1. Chwilówki online >
  2. Ma?o znane firmy chwilówkowe

Ma?o znane firmy chwilówkowe

str
2017-07-21 07:59:23
Mo?ecie tutaj poda? przyk?ady ma?o znanych firm oferuj?cych chwilówki? Czy Waszym zdaniem maj? lepsz? ofert? od wi?kszych firm? Mo?e maj? ciekawsze propozycje?
2017-07-26 07:30
Czy ja wiem czy lepsz?? Po prostu inn?. My?l?,ze ?atwiej w takich firmach dosta? po?yczk? bo jednak wi?ksze firmy sprawdzaj? swoje bazy. Mniejsze ju? mniej. Dobr? firm? jest zaplo. Nie jest tak znana jak te najwi?ksze ( w sumie taka ca?kiem nieznana to równiez nie jest).Raz czy dwa bra?em w niej chwilówk?.
2017-07-27 07:04
Kiedy? ba?am w aasa. Troche si? cyka?am ponieaw? nigdy wcze?niej nie s?ysza?am o tej firmie ale maj? dobr? oferte. Szybko daj? kase na konto, oprocentowanie równiez nie takie z?e. Dobry jest równie? Miloan. Raz korzysta?am z ich oferty pierwszej po?yczki i by?a to dos?ownie najszybsza po?yczka jak? dosta?am. Wszystko przeleli w godzin?.
2017-08-07 11:36
Jak to jest z oprocentowaniem w tych mniejszych firmach? Jest wy?sze czy ni?sze ni? w wiekszych firmach po?yczkowych?
2018-08-27 13:13
Zale?y. Czasami jest wy?sze, czasami jest ni?sze. Musisz si? dowiadywa?. Sama ostatnio odkry?am now? firme mikrorata Nie jest tak znana a jednak oprocentowanie nie by?o wysokie.
2018-10-02 07:42
Zwykle oprocentowanie jest ni?sze, ale za to robi? o wiele mniejsze promocje na darmowe po?yczki.
2018-10-16 07:16
Kto? bra? po?yczke Loan players?
2019-01-10 13:40
Ja bra?em na komputer w?asnie ale ?a?uje bo nie sprawdzi?em oprocentowania i jest bardzo drogo.
2019-01-22 12:54
Nie polecam firmy. Chcia?em wzi?? w niej po?yczk? rataln?. ale ostatecznie nie dosta?em. Mam kiepski bik i nie chcialem sk?ada? podania o po?yczke w ciemno bo nie wiedzia?em czy mi dadz?. Tak wiec skontaktowa?em si? z infolinia i wyjasni?em jak wygl?da ca?a sytuacja.Na infolinii zapewnili mnie wtedy, ?e nie b?dzie problemu z bikiem oraz, ?e po?yczk? na pewno b?d? w stanie dostac. Bardzo mnie to ucieszy?o przyznam Jednak na ko?cu odmowa. Kolejny telefon i na infolinii nie potrafili wyja?ni? czemu tak si? sta?o. Tak wi?c w mojej sytuacji by?o to jedynie zmarnowanie czasu.
2019-01-31 07:06
Kto? mo?e bra? po?yczk? rataln? w firmie Cashmat? Jak opinie? Mianowicie wczoraj by?em w biurze doradczym i osoba z tego biura doradzi?a mi firm? Cashmat na po?yczk?. Mam kiepski bik i powiedzieli, ze przy tym biku du?ego wyboru nie mam ale w firmie na pewno uda mi si? dosta? kwot? na jakiej mi zale?y. Nie mia?em jednak z ni? do czynienia, poza tym firma z tego co wiem raczej do bardziej znanych firm nie nale?y. Kto? co? wie? No i jak z pó?niejszymi mo?liwo?ciami przed?u?enia po?yczek u nich?
2019-02-08 13:57
Zastanawialem sie nad po?yczeniem tam pieni?dzy ale potem przekalkulowa?em sobie koszta i wysz?o, ze jest bardzo drogo. Tak wi?c zrezygnowa?em.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>