1. Chwilówki online >
  2. Negocjacje z Providentem

Negocjacje z Providentem

Ania
2017-09-26 08:18:15
Pytanie kieruj? g?ównie do osob, które maja do?wiadczenia z t? firm? po?yczkow?. Orientujecie si? czy mozna z nimi negocjowa?? W sprawie ilo?ci rat, ewentualnie oprocentowania?
2017-09-26 14:28
Pewnie przy wi?kszych sumach. Od kilku tysi?cy w gór?. Przy po?yczkach rzedu kilkuset z?otych czy tysi?ca negocjacje nie maj? sensu. Firma nie bawi si? co? takiego Maj? wielu klientów, tak wi?c nie musz? udziela? po?yczek tym, którzy z nimi negocjuj?.
2017-12-08 07:24
Nie ma ?adncyh negocjacji. Ju? próbowa?am bo jestem sta?? klientk? i bra?am tam po?yczk? kilka razy.Ale nie, nie dali mi promocji.
2017-12-12 07:54
Sa negocjacje ale dotycz?ce kwoty Czasami nie chc? dac du?ej kwoty ale trzeba pogada? z konsultantem i jest szansa na to, ?e zmieni? decyzj?. Ale je??i chodzi o negocjacje w sprawie oprocentowania to nie ma opcji. Maja ustalone z góry jakie jest ogólne oprocentowanie i jakie koszta i nie da si? tego za nic zmieni?. NIe ma na to bata.
2017-12-13 07:49
Nawet przy wi?kszych kwotach?
2017-12-27 09:44
O jakich wiekszych kwotach piszesz? Nie wiem czy provident si? op?aca jesli chcesz wzi?? wieksz? po?yczk?...
2018-01-05 07:12
No na przyk?ad jakbym chcia?a wzi?? 5000 z?
2018-01-08 09:30
Taka kwota to wcale nie jest wysoka kwota. Szczególnie w porównaniu do tego ile udzielaj? pozyczek. Niczego nie wynegocjujesz.
2018-01-18 09:56
Mam pro?b?. Mianowicie moja sytuacja jest taka, ?e mam po?yczk? w providencie. I wszystko sp?acam w terminie. Jednak w tym miesi?cu b?de potrzebowa?a dodatkowej kasy i zastanawiam si? czy nie zg?osi? si? do firmy i nie poprosi? ich dodatkowo o pieni??ki. Na jednym forum wyczyta?am,?e mo?na mie? jedynie jedn? po?yczke w tej firmie. Jak to jednak jest?
2018-07-18 09:05
Nie wiem czy temat jest dla Ciebie aktualny czy nie ale nie. Nie mo?na mie? w providencie wi?cej ni? jednej po?yczki o czym sama ostatnio si? przekona?am. Aktualnie sp??cam tam po?yczk? rataln? i wszystko sp?acam w terminie. Po prostu co tydzie? przychodzi do mnie osoba która odbiera ode mnie rat?. Pomyslama sobie, ?e skoro wszystko jest ok i skoro jestem sta?a klientk? to byc mo?e mog? postara? sie o dodatkow? po?yczk?. Jednak firma mi odmowi?a.
2018-07-18 13:35
A przypadkiem nie chodzi?o tutaj o zbyt wysok? sume o która sk?ada?a? podanie?
2018-07-27 07:10
No w?asnie nie bo sk?ada?am o po?yczk? 500 z?. A poprzednim razem dosta?am po?yczk? 1000 z?. Wydaje mi si?, ze po prostu provident nie udziela wi?cej ni? jednej pozyczki. Nawet jak b?dzie si? sta?ym klientem. Jedyny plus sp?acania w terminie to to,?e drug? po?yczk? mozna pono? wzi?? dzi?ki temu w wy?szej kwocie ni? by?a to po?yczka numer jeden. Nie ma tutaj znaczenia czy sp?acasz po?yczk? w terminie czy te? nie sp?acasz w terminie. Nie mo?esz mie? dwóch po?yczek w jednym czasie i tyle.
