1. Chwilówki online >
  2. Jaki rodzaj dochodu jest honorowany przy pozyczce

Jaki rodzaj dochodu jest honorowany przy po?yczce?

Maciej
2017-10-18 12:19:47
Witam. Interesuje mnie informacja o tym jakie rodzaje dochodu s? brane pod uwag? przy wzi?ciu po?yczki w firmie prywatnej a jakie z kolei nie. BO o ile w przypadku renty czy typowej pracy na umowie nie ma problemu. To jak firmy honoruj? na przyk?ad prac? o dzie?o? Ewentualnie inne formy dochodu takie jak stypendia?
2017-10-20 07:33
Renta tak, tak samo jak umowa o prac?. O dzie?o równie? bior? aczkolwiek ma to o wiele mniejsze znaczenie ni? umowa o prac? na sta?e. Nie licz na to,?e jaka? firma we?mie powa?nie dochód ze stypendium. Wielu studentów probuje to wykaza? jako dochód bior?c kredyt. Jednak nic z tego 😉
2017-10-31 10:23
A je?li za?o?my nie ma si? ?adnego dochodu? A w takiej sytuacji aktualnie jestem. To znaczy dochód mam ale nie jest on na papierze i przecie? nie napisz? jakiej? firmie,?e pracuj? na czarno. Zastanawia?em sie nad Vivusem ale gdzie? doczyta?em,?e firma wymaga dostarczenia informacji o dochodach. Szczególnie jak ma sie wpisy w bik. A taki wpis mam bo kiedy? nie zap?aci?em mandatu.
2017-11-06 10:54
W Vivusie szans na po?yczk? nie masz. Firma wymaga za?wiadczenia o dochodach. A takiego nie mo?esz im dostarczy?. Proponowa?bym spróbowa? w portfel24. Warunków wcale nie maj? tyle gorszych ni? Vivus a udzielaj? po?yczek nawet osobom, które legalnie nie maj? dochodów.Wa?ne jest aby mi?? czysty bik. W sensie nie powinna? mie? ?adnych opó?nie? w sp?acie innych po?yczek.
2018-01-25 06:56
czy jest jaka? firma ktura uznaje zasilek pielegnacyjny?
2018-05-17 10:24
kaciulka z tego co wiem to nie. Kiedy? probowa?am wzi?? po?yczk? i powiedzieli mi w netcredit, ?e zasi?ek si? nie wlicza.
2018-06-05 09:42
Zale?y o jak? sume Ci chodzi. A ile chcesz po?yczy??
2018-08-17 13:06
Jesli ma sie tylko taki zasi?ek i innego rodzxaju dochody to najlepszym rozwi?zaniem b?dzie wzi?cie po?yczki w firmie prywatnej. Banki mog? ró?nie do takich dochodów podchodzi?. Firmy oferuj?ce po?yczki na dowód bez za?wiadcze? nie wymagaj? za?wiadcze? o dochodach, nie pytaj? o cel po?yczki, a wszystkie formalno?ci za?atwia si? przez internet. I tak . Aktualnie wi?kszo?c firm prywatnych uznaje , ze jest to dochód. Bo jest a co niby innego?
2018-08-23 08:34
Wlicza si?. Z tego co wiem to nawet aktualnie wliczaj? 500 plus.
2018-11-26 07:14
Zadna fima nie wlicza 500 plus.... Nie wiem gdize to s?yszeli?cie ale jest to tak niepewny dochod ze na pewno nie b?d? tego wliczali.
2018-12-12 11:54
Z tego co wiem to provident bierze pod uwag? 500 plus bo znajoma si? chwali?a, ze w jej przypadku wzi?li.
2019-02-22 12:42
Orientujecie si? czy zasilek z mopsu jest brany jako rodzaj dochodu przy po?yczce?
2019-03-07 07:25
Z tego co wiem to nie jest honorowany ale obecnie niewielkie kwoty po?yczek mo?na po?yczy? nawet jak si? nie ma dochodu.
2019-03-14 08:47
Przy jakich kwotach pytaj? sie o dochody? Bo planuje po?yczy? w firmie prywatnej 10 000 z?. Czy b?d? musia? dostarczyc za?wiadczenie o tym jaka firma ma dochody? Pozyczka ma by? na firm?. Niestety ale firma nie jest w dobrej kondycji finansowej i na dzie? dzisiejszy nie przynosi dochodów. Nie mam z tego powodu mo?liwo?ci zaci?gni?cia po?yczki w banku i musz? pozyczy? prywatnie na auto firmowe. Po tym na pewno firma si? rozkr?ci oraz b?dzie mia?a wi?ksze dochody.
2019-03-19 08:18
Nie wiem w jakiej firmie chcesz po?yczy? takie pieniadze ale je?li w jakiejs prywatnej to tak. Najpewniej b?da si? pytali ile zarabiasz. Oraz sk?d masz dochody. Je?li natomiast zdecydujesz si? na skorzystanie z pozyczek prywatnych to niekoniecznie mog? pyta? si? o dochody ale b?d? wymagali podpisania weksla.Podczas gdy firmy prywatne nawet przy takich kwotach weksla nie wymagaj?. Generalnie dobrze jest skontaktowa? si? z doradc?, który doradzi jakie firmy oferuj? warunki ktore b?d? Ci odpowiada?y.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>