1. Chwilówki online >
  2. Odmowa po?yczki w Zaplo

Odmowa po?yczki w Zaplo

Radek
2017-09-20 07:16:17
Co mog?o byc przyczyna odmowy po?yczki w Zaplo? Raz bra?em tam po?yczk? ( darmowa promocja). Potem z?o?y?em kolejny raz podanie oi po?yczke pewien, ?e dostan? poniewa? pierwsz? sp?aci?em w terminie. Ale odmowa. I propozycja udzielenia za 2 miesi?ce. brak wpisów w bik dochody mam Co jest przyczyn??
2017-09-21 07:54
;Mo?e zad?u?enie w innych firmach po?yczkowych? Masz jakie? obcia?enia finansowe? Firmy pozyczkowe równie? maj? swój rejestr i firma moze sprawdzi? sobie czy bra?e? po?yczk? gdzie? indziej. Je?li Ci nie dali po?yczki to skieruj si? do innej firmy. Mo?e kto? inny Ci da kas?.
2017-09-22 08:13
Nie masz przypadkiem chwilówki w Vivusie czy w sms credit? Nei wiem czy wiesz ale te dwie firmy plus zaplo to w zasadzie jedna wielka firma (4 finance). Je?li masz chwilówke w vivusie to mo?e by? problem z wzi?ciem po?yczki w zaplo. Firma niech?tnie udziela 2 chwilówek naraz. Dlatego moze poprosili Ci? o to aby? postara? si? za jakis czas.
2017-12-12 14:34
Mi odmówili bo mia?emw Vivusie.Zaplo i vivus to ta sama fira tak wi?c w tym mo?e byc problem.
2017-12-18 07:49
No i kurde o tym nie informuj? co mnie osobi?cie raz wkurzy?o. Bo chcia?em wzi?c po?yczke w ramach darmowej promocji w Vivusie, Zag?adam sobie potem na konto a tutaj op?aty.Dzwoni?,ze jaka? pomy?ka ale jednak nie bo okaza?o sie,ze nie mog? bra? darmowej pozyczki bo kiedy? bra?em po?yczk? w zaplo. Oczywi?cie mi o tym nie powiedzieli. Na szcz??cie wszystko uda?o si? odwróci? bo jeszcze mia?em czas na wypowiedzenie po?yczki.
2018-01-22 07:48
Jakie jest konkretnie oprocentowanie po?yczki w Zaplo? W skali roku?
2018-01-24 09:46
Pytasz si? o po?yczke rataln? czy mo?e o ich chwilówk??
2018-02-20 11:28
Chwilówka mnie nie interesuje. Chcia?bym pozyczy? u nich 3000 z? ale na rok. Musz? po?yczy? kask? w tym tygodniu na napraw? samochodu. B?d? w stanie to sp?aci? poniewa? pracuje ( niestety na czarno tak wiec nie mam przy tym dochodów ale w sumie chodzi mi o nisk? kwote po?yczki tak wiec mo?e da si? uzyska?). Interesuje mnie konkretnie to ile rocznie zap??c? za po?yczk?. Wiem wiem,?e informacje s? na stronie ale to co podaj? a rzeczywisto?? to cz?sto dwie rózne sprawy.
2018-03-06 13:01
Nie wiem czy po?yczy?e? czy nie ale jak ja po?ycza?em to na rok oprocentowanie wynosi?o 78%.
2018-03-19 13:03
Plus jeszcze op?aty manipulacyjne czy to liczy si? osobno?
2018-03-23 09:16
Nie. Go?cio mówi o rrso.A w rrso zawarte jest wszystko. Tak?e op?aty manipulacyjne.
2018-04-09 08:16
A op?ata administracyjna? Bo wydaje mi si?,ze tego jendak do rrso nie licza.
2018-04-11 09:50
Z tego co wiem to op?ata administracyjna nie wlicza si? do kosztów po?yczki je?li jest to op?aca za obs?ug? konta internetowego. Dlatego te? przed wzi?ciem po?yczki trzeba wzi?c pod uwag? wszystko. Równie? i takie koszta. Czasami mo?e si? okaza?,ze po?yczka o wy?szym oprocentowaniu mo?e by? ta?sza ni? po?yczka, która ma niewysokie oprocentowanie ale jednocze?nie wiele doatkowych op?at takich jak prowizja, op?ata administracyjne czy inne ubezpieczenia....
2018-04-12 07:10
Do rrso wlicza si? wszystko z tego co wiem. Poza tym w zaplo chyba nie ma op??ty administracyjnej. Jak bra?em po?yczk? prawie 2 lata temu to takiej op??ty nie by?o. Jedynie samo oprocentowanie. Swoj? drog? to dosta?em po?yczk? bez problemu pomimo tego, ?e zarabia?em najni?sz? krajow?. I to w takiej kwocie o jak? sk?ada?em (1500 z?). Nie wiem czemu teraz odmówili. Widocznie zmienili nieco standardy.
2018-04-18 11:29
Zaplo mi równie? odmówi?o pozyczki. Sp?aca?am wszystko terminowo i nie jestem w ?adnej bazie. Drugiej po?yczki mi nie dali. Nie rozumiem o co tu chodzi.
2018-04-20 12:14
Mnie równie? Zaplo odmówi?o. Wszystko sp?aca?am trminowo. Szkoda bo bardzo na nich liczy?am. Nie dowiedzia?am si? równie? jaki by? powód.
2018-04-23 07:22
Ela widocznie co? si? zmieni?o. Mog?e? straci? prac?. Zarobki jakie masz mog? si? okaza? niewystarczxaj?ce. Poza tym z tego co wiem to ta firma sprawdza bazy takie jak bik oraz erif. Tak wiec je?li w miedzyczasie zosta?e? wpisany do jednej z tych baz to musisz mie? ?wiadomo??,?e przez ten fakt firma moze nie zechcie? Ci udzieli? pozyczki.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>