1. Chwilówki online >
  2. N?ka mnie firma windykacyjna

N?ka mnie firma windykacyjna

Tomasz Rst.
2017-09-05 13:07:56
Czy kto? mi?l mo?e do czynienia z wyj?tkowo upierdliw? firm? windykacyjn?? Chodzi o to.?e mam po?yczk? w dwóch firmach po?yczkowych. Nie sp??cam ale to chwilowo poniewa? mia?em pewien zastój finansowy Planuj? sp?aci? to jednak jeszcze do ko?ca roku. O ile jedna firma windykacyjna nie jest tak dokuczliwa to druga bardzo. Ci?gle wydzwaniaj?, nachodz? mnie w domu .Zagrozili , ?e przyjd? do firmy w której pracuj?. Orientujecie si? czy mog? tak zrobi?? A jakbym zg?osil ich na policj?.
2017-09-06 07:38
No niestety, ale niektóre firmy tego typu dzia?aj? na obrzezu prawa. I mog? robi? w?asnie takie rzeczy Nikt im nie zabroni wybrania si? do Twojej firmy. Znajd? sposoby. aby zrobi? to w taki sposób abys nie by? w stanie ich zaskar?y?. Proponowa?bym skontaktowa? si? z firm? w której masz po?yczke i powiedzie? jak wygl?da sytuacja. NIech Ci to roz?o?? na raty. Ewentualnie sp?acaj co miesi?c jaka? mniejsz? sum?.Tak, ?eby co? tam jednak sie na koncie pojawia?o.
2017-12-08 10:27
Pomocy! Firma windykacyjna dzwoni do mnie dzie? i w noc! Po kilka kilkana?cie razy dziennie. Da si? jako? zablokowa? ich numer?
2017-12-12 07:53
Mo?esz zablokowa? spokojnie. Jak równie? zg?osic na policje o n?kanie. Nie lepiej jednak sp?aci? d?ug? Przestan? dzwoni?.
2017-12-19 09:00
Fajna mi porada. Sp??? d?ug.Jakby by?a kasa to d?ug pewnie by?by od razu sp?acony....
2018-01-10 11:36
A z takimi windykatorami to da sie wogole dyskutowa?>
2018-01-15 07:55
Pewnie,?e si? da.Nawet trzeba. Chocia? b?d? na bank próbowali namówi? na natychmiastow? sp?at?.
2018-01-19 11:12
No ale tak naprawd? to wiele osob jest sobie winnych,ze sytuacja wygl?da tak a nie inaczej. Moj znajomy pracowal w windykacji i twierdzi? ?e wiele osob uwaza windykatorów bez serca ale tak naprawd? wiekszo?? osób z jakimi widykacja ma kontakt to cwaniaki, które za wszelk? cen? chc? unikn?? sp?aty po?yczki. Firma nie dzia?a charytatywnie.Je?li nie p?acicie to wiadomo,?e bedzie chcia?a odzyska? swoja kask?.
2018-01-24 09:47
No jasne,?e wina d?u?nika i ze lepiej jakby sp?aci? nie s?dzisz jednak, ?e takie firmy powinny dzia?ac czasami bardziej humanitarnie?
2018-02-23 08:05
A co wed?ug CIebie znaczy humanitarnie? Zadzwonienie co dwa tygodnie i grzeczne czekanie a? osoba sp?aci po?yczk?? 😛 Kiedy jej si? zechce?
2018-03-05 10:59
No na pocz?tku w???nie co? takiego wystarczy. Moim zdaniem wiekszo?? osob nie sp?aca chwilowek nie z powodu ich w?asnego widzimi sie ale po prostu z powodu braku pieni?dzy. Trac? prac? albo maj? jakie? dodatkowe wydatki. Jesli firma chce utrzyma? klienta to moim zdaniem powinna podchodzi? do niego bardizej po ludzku. Wiadomo,?e jesli kto? nie sp?aca po?yczki miesi?cami to mo?na domaga? si? bardizej surowo. Jednak je?li opó?nienie jest miesi?czne to nie jest to powodem na przyk?ad do dzwonienia do pracodawcy.
2018-07-20 07:17
Czy firma windykacyjna ma prawo zadzwoni? do firmy i do mojego pracodawcy? Czy nie mam prawa ich potem zaskar?y? do s?du?
2018-08-07 08:49
Ma prawo i z tego co wiem to nie mo?esz ich zaskar?y? do s?du za to. Je?li oczywi??ie Ci nie gro??.Warto jest zawczasu porozmawia? z pracodawc? je?li obawiasz si?,ze firma zadzwoni? i powiedzie? jak wygl?da sytuacja. I ?e jest to jedynie Twoja prywatna sprawa i nie b?dzie rzutowa?a na prace. Najlepiej jest generalnie kry? si? z zatrudnieniem aby firma pozyczkowa nie wiedzia?a gdzie pracujemy. Bo potem wychodz? w?a?nie takie kwiatki jak co? takiego.
2018-10-17 07:22
Wiesz co, nie wiem czy b?dziesz w stanie ich zaskar?y?. Firmy takie dzia?aja na granicy prawa, jednak najcz??ciej tej granicy nie przekraczaja i wiedza na co mog? sobie pozwoli? a na co nie. NIe mog? Ci na pewno grozi? bo za to móg?by? ich pozwac. Jednak kontaktowanie si? z pracodawca jest bardzo cz?sto stosowan? przez nich praktyk?. I najcz?sciej niczego po prostu nie bedziesz w stanie z tym zrobi?. Wiele firm windykacyjnyc zg?asza si? do rodziny i s?siadów. I dlu?nik p?aci z powodu wstydu, Nie chce aby inni wiedzieli,ze ma d?ugi i to jeszcze w firmach prywatnych.
2018-10-23 07:59
Czy kto? mo?e pozwa? tak? firm? i z nia wygra??
2018-11-08 11:26
Nie, moja znajoma chcia?a ale radca prawny przestudiowa? ich dzia?ania i powiedzia?, ?e nie ma sensu.Takie firmy wiedz? co robia i trudno b?dzie im udowodni? szkodliwe dzia?ania.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>