1. Chwilówki online >
  2. Jakie dobre firmy odd?u?eniowe

Jakie dobre firmy odd?u?eniowe ?

Kasia
2017-10-17 08:27:29
Nie wiem czy by? tutaj taki temat czy go nie by?o. Je?li by? to przepraszam, ale nie widzia?am. Jestem tutaj nowa. Przyznam,?e troch? si? zapl?ta?am. Bo narobi?o mi si? troch? chwilówek 🙁 Mam problem ze sp?at?. Windykator odzywa si? do mnie praktycznie codziennie. Zastanawiam si? czy dzi?ki firmie odd?u?aj?cej mog?abym pozby? si? d?ugów. Mo?e kto? korzysta? z takich us?ug i napisze czy warto czy nie?
2017-10-23 12:38
Niestety nie mam do?wiadczenia w temacie. Wprawdzie mia?am pewien okres kiedy mia?am problem ze sp?at? po?yczki ( straci?am prac?, nie mia?am dochodów) ale uda?o mi si? uzgodni? z firm?, ?e b?de sp?aca?a przez d?u?szy czas i ni?sze kwoty. O dziwo b?a to firma prywatna czyli z takimi równie? mo?na rozmawia? ( przecie? tam równie? pracuj? ludzie i wiedza,?e w ?yciu zdarzaj? si? ró?ne sytuacje).Tobie równie? proponowa?abym co? takiego Pisz podanie, opisz w nim swoj? sytuacj?. Nie musisz przy tym pisa? bardzo formalnie. Wystarczy opisac swoimi w?asnymi s?owami. Pozdrawiam.
2017-10-30 07:49
Chcia?am skorzysta? z us?ug firmy oddlu?eniowej. Mam spore problemy finansowe i firma obieca?a mi,?ez mi pomoze. Jednak chc? zaliczki przed skorzystaniem z ich uslug. Korzysta??
2017-12-06 14:36
Aniu nie wiem czy ju? skorzysta?as z firmy czy nie ale nie polecam p?aci? im przed jakimkolwiek dzia?aniem z ich strony. W umowie powinno byc zaznaczone,ze je?li firmie uda si? co? uzyska?, je?li zmneijsz? oprocentowanie itp to mog? wzi?? pieniadze. Jesli nic sie nie uda to nic im nie p?acisz. I to jest uczciwe. Niestety wiele firm bierze na pocz?tku pieniadze a ich dzia?anie ogranicza si? jedynie do wys?ania jednego czy dwóch pisemek, które przecie? równie dobrze mog?abyc wys?a? sama.
2017-12-21 07:51
J est wiele poradników w sieci jak wype?ni? takie pisma. Tak wiec lepiej jest skorzysta? w?a?nie z nich. Masz gotowe wzory
2017-12-28 08:06
Czy któs mo?e korzysta? z Conectum? Oferuj? pomoc odd?u?eniow?. Rzeczywi?cie pomagaj?? Aktualnie mam d?ugi, szukam pomocy. W banku opcji na po?yczk? nie mam poniewa? mam kiepsk? histori? tak wiec nawet nie mam co sie pytac. Niby wszystko sp??cam ale z miesi?ca na miesi?c jest gorzej bo d?ug ro?nie a nie zmniejsza si?. Tak wiec szukam jakiejkolwiek pomocy.
2018-01-05 12:44
Nie pisz? tutaj ze swoich do?wiadcze? ale pomagali mojej s?siadce. Z tego co oczywi?cie pami?tam ale wydaje mi si?,ze to w??snie ta firma. S?siadka nieogarni?ta w sprawach finansowych, swego czasu nabra?a po?yczek i nie by?a w stanie ich sp?aci?. W skrócie pisali za ni? pisma o przed?u?enie terminu sp?aty. Roz?o?yli to na raty w kilku firmach. Chyba nawet zapropoowali konsolidacj?. Musia?a sp?acic ca?y d?ug ale na pewno by?o to ?atwiejsze.
2018-01-12 11:21
S?uchajcie czy jest jaka? firma, która bierze kask? ju? po udzieleniu takiej pomocy? Bo pyta?am si? w kilku firmach i chc? kas? przed. A sama nie chc? p?ai? je?li nie wiem czy firma cokolwiek mi pomo?e czy nie. I tak mam ju? d?ugi, nie chc? pakowa? si? w dodatkowe wydatki bo nie ukrywam,?e moja sytuacja jest ci??ka. Bardzo prosz? Was tutaj o konkretne odpowiedzi poniewa? jest to dla mnie wa?ne. Pozdrawiam.
2018-05-29 11:35
A jakie? konkrety? Ile Was ogólem kosztowa?o skorzystanie z pomocy takiej firmy?
2018-06-08 10:28
Mnie prawie 1000 z? i nic nie zdzia?ali 🙁
2019-02-12 07:21
Daj sobie spokój. Je?li masz problem, to lepiej opisz tutaj na forum. Doradzimy Ci lepiej ni? jakakolwiek firma prywatna.
2019-03-26 13:52
No co? opinie s? ró?ne. Sama korzysta?am z us?ug takiej firmy prawie kilka lat temu ale mi pomogli. Niestety ale nie istniej? ju? obecnie bo to by?a ma?a lokalna firma.
2019-04-08 10:50
Czy polecicie jakie? dobre firmy, w których p?aci si? wy??cznie za rezultaty?
2019-04-12 13:51
Priscilla opisz problem tutaj bo mo?e uda si? co? wymy?le? i bez p?acenia takim firmom.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>