1. Chwilówki online >
  2. Konsekwencje niesp?acania po?yczki

Konsekwencje niesp?acania po?yczki

getek
2017-10-20 11:38:43
Witam. Aktualnie mam kredyt w banku na firme 20 tys. z?otych. I jakie? 15 tys. z?otych zaci?gni?tych na firm? w firmach prywatnych. O ile krdyt w banku staram si? sp?ac?c regularnie to mam problem z chwilówkami. Dzwoni?a do mnie ostatnoi windykacja i stwierdzilli, ?e mog? mnie oskarzy? o przest?pstwo gospodarcze i wy?udzenie pieni?dzy. Czy rzeczywi?cie mog? co? takiego zrobi??
2017-10-23 06:59
Nie s?dz? aby co? mogli zrobi?. Jesli nie robisz niczego niezgodnego z prawem w firmie to mog? Ci? tak jedynie straszy? ale jak przyjdzie co do czego to niczego nie b?da w stanie wskóra?. Co nie znaczy oczywi?cie,ze kredytu nie powiniene? sp?aci? poniewa? im d?u?ej nie sp?acasz to tym bardziej narasta Ci oprocentowanie. Czy nie móg?by? na przyk?ad zaci?gn?? kredytu w banku na sp?at? po?yczek prywatnych?
2017-10-31 11:15
NIc nie zrobi?. Jedynie CIe strasz?. Stosuj? rózne formy nacisku. Zalezy od windykacji. Niekiedy takie firmy mog? byc bardzo wkurzaj?ce i utrudni? ?ycie. Jak na przyklad stoj? przy Twoim domu z tabliczk?: D?U?NIK ( serio, zdarza?y si? takie sytuacje.....). Radz? jednak splaci? pozyczk? bo o ile firma windykacyjna nic nie zrobi to jak sprawa trafi do s?du i dojdzie do dzia?ania komornik to stracisz du?o.
2018-02-15 07:43
O nic takiego Cie nie oskar?? Ma?o jest firm które ponaci?ga?y kredytów oraz maj? problemy finansowe? Odpowiem: ca?kiem sporo. I nikt nie oskar?a ich o przest?pstwa gospodarcze. Trzeba naprawde si? postara? aby by? o co? takiego oskar?onym i najcz??ciej kombinowa? z vatem ( to jest najcz?stsze przest?pstwo gospodarcze) Windykacja tylko Cie tym straszy.Co nie znaczy,ze nie radz? jak najszybciej sp?aci? po?yczki. Bo jak nie sp?acasz to d?ug z miesiaca na miesi?c robi si? coraz wi?kszy.
2018-02-22 07:46
Aktualnie po?yczy?em pieni?dze prywatnie ( nie od firmy ale od osoby udzielaj?cej po?yczek). Przy wzi?ciu pieniedzy podpisa?em weksel, troch? nieostro?nie bo potem dopiero poczyta?em sobie czym ten weksel jest. Niestety jestem w trudnej sytuacji, nie mam z czego t? po?yczk? sp?acac. Próbowa?em negocjowa? ale osoba, która mi udzieli?a po?yczki nie ma na to ochoty.Twierdzi,ze ma weksel i je?li nie b?de sp?aca? to sk?ada wszystko do s?du i od razu odzyska pieni?dze bo weksel daje jej takie prawo K?amie czy rzeczywi?cie co? mo?e si? sta??
2018-03-06 08:19
Tak mo?e. Weksel daje takie mo?liwo?ci. Jest to zabezpieczenie dla osoby po?yczaj?cej pieni?dze.
2018-03-09 12:47
A jaki konkretnie weksel? In blanco? Czy okre?lona jest tam kwota. Fakt jest jednak taki, ?e niezale?nie od rodzaju weksla, jest tak jak mówi. Weksle sk?ada si? w s?dzie, a ten z automatu wystawia tytu? egzekucyjny - i albo go sp?acasz, albo komornik ?ci?ga.
2018-03-15 07:00
Raczej nie podstawiaj? do podpisu weksla in blanco. Czy takie weksle s? w ogóle legalne? Zwykle na wekslu jest napisane,?e weksel wchodzi w uzycie je?li nie b?dziesz sp?aca? po?yczki. I takie weksle daj? do podpisania nie tylko firmy prywatne udzielaj?ce chwilówek, ale równie? banki w przypadku kredytów i firmy leasingowe.Sam jak bra?em samochód w leasing to taki weksel podpisywa?em.