2018-08-09 13:10
Ja ostatnio próbowa?am negocjowa? z providentem i nie da sie z nimi negocjowa? w sprawie obni?enia oprocentowania po?yczki. Maj? swój cennik i albo sie na godzisz albo sobie id? 😛
2018-08-22 08:52
A czy mo?na negocjoaw? obni?enie naros?ego zad?u?enia?
2018-11-26 07:16
Firma raczej nie zredukuje Ci zad?u?enia. Mo?e byc tak w przypadku niektórych bankow czy skoków ale nie w przypadku zad?u?enia naros?ego w wyniku braniapozyczki w firmie prywatnej. Kontaktuj si? jednak bo firma mo?e Ci zaoferowa? co? takiego jak wakacje kredytowe czyli okres dwóch miesi?cy podczas których nie b?dzie nalicza?a oprocentowania. Poza tym powiedz? Ci co robic aby? szybciej to sp?aci?. Czy chodzi tutaj o problem ze sp?ata jedynie providenta czy mo?e masz problemy ze sp?at? po?yczki w innych firmach?
2018-12-04 08:27
Wszystko jest opisane na ich stronie www. Powinna? si? skontaktowa? z doradc? i ustali? z nim warunki sp?aty. Zawsze co? mozna tam uzgodni?. Mo?esz równie? zawnioskowa? o prze?o?enie op?at. Niestety, nic wi?cej firma nie ujawnia. Nie wiadomo w sumie jakie to b?d? dodatkowe koszta. Na pewno s? i to spore ale ju? powinni Ci powiedzie? to indywidualnie.
2018-12-10 07:43
Raz Wzielismy pozyczke i zalujemy chcielismy bez obslugi domowej to nam nie dali a musielismy wziac to wzielismy odsetki masakra jeszcze przychodzil jakis dziwny facet co trzeba bylo mu kawe robic. Jak dla mnie firma to jakas pomy?ka i nie wiem kto sie nabiera na pozyczanie tam kasy. Zdecydowanie nie polecam bo s? inne i wygodniejsze firmy. A jak podliczy?am sobie koszta to wcale nie jest tak tanio i nie dziwi mnie w sumie to,ze niektóre osoby wpadaj? przez firm? w problemy finansowe.
2019-01-09 13:10
Nie polecam tak od siebie opó?nie? w Providencie bo mo?ecie spodziewa? si? tutaj wszcz?cia procedury windykacyjnej: wysy?ania monitów, ponagle?, wezwa? do zap?aty, wizyty windykatora terenowego;. Bardzo nieprzyjemnego windykatora tak poza tym bo u mnie potrafi? zapuka? do s?siadów i opowiedzie? im jakie to mam d?ugi, a wola?em jednak aby nikt o tym nie wiedzia?. Poza tym gro?? od razu sprzedaniem sprawy do s?du i trudno jest z nimi dyskutowa?. Nie obchodzi ich ?e c??owiek straci? prac? i nie ma z czego sp??cac po?yczki. Liczy si? tylko aby zap?acic kas?.
2019-01-24 07:58
Jestem bardzo zadowolona z firmy i nie rozumiem tych negatywnych komentarzy. Dodam, ?e mia?am sytuacje, w której z losowych powodów nie mog?am sp?aci? jednej raty. Mia?am wtedy po?yczk? ze zwrotem do ich pracownika. I po prostu powiedzia?am kobiecie, która do mnie przysz?a jak sytuacja wygl?da i ?e nie b?de mia?a pieni?dzy na sp?at? po?yczki pr?dko ale dopiero za miesi?c. Za przed?u?enie musia?am zap?acic, ale nie by?o z tym problemu. Poza tym z tego co pami?tam to nie by?a to taka du?a kwota. Najwa?niejsze to rozmawia? a wydaje mi si?, ?e Wy nie rozmawiacie.
2019-02-13 07:18
No i trzeba doda? jeszcze,?e provident ma obecnie najlepsza ofert? darmowej po?yczki. Po?yczaj? 1500 z? za darmo na ponad 4 miesi?ce. S? firmy, które po?yczaj? wy?sze kwoty ale co z tego jak trzeba odda? to w miesi?c albo dwa a bardzo trudno jest to zrobi? jak si? nie zarabia du?o. Tutaj jest to roz?o?one w czasie i mozna ?atwiej nazbiera? kas? na po?yczk?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>