1. Chwilówki online >
  2. Które firmy chwilówkowe nie sprawdzaj? bik

Które firmy chwilówkowe nie sprawdzaj? bik ?

ana
2017-04-25 09:33:08
Niestety ale mam pewne opó?nienia w niektórych firmach oraz nie mam zdolno?ci kredytowej. Jednak na gwa?t musz? w najbli?szym czasie po?yczy? pieni?dze. Mo?ecie mi napisa? mniej wi?cej jakie firmy udzielaj?ce chwilówek nie sprawdzaj? jaka jest nasza zdolno?? kredytowa? Z góry dzi?kuj? za informacje.
2017-05-29 11:34
Aktualnie wi?kszo?? firm udzielaj?cych chwilówek sprawdza bik. Szczególnnie te wi?ksze jak Provident Vivus czy Wonga. Niektóre mog? Cie poprosi? nawet o przyniesienie za?wiadczenia o dochodach z pracy ( szczególnie je?li chodzi o udzielenie po?yczki na wi?ksz? kwot?). Wiele firm jednak robi to na wyrywki, tak wi?c je?i nie dosta?a? po?yczki w jednej firmie to polecam zorientowa? si? czy jest opcja dostania po?yczki w drugiej firmie.
2017-06-13 09:14
Lista najpopularniejszych firm, które nie sprawdzaj? bik: fellow finance portfello profi credit kredyt zen supergrosz provident ( polecam jednak wybra? tutaj opcj? splaty na konto poniewa? jest o wiele ta?sza ni? sp?ata dla pracownika firmy).
2018-03-13 10:22
G?upot? tutaj piszesz. Provident na pewno sprawdza bik bo przez moje wpisy nie chcieli mi da? po?yczki.
2018-04-12 13:04
S?ysza?em,?e Ferratum nie sprawdza wpisów w bik. Mo?e kto? bra? po?yczk? w tej firmie? Czy jest to prawd??
2018-04-18 07:40
Nie sprawdzaj? bik, to prawda. Ale trzeba zarabia? aby wzia? tam wi?ksz? kwot?.
2018-04-23 07:24
Zale?y. Je?li kto? po?ycza ok 200-500 z? a ferratum udziela rownie? takich niewielich pozyczek to nie trzeba dostarcza? niczego poza dowodem osobistym. NIe sprawdzaj? bik oraz nie wymagaj? dostarczenia za?wiadczenia z pracy. Je?li jednak b?dzie chodzi?o o wieksze kwoty to faktycznie trzeba udowodni? swoje dochody Swoj? drog? to ferratum ma na swojej stronie napisane, ze nie sprawdzaj? bik czy po prostu tak Wam si? wydaje?
2018-04-23 14:11
Kto? orientuje si? jak to wyglada w Net credit?
2018-04-24 07:20
Mam pytanie co do net credit. Czy firma sprawdza bik? Czy je?li mam niewielki wpis to b?dzie to robi?o problem we wzi?ciu po?yczki? Niestety ale wpis ma juz 4 lata. Zosta?em wpisany za niewielkie opó?nienie w jednej firmie ( firma ta nawet nie istnieje tak wi?c nie mog? nawet si? z nimi porozumie? o usuni?cie wpisu). D?ug by? jednak niewielki, 200 z?. Pyta?em si? o po?yczk? ju? w Wondze i w Vivusie i obie odmówi?y udzielenia po?yczki pomimo to,ze nie mam aktualnie ?adnych po?yczek oraz zarabiam 🙁
2018-05-18 12:05
Net credit sprawdza bik. NIe ma znaczenia kiedy wpis zosta? umieszczony. Je?li chcesz wzi?c tam po?yczk? to nie mo?esz takich wpisów posiada?.
2018-05-23 10:32
A kuki? Sprawdza?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>