2018-05-23 10:39
Jasne,?e legalne. I wbrew pozorom wiele osób na co? takiego si? nabiera bo nawet nie wie czym tak naprawd? weksel jest 😛
2018-07-12 12:56
Wiecie co tutaj nie macie si? co obawia? windykacji. Windykatorzy bardzo czesto jedynie strasz? ale nie wiem czy wiecie, oni nie maja ?adnej mocy prawnej. Nie mog? wej?? Wam do domu i pozabiera? rzeczy, nie moga zabrac samochodu. Wiele takich osób grozi, ?e to co nie zrobi jak nie oddacie kasy. Jednak s? to najcz??ciej czcze pogró?ki. Jedyna powa?na sytuacja to kiedy sprawa jest kierowana do s?du i kiedy macie nad sob? komornika.Bo komornik ju? co? takiego mo?e zrobi?. Ale zwykle jest to osoba, z któr? mo?na si? dogada?.
2018-07-12 12:58
Sama ostatnio podpisywa?am weksel bo dali mi w firmie samochód firmowy. My?licie, ?e ?le zrobi?am? 🙁
2018-12-03 10:27
Prawdopodobnie nic z tym wekslem zlego nie zrobi?. Ale sam na pewno bym nie podpisa?.Mia?em taka opcje i zrezygnowa?em z perspektywy pracy.
2018-12-18 12:43
Spokojnie, niczego by nie mogli z wekslem zrobi?. Weksel moze wykorzysta? jedynie osoba i firma, która ten weksel nam da?a do podpisana. I to jedynie w okre?lonych warunkach.
2019-01-03 08:15
Nawet weksel in blanco? W w przypadku in blanco to obowi?zuj? raczej inne zasady.
2019-01-03 13:05
S?uchajcie sam ostatnio podpisa?em weksel na po?yczk? Po?yczka si? juz konczy, w tym miesiacu mam do sp?aty ostatni? rat? i b?dzie ju? naprawde koniec. Firma zaproponowa?a mi dwa rozwi?zania. Mog? albo ten weksel zniszczy? na miejscu albo mi go odes?a? i zastanawiam si? co b?dzie lepszym rozwi?zaniem. Troch? si? obawiam zostawienia im weksla tak aby nie wpadl w niepowolane r?ce, z kolei odsy?anie kurierem równie? nie wydaje mi si? zbyt sensowne. Wzi??bym weksel osobi?cie ale do miasta, w którym jest placówka mam prawie 600 km. Co by?cie zrobili na moim miejscu?
2019-01-16 00:32
Mia?em podobn? sytuacj? ale jak mia?em odzyskac weksel w przypadku wzi?cia leasingu samochodu ( leasing by? brany w idea banku ale wymagali ode mnie podpisania weksla dla zabezpieczenia).Wybra?em opcj? wys?ania mi weksla kurierem bo nie ufa?em firmie i wola?em samodzielnie ten weksel zniszczy?. Przyszed? do mnie totalnie podziurkowany i podziurkowane by?o dos?ownie wszystko bo piecz?tki jak i podpis.Tak wi?c jakby ktos sie dowiedzia?,ze w kopercie jest weksel i chcia?by go podw?dzic to i tak nic by z tym nie zrobi?. Tak wiec bierz jak? opcj? sobie chcesz. Moim zdaniem obie s? bezpieczne.
2019-02-05 14:00
Sam mam weksel ale jesli chodzi o po?yczk? prywatn?. Jak sp?ac?. to mam rozumie?, ?e ten weksel zostanie mi oddany?
2019-02-15 13:02
A jak ustala?e? z firm?? Powinni Ci oddac. Sam raz podpisywalem weksel przy okazji wzi?cia leasingu, ale mi oddali po wykupieniu auta praktycznie od razu.
2019-02-20 09:16
Tak,zostanie na pewno oddany. Samodzielnie decydujesz czy chcesz aby Ci ten weksel wys?ali czy mo?e jednak wolisz aby go sami zniszczyli.
2019-03-08 07:18
Ja tam bym wybra? samodzielne zniszczenie. Raczej wola?bym samodzielnie si? tego pozby? a nie liczy? na to czy firma mi ten weksel zniszczy czy nie....No sorry.
2019-03-29 11:27
Przychodzi podziurkowany. Tak wi?c je?li kto? dorwie ten list to i tak go nie wykorzysta.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 2
>>
>