1. Chwilówki online >
  2. Komornik a chwilówka

Komornik a chwilówka

mariusz
2017-05-30 08:10:38
Orientujecie si? mo?e czy komornik mo?e zaj?? chwilówk?? Niestety ale pyta?em si? o chwilówk? w kilku instytucjach i daj? mozliwo?c przelania kasy na konto.. Niestety ale na koncie siedzi mi komornik ( mam spore zad?u?enia). Czy je?li dosta?bym pieni?dze z po?yczki to czy komornik zaj??by je? Czy jest jaka? kwota wolna, która dotyczy pozyczek?
2017-06-12 09:59
Niestety tak. Je?li komornik zaj?? Twoje konta to najprawdopodobniej zajmie wszelkie pieniadze, które przyjd? na Twoje konto ( oczywi?cie powy?ej okre?lonej kwoty potrzebnej do prze?ycia). Widz? tutaj dwa rozwi?zania: skorzystanie z providenta ewentualnie przekonanie drugiej osoby aby wzi??a chwilówk? na swoje konto.
2018-03-13 10:23
Czy przypadkiem provident nie przelewa kaski na konto?
2018-03-14 07:52
Przelewa i to od d?u?szego czasu.W przesz?o?ci preferowali tak? mo?liwo??, ze dawali z r?ki do r?ki ( do domu przychodzi?a osoba, która dawa?a kas?) Ale to ju? przesz?o?c. Aktualnie mo?na wybra? jedynie mo?liwos? ze sp??t? kasy stacjonarnie. Co wybieraj? cz?sto osoby maj?ce nad sob? komornika. Nie jest to jednak taka tania opcja tak wie? ogólnie to jednak nie polecam.
2018-03-16 07:04
Do r?ki chyba tylko w lombardach obecnie dostaniesz.
2018-03-27 11:44
Wi?ksze sumy równie?? Na przyklad jak zastawia sie samochód?
2018-05-15 10:53
Tak. S? takie lombardy. Ostatnio widzialam, ?e w moim mie?cie jeden lombard bierze pod zastaw mieszkania czy samochody. Rzecz jasna nie licz na to,?e wycenia Ci auto czy mieszkanie zgodnie z warto?ci? rynkow?.Na pewno wyceni? je ni?ej. Poza tym po?yczka jak? dostaniesz nie b?dzie taka wysoka. Potem trzeba sie bardzo pilnowa? aby to sp?aci?. Inaczej mozna du?o straci? i za bardo nie mozna si? nawet s?dzi?. Bo w koncu podpisa?es papierek.
2018-05-16 08:11
Jasne,?e tak. Ludzie to nawet mieszkania zastawiaj? , nie tylko samochody. Dla lombardów to czysty zysk. Sama mieszkam w ?redniej wielko?ci mie?cie i widocznie ma to swoj? popularno?? poniewa? lombardy s? na ka?dej wi?kszej ulicy. Jest ich co najmniej kilkana?cie! I to tylko te o których wiem. Z tego co wiem to samochody oraz mieszkania mozna da? w zastaw w najwi?kszej sieci lombardów. Loombard. Tej z zielonymi reklamami.
2018-05-18 07:51
Wracaj?c do tematu. To czy je?li sam mam nad sob? komornika i je?li wezm? chwilówk? na konto ?ony to czy równie? te pieni?dze zostan? zaj?te przez komornika? Czy komornik ma dostep do konta mojej zony? Dodam jeszcze,?e nie mamy ze sob? rozdzielno??i maj?tkowej. Z góry dzi?kuj? za odpowiedzi.
2018-05-23 07:47
Je?li macie wspólnot? maj?tkow? to tak. Komornik zajmie te pieniadze.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>