1. Chwilówki online >
  2. Ka?da firma przed?u?a sp?at? chwilówki???

Ka?da firma przed?u?a sp?at? chwilówki???

Bob
2016-07-30 06:27:04
Czy to prawda, ?e nie ka?da firma chwilówkowa daje mo?liwo?? przed?u?enia sp?aty po?yczki. Czy jest to gdzie? napisane, jak to sprawdzi?? A co je?li nie ma i wezm? w takiej firmie chwilówk? i nie sp?ace jej terminowo? Jakie s? konsekwencje?
2016-08-23 11:49
Nie ka?da, ale to musisz sobie sprawdzi? - prawie ka?da przy swojej ofercie podaje czy jest mo?liwo?? przed?u?enia, czy nie.
2017-03-10 13:03
Mo?liwo?? przed?u?enia, a raczej odroczenia raty po?yczki b?dziesz mie? na pewno w firmie AASA. Ja jak bra?am po?yczk? na wakacje nad w górach w tej firmie, to w?a?nie jednego miesi?ca zdarzy?o mi si?, ?e nie mog?am sp?aci? raty, i okaza?o si?, ?e mog? ta sp?at? odroczy? nawet na 5 tygodni! No i co najwa?niejsze maj? ni?sze oprocentowanie ni? chwilówki, bo to kredyt pozabankowy na o wiele korzystniejszych warunkach
2017-04-19 10:44
Witam. Mam pytanie Mianowicie wzi??am po?yczk? w firmie Vivus. Znalaz?am si? w nieco trudnej sytuacji finansowej Czy jest mo?liwo?? przed?u?enia sp??ty po?yczki w powy?szej instytucji? Rozumiem,ze nic nie ma za darmo ale z jakimi mniej wi?cej kosztami b?dzie si? wi?za?a ca?a operacja?
2017-04-25 09:35
Ile razy firma mo?e przed?u?y? sp?at? po?yczki? Pytam si? poniewaz posiadam obecnie zad?u?enie w firmie Wonga. Bior?c po?yczk? by?em pewien w 100%, ?e ja sp?ace. Jednak wystapily pewne nieprzyjemne okolicznoó?ci takie jak strata pracy. Nie jestem w stanie obecnie sp?acac po?yczki regularnie.Firma dwa razy przed?u?y?a mi sp?ate. Jednak trzeci raz nie chcieli.... Czy jest ogólnie jaki? ograniczony limit na ilo?? przed?u?e? sp?aty po?yczki?????
2017-05-18 09:33
Witam. Czy to mo?liwe, ?e firma po?yczkowa mog?a mi odmówi? przedd?u?enia terminu sp?aty? Mam kredyt ratalny w firmie Vivus. Na dwa lata. W zesz?ym roku pierwszy raz przed?u?y?am termin sp?aty ale tylko o dwa miesi?ce. Potem sp??ca?am wszystko regularnie. Jednak aktualnie mam pewne problemy finansowe i równie? chcia?abym skorzysta? z takiej opcji. Tak jak i rok temu si? do nich zg?osi?am jednak...dosta?am odmow? 🙁 Czy mozna skorzysta? tylko z jednego przed?u?enia?
2018-03-07 13:51
Orientuje sie kto? czy moge liczyc na przed?u?enie po?yczki w firmie igotowka?
2018-06-21 00:15
Policzcie lepiej ile takie przed?u?enie kosztuje. Sprawd?cie umow? i zweryfikuj nie czy nie lepiej b?dzie po prostu zalega? z p?atno?ci?. Przed?u?enie jest na 30 dni ...po takim czasie nic si? nie zadzieje raczej. S?d czy sprzedanie d?ugu nie wchodzi w gr? przy tak krótkim okresie przeterminowania. Przelecie? ?rodki które macie na sp?at?. Oszcz?dzicie duzo wi?cej
2018-06-25 07:07
Witam wszystkich i bardzo prosze o porad? mam taki problem. Chce sp?aci? chwilówk? no i.... przed?u?y? termin sp?aty. Niestety mam taki problem ?e Pani w chwilówkach mi powiedzia?a ?e sko?czy?o mi si? zatrudnienie w ich bazie danych. Chodiz o to, ze chce pojecha? za granic? i tam pracowa?. No i sp?acic chwilówk?. Co robi??
2018-07-05 13:10
Powiedzie? jak wyglada sytuacja i ze je?li nie przed?u?? Ci sp?aty to nie b?dziesz mia? z czego po?yczki sp?aci?. W wielu sytuacjach firma po?yczkowa idzie na r?ke i przed?uza termin tak wie? o wiele ?atwiej mozna sobie poradzi? ze sp?ata po?yczki. Druga opcja to po?yczenie pieni?dzy od rodziny i sp?acenie po?yczki. Naprawde nie masz kogo? kto Ci pomo?e? Mo?esz mu zaproponowa? nawet podpisanie weksla dla pewno?ci.
2018-08-17 07:06
Aktualnie mam po?yczk? w polo?yczce i wiem, ze nie sp?ace jej na czas.Orientujecie si? czy firma przed?u?a termin sp?aty po?yczki?
2018-08-20 08:19
A jak firma nie chce ju? na 100% przedluzy? chwilówki.Co wtedy pozostaje? Od razu oddaje spraw? do s?du?
2019-01-11 12:22
Vivus zaoferowa? mi refinansowanie po?yczki. Godzi? si? na to?
2019-01-21 07:28
Nie polecam, pewnie recredit? Bardzo drogie, szukaj innego wyj?cia.
2019-02-07 13:11
A gdzie tam...... To gorsze ni? konsolidacja.
2019-03-26 06:55
Nie, tak jak pisze tutaj osoba powy?ej recredit op?aca si? ?rednio z uwagi na to, ?e maj? do?? drog? ofert?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>