1. Chwilówki online >
  2. Które firmy nie reportuj? do bik?

Które firmy nie reportuj? do bik?

Ernest
2017-10-31 11:13:55
Mo?e stworzymy tutaj liste firm, które nie raportuj? do bik kiedy przekroczymy termin sp?aty pozyczki? Troche sobie poszpera?em i ogólnie polecane firmy w tym wzgl?dzie to: ferratum, profi credit, wandoo, cashsport, creditstar, visset. Dodacie tutaj co? jeszcze? Kiedy? mysla?em,?e vivus nie raportuje do bik jednak srogo sie na tym zawiodlem bo mam od nich wpis ( lekkei przekroczenie terminu po?yczki i od razu wpisanie mnie do bik, to zdecydowana przesada....).
2017-11-03 13:58
S?ysza?em,ze feniko oraz via sms nie raportuj? do bik. Jednak nie jestem pewien czy tak jest poniewa? dzi?ki bogu nigdy nie mia?em problemów ze sp?at? po?yczki ( bra?em kilka razy ale odpowiedzialnie sp?acalem tak wi?c w bik nie mam negatywnych ?ladów niesp?acania). Poza tym wydaje mi si?,?e ka?da firma jak si? wkurzy,?e nie b?dziesz sp?aca? to moze Ci? w taki sposób wpisac.
2017-12-06 08:47
Ka?da Ci? zg?osi jak d?ugo przekroczysz termin sp?aty. Nie ma bata 😛
2017-12-21 07:52
Ale zale?y po jakim czasie. Bo jedna zg?asza po tygodniu a druga firma po miesi?cu.
2018-01-19 11:13
Orientujecie si? czy osoby, które udzielaj? po?yczek spo?ecznoi?ciowych mog? sprawdzi? jaki dana osoba ma bik?
2018-02-06 07:52
Pewnie,ze tak. I podgl?daj?. Przecie? ka?dy mo?e podejrze? bik jak si? zarejestruje na stronie. Jest to jedno z zabezpiecze?. Mo?na niby usun?? wpis z bik ale nie jest to takie proste i trzeba pisa? do firmy, która Ci? do biku wpisa?a. Jak ona nie zechce usun?c wpisu to mo?esz czeka? te 5 lat a? sam wpis si? skasuje ( w??snie tyle jest przetrzymywany w biurze informacji kredytowej).
2018-02-09 07:22
Mam wpisy w bik w kilku firmach. Niestety ale 2 lata temu by?em w bardzo trudnej sytuacji tak wiec wpisa?y mnie i net credit i wonga i vivus. Nie uda?o mi si? usun?? tych wpisów. Wyjecha?em za granice i uda?o mi si? wszystko splaci?. Jestem totalnie czysty jedank musz? wzia?? po?yczk? rataln? na zakup samochodu bo mi si? popsu? i mam problem z dojazdem. Gdzie mog? liczy? na to?e dostan? po?yczk? i nie b?d? patrzyli si? czy mam wpisy w bik?
2018-02-09 07:36
Mo?e credissimo? O jak? sum? tutaj chodzi?
2018-02-20 07:45
10 tys z?otych najlepiej na dwa lata.
2018-02-22 07:47
5000 z?. Albo troch? wi?cej,
2018-03-23 07:02
No to credissimo udziela takiej po?yczki. Ale b?dziesz musia? wskaza? por?czyciela. Ewentualnie da? pod zastaw mieszkanie albo auto.
2018-03-28 08:15
Credissimo udziela po?yczek osobom zad?u?onym i jest to fakt. Jednak nikt nie da Ci pewnosci,ze jak nie b?dziesz sp?aca? po?yczki w terminie to firma nie wpisze Ci? do bik. Bo wydaje mi si?,?e jak d?u?nik notorycznie spó?nia si? ze sp?at? to praktycznie ka?da firma traci w koncu swoj? cierpliwo?? i wprowadza takie wpisy. Jako kar?. Osoba taka ju? raczej tak ?atwo po?yczki nie dostanie w innych firmach.
2018-09-24 12:27
Orientuje si? kto? czy polo?yczka reportuje do bik? I po jakim czasie opó?nienia w sp?acie? I czy w razie czego usuwaj? takie wpisy jak sie sp??ci po?yczk??
2018-12-18 07:17
Reportuje, to wiem na pewno. A i nie ma penwo?ci czy Ci? firma wypisze z bik bo nie ma takiego przymusu. Je?li raz Ci? wpisz? to ten wpis b?dzie wisia? w bik 5 lat ( po up?ywie 5 lat sam si? kasuje). O ile Ci? oczywi?cie firma nie wypisze, ale to wszystko ju? zalezy od jej dobrej woli. Mo?esz próbowa? do nich pisa? oraz prosi? o wypisanie z bik. W?asnie czym? takim zajmuj? sie tak zwani czy?ciciele bik. Wysy?aj? pisma, które w sumie mo?na by?oby wys?a? samodzielnie i przy tym zaoszcz?dzi? troch? kaski....
2018-12-21 07:12
Orientujecie si? po jakim czasie niesp?acania po?yczki do bik reportuje Wonga?
2019-04-26 11:32
Nie wpisze CIe od razu ale je?li nie b?dziesz p?aci? tak z 2-3 miesi?ce to b?dzie mog?a to zrobi?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>