1. Chwilówki online >
  2. Nie mog? sp?aci? darmowej po?yczki od Filarium

Nie mog? sp?aci? darmowej po?yczki od Filarum

Ulka
2017-10-10 08:29:07
Witam. Mam spory problem. Mianowicie nie jestem w stanie sp?aci? darmowej po?yczki od Filarum. Zaci?ga?am j? równo 20 dni temu. Za 10 dni up?ywa termin sp?aty a wiem, ?e nie b?d? mia?a na 100% kasy na sp?at?. Co mam robi?? Licz? si? z tym, ?e nalicz? mi jakie? odsetki za to ale na ile trzeba si? nastawi?? Czy b?dzie to bardzo wysoka kwota? Dzwoni? do nich?
2018-02-09 11:08
Mam podobny problem.Mianowicie mam darmow? po?yczk? w Filarum. Mo?e i by?abym w stanie to sp?aci? ale nie op??ca mi sie zrywac lokaty, któr? za?oy?am na 3 miesi?ce. Orientujecie si? ile b?dzie kosztowa?o przedlu?enie tej po?yczki o kolejny miesi?c w tej firmie? Chodzi tutaj o kwot? 800 z? Bo je?li wi?cej ni? 200 z? to zrywam natychmiastowo lokat? Je?li mniej ni? 200 z? to nie. Mia? kto? tak? sytuacj??
2018-02-14 08:15
Nie wiemy kiedy bra?a? po?yczke i pod jakimi warunkami. Najlepiej bedzie jak zajrzysz sobie na swoje konto i zorientujesz si? sama jakie s? warunki i ile kosztuej przed?u?enie.
2018-02-14 08:58
No w?a?nie na koncie nic nie jest napisane. Po prostu jest jedynie termin sp?aty i ?adnych kosztów.
2018-02-16 08:17
Aldona w takim przypadku najlepiej b?dzie si? skontaktowa? bezpo?rednio z firm?. Albo poszuka? informacji o kosztach na stronie.
2018-07-17 08:03
Filarum nie jest takie drogie jak na firm? pozyczkow? tak wiec i przed?u?enie nie powinno by? mega kosztowne.Tak wiec spokojnie, jako? si? to sp?aci.
2018-07-17 11:55
Spokojnie. Firmy bior? pod uwag? taka ewentualno??. Poniesiesz koszta takie jakby? bra?a normaln? po?yczke bez promocji Jesli potrzeba Ci miesi?ca oddechu to nie b?d? takie wysokie.
2018-07-25 07:19
Aktualnie jestem w podobnej sytuacji. Mianowicie wzi??am darmow? po?yck? w firmie Filarum z my?la,?e b?d? w stanie j? sp?acic po miesiacu. Jednak w takcie tego miesi?ca wyskoczy?o mi wiele wydatków, poza tym popsu?a mi sie pralka i musia?am kupic now?. I wiem juz , ?e nie b?de mia?a kasy na sp??t? i za miesi?c równie? nie 🙁 W ci?gu 4 miesi?cy moze i sobie poradz? ze sp?at? o ile koszta nie b?d? takie wysokie i je?li firma nie naliczy mi do sp?aty drugie tyle. Po?yczy?am równo 1000 z?.Orientujecie si? ile b?dzie do sp?aty jak to si? roz?o?y w?asnie na 4 miesi?ce? Jaka b?dzie w tym przypadku rata?
2018-08-06 09:44
Powinni Ci refinansowa? po?yczk?. jednak najlepije b?dzie do nich zadzwoin? i negocjowa? z nimi kwote po?yczki i refinansowania. Bo samodzielne mog? Ci narzuci? wysok? kwote Powiedz im w jakiej sytucji jeste?.
2018-08-28 09:17
Najlepej b?dzie si? dopytac konkretnie w Filarum. Ale z tego co wiem to firma bardzo cz?sto idzie na r?k? bo zalezy im na sp?acie pozyczki.
2018-11-21 07:43
Aktualnie mam tam po?yczone 1000 z? w?asnie darmowej po?yczki. Termin sp?aty up?ywa jutro ale w poniedzia?ek b?de mia?a wyp?at? z wynagrodzenia i tak si? zastanawiam czy jest chocia? jaka? ma?a szansa na to aby unikn?? konieczno?ci p?acenia odstek? Bo jak sobie liczy?am to odsetki za przed?u?enie terminu s? wysokie a by?by to zaledwie 3 dni robocze ( nie licz?c weekendu). My?licie,ze jak do nich zadzwoni? i przedstawi? sytuacj? to powinni mi zmniejszy? te odsetki do sp?aty?
2018-12-21 10:46
Nie ma takiej opcji. Odsetek na pewno Ci nie zmniejsza. Co najwy?ej prze?o?a Ci termin sp?aty. Raczej tylko na tyle mo?esz liczy?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>