1. Chwilówki online >
  2. Kredyt hipoteczny i chwilówka

Kredyt hipoteczny i chwilówka

4567
2017-09-12 07:36:32
Witam. Mam aktualnie kredyt hipoteczny, który sp??cam od 4 lat. Jednak planuje wzi?? chwilówk? na 1000 z? w prywatnej firmie. Wiem, ?e firmie chwilówej fakt kredytu hipotecznego nie bedzie przeszkadza?. Jednak jak zareaguje bank, w którym mam hipotek?? Czy b?d? jakie? konsekwencje?
2017-09-13 07:15
Nie b?dzie ?adnych konsekwencji co do kredytu hipotecznego Umowa jest podpisana, bank nie mo?e jej zmieni?. I dopóki b?dziesz sp?aca? wszystko regularnie to bank nie b?dzie si? wtr?ca? do tego jakie finansowe decyzje podejmujesz. Je?li jednak b?dziesz mia? spore zad?u?enie w chwilówkach to mo?e by? ewentualny problem z wzi?ciem kredytu gotówkowego.
2017-09-14 07:40
2 lata temu wzi??am chwilowk?. Nie mia?am opó?nie?, sp?aci?am w terminie. Niedawno bra?am kredyt na mieszkanie. Ba?am sie,ze fakt wzi?cia chwilówki b?dzie rzutowa? na to czy bank da mi kredyt czy nie. Jednak nie. NIe wzi?li tego pod uwag?. Tak wiec dopóki nie masz opó?nie? to bank nie bedzie si? tym interesowa? 🙂
2017-12-08 10:22
Jesli si? sp??ca terminowo chwilówki to bank b?dzie mia? w nosie ile ich wzi?li?cie. Nie bior? tego na poczet dobrej historii kredytowej ale równie? nie wliczaj? tego do z?ej historii.
2017-12-13 11:59
Jedno nie wyklucza drugiego Mo?esz mie? kredyt hipoteczny i nabra? sobie ile tam chcesz chwilówek czy po?yczek ratalnych Co Ci niby zrobi bank? Zgani Ci? za to? Wypowie Ci kredyt hipoteczny? Zmieni Ci warunki? Nie ma prawa do ?adnej z tych czynno?ci. W drug? strone dzia?a to tak samo. Proopnowa?bym jednak pilnowa? si? z terminami bo niesp?acone chwilówki wygl?daj? nie?adnie w bik i potem trudno ejst wzi?? po?yczke nie tylko w banku ale równie? i w niektórych firmach prywatnych ( chwilówki równie? sprawdzaja bik).
2017-12-16 13:15
Ok. To za?o?my tak? opcj?. Mianowicie bior? sobie regularnie chwilówki. Co miesi?c, ale rownie? i regularnie je sp?acam. Nie mam ?adnych wpisów w bazach typu wpisy w krd czy wpisy w bik. Czy w takiej sytuacji jednak bank mo?e sprwadzi? moj? histori? kredytowa? To ile chwilówek bra?am i gdzie? I czy nie b?dzie problemów z tym,?e bra?am w?asnie takie po?yczki a nie po?yczki w bankach? A mo?e w drug? stron?? Skoro sp?aca?am po?yczki w firmach prywatnych to mo?e mam wi?ksz? zdolno???
2017-12-22 13:44
Hej a czy banki maj? mo?e podgl?d do erif?
2018-01-10 08:16
Ka?dy mo?e skorzysta? z podl?du do erif. Jest to taki sam monitor jak big czy bik. Jak masz problem ze sp?at? to mog? Ci? do niego wpisac.Z tego co wiem to banki sprawdzaj? o wiele cz??ciej bik ale je?li b?d? chcia?y sprawdzi? erif to równie? problemu nie b?dzie.Za dost?p trzeba zap?acic, ale dla banków s? to grosze.
2018-01-16 07:51
Sam te? móg?bym podejrze?? A bik czy krd?
2018-09-12 12:05
Jak najbardziej Maja swoje bazy w sieci. Z tego co wiem to trzeba po prostu wp?aci? pieni?ze ( nie jest to du?a suma) i mo?esz sobie zobaczy? czy masz wpisy.
2018-12-06 10:18
Jasne, ze mozesz.W zasadzie ka?dego o ile masz dane z dowodu osobistego.
2018-12-20 12:36
No w?a?nie bzdury piszecie. Osoba prywatna nie sprawdzi erif i nie bedzie mia?a takiej mozliwo?ci. To nie bik i nie krd, Jedyny podl?d do bazy erif maj? firmy pozyczkowe bo dla nich ta baza zosta?a stworzona.Dzi?ki temu mog? sobie sprawdzi? to jak dana osoba stoi z po?yczkami prywatnymi. Dodam jednak, ?e nie ka?da firma sprawdza erif. Sa firmy, które tego nie sprawdzaj?.
2018-12-21 10:46
Jak ju? masz kredyt hipoteczny to we?miesz chwilówk?.Ale problem jest je?li masz kilka nabranych i niesp??conych chwilówek. W takiej sytuacji na kredyt hipoteczny to nei masz co liczy?.
2019-03-29 11:26
Ja mia?am przygod? na studiach z chwilówk?. By?am m?oda i g?upia oraz by?y mi potrzebne pieni?dze na wakacje. Nie mia?am oszcz?dno?ci a znajomi jechali za granic?, tak wi?c postanowi?am po?yczy? w providencie. Potem to regularnie sp?aca?am ze stypendium (nie ?a?uj?, bo bank nie chcia? mi po?yczy? kasy a obecnie mam przynajmniej dobre wspomnienia z wycieczki, pomimo, ?e w providencie zap?aci?am do?? spore odsetki). Po 3 latach od po?yczki z m??em starali?my si? o kredyt hipoteczny i uzyskali?my go bez problemu. Równie? troch? si? cyka?am, ?e ten provident w przesz?o?ci b?dzie problemem. Na szcz??cie nie by?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>