1. Chwilówki online >
  2. Karta polaka i chwilówka

Karta polaka i chwilówka

Katarzyna
2017-11-22 14:41:44
Witam. Mam obywatelstwo ukrai?skie ale moja mama jest Polk?. Aktualnie mieszkam w Polsce. I mam kart? polaka. Czy kto? orientuje si? czy mog? dosta? z czym? takim chwilówk??
2017-12-01 13:11
Pytaj sie w firmie. S?dz? jednak,?e jesli tutaj mieszkasz, pracujesz i masz kart? polaka to nie b?dzie problemu.
2017-12-18 07:52
Pytaj si? w wondze i w Vivusie. Moga od Ciebie wymaga? takich dokumentów jak wyci?gi z konta, informacja o dochodach czy podanie por?czyciela ale wiem,?e te dwie firmy na 100% udzielaj? po?cyzki obcokrajowcom. POd warunkiem,ze s? zameldowani w Polsce i tutaj pracuj?. A i nie nastawiaj sie na jak? super hiper kwot?. Polak dostanie wi?cej ni? Ukrainiec.
2017-12-18 13:12
No niekoniecznie. Nie jestem specjalistk? w temacie ale jak? gwarancj? ma firma po?yczkowa,?e osoba z zagranicy nie we?mie pieni?dzy i nie zwinie si? do domu z powrotem? I nie zabierze tej kasy ze soba? Jak potem dochodzi? swoich praw na Ukrainie? O wiele ?atwiej jest co? wyegzekwowa? je?li kto? uciek? do Niemczech ale z Ukrain? jest wiekszy problem ( jest bezprawie).
2018-01-11 12:38
Z tego co wiem to jakie? tam mo?liwo?ci maj?. Poza tym podejmuj? ryzyko bo im sie to op?aca. Jednak wi?kszo?? takie pó?yczki sp??ca.
2018-03-07 08:49
Z tego co wiem to mo?na ?ci?gn?? kas? z d?u?nika nawet na Ukrainie.
2018-03-21 07:27
No i jak taka osoba wjedzie do Polski to od razu jest ?cigana.Nie ma sensu pali? za soba mostów.
2018-05-14 07:43
A orientujcie si? po jakim czasie wyst?puje przedawnienie?
2018-05-17 07:35
Chwilówki? Jakie? 25 lat. Kupa czasu.
2018-07-19 10:32
Nie licz tutaj nawet na przedawnienie. Wiele osob ma nadziej?, ze jak b?dzie ignorowa?o po?yczki to potem sie to przedawni. Ale nie do??, ze czasa jest spory to jeszcze firmy po?yczkowe maj? dobrych prawników, którzy bea w stanie wymusi?c p?atno?? nie tylko od d?u?nika ale i od ich rodzin. Poza tym sorry ale nie jest fajne tak si? ci?gle ukrywa? ?eby Ci? tylko firma po?yczkowa z windykatorami na czele odnalaz?a.
2018-08-10 10:46
No ale czy jak d?ug si? przedawni to czy przypadkiem nie jest nielegalne ?ci?ganie takiego dlugu?
2018-10-10 07:17
Jak osoba dostaje powiadomienia to ten okres liczy si? od nowa.
2018-10-19 07:21
Ale musz? do niej doj??. Jak tych powiadomie? nie dostaje to chwilowka faktycznie si? przedawnia.Praktyka jednak wyglada inaczej.Trudno jest rzuci? wszystko w Polsce i wyjechac za granic? z powodu jednej niesp?aconej pozyczki, tak wiec w sumie o wiele lepiej jest jednak w ko?cu t? po?yczk? sp?acic. Zawsze jest jakie? wyj?cie. Na forum s? historie osób, które mia?y zad?uzenie po kilkadziesi?t tysi?cy z?otych ale uda?o im si? z tego zad?u?enia wyj?c.
2018-10-25 12:45
Nale?y wiedzie?,ze w tym przypadku wszystko jest zale?ne od zatrudnienia.Trzeba by? zatrudnionym jak chce si? otrzyma? pozyczk?.I b?d? to sprawdza?y nawet firmy prywatne.
2018-10-31 07:02
No i musi by? to zatrudnienie sta?e i przynajmniej na rok.Bo na umow? o dzie?o nie dadz?.
2018-11-07 14:47
Co Wy tutaj piszecie... .Nie ma mo?lwo?ci dostania po?yczki jak nie jest si? Polakiem. Podstawowym wymaganiem, które firmy po?yczkowe dzia?aj?ce nad Wis?? stawiaj? przed potencjalnym po?yczkobiorc? to status obywatela Rzeczypolspolitej Polskiej i legitymowanie si? dowodem osobistym. Bez tego nie mamy szans uzyska? finansowania od Wonga, Vivus, ViaSMS czy Netcredit. Niezb?dny jest te? numer PESEL, czyli 11-cyfrowy symbol numeryczny, który ma charakter sta?y i identyfikuje konkretn? osob?, który obowi?zuje jedynie w naszym kraju. Alternatywnie niektórzy przedstawiciele sektora pozabankowego uznaj? posiadanie sta?ego miejsca zamieszkania na terenie Polski. Takie rozwi?zanie przewiduje m.in. Filarum. Z kolei AlfaKredyt wymaga zarówno polskiego obywatelstwa, jak i sta?ego miejsca mieszkania w naszym kraju.
2019-01-08 08:35
No dobra to jak? szanse na po?yczk? ma obcokrajowiec?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>