba by?o sie dopominac. Wiekszo?? firm po?yczkowych tak robi (pewnie licz? na to, ze któs nie b?dzie wiedzia?, ze zwracaj? prowizj? albo zapomni o tym oraz firma bedzie mia?a dodatkowy zarobek). W zasadzie jedyn? firma, ktora automatycznie zwróci?a prowizj? by? u mnie netcredit.
2019-04-18 11:49
KA?DA ale to KA?DA firma ma obowi?zek zwróci? prowizj? po tym jak sie u nich po?yczy pieni?dze Tylko trzeba od razu po sp?acie do nich zadzwoni? i si? dopomnie?. NIe wiem czy nie zrobi?a? ?le ?e tak d?ugo czeka?a? i odzywasz si? do nich po miesi?cu .Ale w sumie to nie jest a? taki d?ugi okres tak wi?c pewnie dostaniesz kas?. Tak jak osoba powy?ej pisze nie ma co czeka? ale trzeba do nich pisa? bo sama z siebie firma kaski nie odda 😛 Aha i mo?na jednie dosta? zwrot prowizji oraz ewentualnie jakich? op?at przygotowawczych bo je?li jest to refinansowanie to tak ?atwo kasy nie odzyskasz.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>